Музейні УДК для статей історичної тематики

Музейні УДК для статей історичної тематики
Ось позбирав деякі музейно-історичні УДК. Виявилося, що деякі речі, класифікуються відповідними цифрами частіше за інші. Тому може комусь в майбутньому стане у нагоді при підготовці наукових статей.
Згруповано по зростанню від 0 до 9.
(438) – Польща
(470+571) – Росія. Російська Федерація
(477) – Україна
=161.2 – Українська мова
001.89 – Організація наукової та науково-дослідної роботи
003.6 – Інші види графічного вираження думки. В тому числі: Монограми. Анаграми. Сигнатура як знак походження
057.1 – Особи залежно від характеру роботи, працевлаштування та адміністративного статусу
057.4 – Фахівці з вищою освітою або наукові працівники
057.8 – Особи залежно від освіти, професійної підготовки, кваліфікації
069(1-21) – Муніципальні музеї
069(1-4) – Національні музеї. Державні музеї
2-56 – Святкування, свята
2-72 – Природа (суть) і структура організованої релігії, церкви. Еклезіологія. В тому числі: Особи в релігії. Релігійні службові особи (священнослужителі, священики, керівники). Мирські особи. Прибічники, послідовники. Неприхильники
2-9 – Історія віри, релігії, віросповідання, церкви
292.9 – Прапори. Штандарти. Знамена
347.7 – Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств. В тому числі: Банкрутство. Офіційний ліквідатор. Промислова, комерційна (торговельна), наукова власність і право власності. Патентне право та право на товарний знак. Мистецька та літературна власність. Авторське право
351 – Напрями діяльності органів державного адміністративного управління. В тому числі: Державне управління економікою. Управління питаннями культури
354 – Вищий, найвищий рівень органів управління. центральне, державне управління
354.1 – Міністерства основних галузей. В тому числі: Міністерства з різних питань. Державні департаменти
376 – Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб. Спеціальні школи
378 – Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів
379.8 – Дозвілля. В тому числі: Свята, канікули. Дозвілля та відпочинок вдома, в приміщеннях загалом. Культурні потреби, заняття. Хобі. Захоплення. Дозвілля та відпочинок поза домівкою. Активний відпочинок
623.1 – Фортеці. Довготермінові фортифікаційні споруди. Укріплені смуги, райони
623.4 – Зброя. Озброєння. Вогнепальна зброя. Артилерія. Стрілецька зброя. Особиста зброя. Броньовані машини та інші спеціальні транспортні засоби. Боєприпаси та бойові отруйні речовини. Керовані та некеровані ракети і реактивні снаряди. В тому числі: Захисне спорядження. Бронежилети. Шлеми
643 – Житло. Помешкання. В тому числі: Розташування житла. Кухні. Їдальні. Спальні, ванні кімнати та житлові приміщення. Підвали. Мансарди. Горища
643/645 – Житло. Обладнання та предмети обстановки
656.8 – Поштовий зв’язок і управління
664.1 – Цукрове виробництво. Цукристі кондитерські вироби (солодощі). Цукор. Меляса. Глюкоза тощо. В тому числі: Патока. Сироп. Кондитерські. Солодощі
665.5 – Ефірні олії. Парфумерія. Косметичні засоби
679.8 – Технологія обробки каменю. Каменеобробне виробництво. В тому числі: Обробка, шліфування та полірування каменів. Будівельні камені. Дорогоцінне каміння. Синтетичне дорогоцінне каміння.
685.1 – Лимарство. Шорно-сідельне виробництво. В тому числі: Шпори. Вудила. Пряжки.
693 – Кам’яна або цегляна кладка (мурування) та пов’язані з нею будівельні роботи
7.02 – Техніка мистецтва. Майстерність. В тому числі: Методи роботи. Малюнки, моделі, допоміжні засоби та приладдя. Наявні матеріали. Зберігання, ремонт. Відновлення
7.034 – Мистецтво епохи Відродження (Ренесансу). Бароко. Рококо. Колоніальний стиль
7.04 – Об’єкти та теми художнього зобра-ження. Іконографія. Іконологія. Деталі та оздоблення. Декор. Орнамент
72.04 – Архітектурні деталі та оздоблення. Прикраси. Орнаменти
726 – Культові споруди та будівлі. Священні та поховальні будівлі
73 – Пластичні мистецтва. Методична вказівка: Тут застосовувати спеціальні визначники 7.01/.09
736 – Гліптика. Сфрагістика
737 – Нумізматика. В тому числі: Монети. Медалі. Медальйони. Марки. Жетони. Фішки
738.6 – Художня кераміка. Гончарство. Теракота
738.8 – Інші керамічні вироби. В тому числі: Декоративний кахель (керамічна плитка). Декоративне облицювання стін. Плити з розписом. Керамічні світильники. Керамічні скульптури, рельєфи, статуетки
739 – Художнє оброблення металу
739.2 – Ювелірне мистецтво (з точки зору оброблення металу)
74 – Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли
741.9 – Зібрання малюнків. Альбоми малюнків
748 – Мистецтво виготовлення скляних виробів. Художні вироби зі скла та кришталю
75 – Живопис
763 – Гравюра плоского друку. Літографія
780.6 – Музичні інструменти та приладдя
791.2 – Жанр, сюжет, стиль фільму. В тому числі: Художне кіно. Документальне кіно. Кінохроніка
902 – Археологія
903 – Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, старожитності. Примітка: Інтерпретація та синтез матеріальних залишків стародавньої людини, її культур та цивілізацій
912 – Нетекстові географічні посібники. В тому числі: Фотографії. Малюнки. Діаграми. Профілі. Картограми. Карти. Атласи. Глобуси
929 – Біографічні дослідження. Методична вказівка: Деталізувати за допомогою комбінації з двокрапкою, загальних визначників та алфавітного підрозділяння (Таблиця 1h). Порядок розміщення індексів може бути такий: “біографія–тема” або “тема–біографія”. Для досягнення послідовності варто дотримуватись одного з обраних варіантів
929.6 – Геральдика (гербознавство). В тому числі: Герби. Девізи. Емблеми.
930.25 – Архівознавство. Архіви, у тому числі державні та інші архіви
94 – Всесвітня історія
94(36) – Історія територій так званих варварів: германських племен, кельтів, слов’ян, північних народів, гуннів, аварів
94(37) – Історія Стародавнього Риму та Італії (до 5-го століття)
94(38) – Історія Стародавньої Греції

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.02. / Купрієнко Сергій Анатолійович ; КНУ імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Рубель В. А. — Київ : [б. в.], 2013. — 250 с.

 

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація by A.Skromnitsky


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2013.
У дисертаційній роботі досліджено суспільно-господарський устрій держави інків імперського періоду. Встановлено причини та передумови, що призвели до швидкої експансії інків в XV–XVI ст., а саме, інтенсивний розвиток землеробства в долині Куско та висока густота населення в ній. В результаті означеної експансії приблизно за сто років інкам вдалося утворити найбільшу за розмірами державу Доколумбової Америки.
З’ясовано, що задля підкріплення обґрунтувань своїх завоювань інки на чолі з правителем Пачакутіком Інкою Юпанкі вдалися до реформ у сфері культу та храмового господарства, і вивели на авансцену синкретичного верховного бога Віракочу, а так звані «храми Сонця» поєднували у собі культи численних богів різних народів, кланів і общин. В той же час здійснювались реформи календаря, мов, землеволодінь і землекористування, суспільного і територіального устрою, системи сховищ, комор і складів, поштарської служби, торгівлі і товарного обігу, виробництва, в тому числі перехід до великого мануфактурного (ткацькі, ювелірні, зброярські майстерні тощо). Важливим інструментом у поступовому «одержавленні» господарства зіграли переселенці-мітмаки і слуги йана та акльа. Застосування інками ефективної системи організації праці дозволило їм контролювати всі наявні людські трудові ресурси, вести їх статистично-демографічний облік та використовувати задля виконання численних виробничих завдань державного значення (будівництва, ремонту, прокладання шляхів, гірничої справи, транспортування тощо), результати яких неабияк вражали європейців.
Загалом, запропоновано розглядати суспільство інків як традиційне ієрархічне, диференційоване, багатоетнічне, колективізоване на базі общин, що завдяки своїм здобуткам у багатофункціональному господарстві з великим ступенем розподілу праці та за допомогою поступового і динамічного переходу до командно-адміністративного управління та швидких завоювань перейшло до етапу створення єдиної «андської цивілізації» у межах імперського типу державності.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — всемирная история. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. — Киев, 2013.
В диссертационной работе исследован социально-экономический строй государства инков имперского периода. Установлены причины и предпосылки, которые привели к быстрой экспансии инков в XV–XVI вв., а именно, интенсивное развитие земледелия в долине Куско и высокая густота населения в ней. В результате упомянутой экспансии примерно за сто лет инкам удалось образовать самое большое по размерам государство Доколумбовой Америки.
Выяснено, что ради обоснования своих завоеваний инки во главе с правителем Пачакутиком Инкой Юпанки прибегли к реформам в сфере культа и храмового хозяйства. «Первая реформа культа» была проведена Пачакутеком около 1438 г. и состояла в объединении храмовых хозяйств, упорядочении церемоний и ритуалов и была вызвана как значительными завоеваниями Пачакутика Инки Юпанки после войны с чанками и узурпацией власти поддержавшими его кланами Ананкуско, так и необходимостью укрепления своего господствующего положения. «Вторая реформа Пачакутика» была осуществлена между 1465–1466 гг. и 1470–1471 гг. после успешного завоевания региона Кольа (прародины этнических инков) и устранения главного конкурента — правителя Чучи Капака. Целью реформы было обоснование возвеличивания бога Виракочи, бога-творца, который «правил миром и отдавал приказы Солнцу», и тем самым закрепление власти правящей инкской группировки Ананкуско, во главе которой и стоял Пачакутек, а после него — его сын Тупак Инка Юпанки. Последний за время своего правления (ок. 1471–1493) в несколько раз увеличил территорию империи и одновременно, продолжая дело отца, активно создавал на завоеванных территориях, наряду с государственными и личными императорскими, унифицированные, могущественные храмовые хозяйства.
В то же время осуществлялись реформы календаря, языков, землевладений и землепользования, общественного и территориального устройства, системы хранилищ, амбаров и складов, почтовой службы, торговли и товарного обращения, производства, в том числе переход к большому мануфактурному (ткацкие, ювелирные, оружейные мастерские и т.п.). Имперская политика инков в целом сводилась к расширению влияния государства в общественной и хозяйственной жизни. Общественный строй империи инков базировался на старых андских образцах институтов родового строя, когда административная и судебная власть объединялись в руках патриархального правителя, что в свою очередь позволяло клану инков руководить государством через разветвленный бюрократический аппарат. Характерной особенностью общественных отношений в Тавантинсуйу было то, что после завоеваний инки узурпировали судебную власть правителей провинций и передали ее вместе с некоторыми административными и военными функциями своим наместникам. Поэтому власть инкских правителей, органически связанная с клановым устройством столичного города Куско, находилась в определенном противостоянии с властью провинциальной элиты, что во многом расшатывало устои империи. Само же общество состояло из таких главных элементов как имперская верхушка, местная элита, община, каждый их которых в свою очередь был также дифференцированным. В самом низу общественной иерархии находилась община, имевшая целостную дуальную внутреннюю структуру, трехуровневую внешнюю архитектуру власти, четырехчленное территориально-пространственное деление и входившая в состав общин высшего порядка согласно пятеричной и десятичной систем, что и обусловливало ее универсальный многоуровневый характер. Важным инструментом в постепенном «огосударствлении» хозяйства сыграли переселенцы-митмаки и слуги йана и акльа. Применение инками эффективной системы организации труда позволило им контролировать все имеющиеся человеческие трудовые ресурсы, вести их статистически-демографический учет и использовать для выполнения многочисленных задач государственного значения (строительства, ремонта, прокладывания дорог, добычи металлов, транспортировки и т.п.), результаты которых поражали воображение европейцев.
В целом, предложено рассматривать общество инков как традиционное иерархическое, дифференцированное, полиэтническое, коллективизированное на базе общин, которое, благодаря своим достижениям в многофункциональном хозяйстве с большой степенью разделения труда и с помощью постепенного и динамического перехода к командно-административному управлению и быстрым завоеваниям, перешло к этапу создания единой «андской цивилизации» в пределах имперского типа государственности.
Thesis for the degree of candidate of science (history), specialty 07.00.02 — World History. — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Kyiv, 2013.
In the thesis on the basis of a complex of sources and historical scientific works the social and economic system of the Inca state of the imperial period is investigated. The reasons and preconditions which led to fast inca expansion in XV-XVI centuries, namely, intensive development of the agriculture in a valley of Cuzco and high density of the population in it, are established. Approximately for hundred years it had been possible to form the biggest pre-Colombian state in the sizes.
It is found out that for the sake of reinforcement of substantiations of the gains the incas led by governor Pachakutiq Inca Yupanqui resorted to reforms in sphere of a cult and a temple economy, and have deduced on a proscenium of syncretic Supreme god Wiracocha, and so-called «Sun temples» united in cults of numerous gods of different people, clans and communities. At the same time reforms of a calendar, languages, landed properties and land tenure, the public and territorial administration, system of storehouses, barns and warehouses, post service, trade and the commodity reference, manufacture, including transition to big manufactory (weaving, jewelry, weapon workshops, etc.) were carried out. Immigrants-mitmaq and servants yana and aclla played an important role in gradual transformation of an economy into state one. Application by incas of effective system of the organization of work allowed them to supervise all available human manpower, to conduct statistically their demographic account and to use for the sake of numerous problems of the state value (for building, repair, making of roads, extraction of metals, transportation, etc.) which results amazed imagination of Europeans.
As a whole, it is offered to consider a society of the incas as traditional hierarchical, differentiated, polyethnic, collectivized on the basis of communities which passed to a stage of creation of a form of «Andean civilization» within imperial type of statehood due to the achievements in a multipurpose economy with the big degree of division of labour, and by means of gradual and dynamic transition to its command-administration managerial control also in order to fasten gains.
Keywords: Доколумбова Америка, імперія інків, інки, командно-адміністративне управління, Перу, суспільно-господарський устрій, центральні Анди, Доколумбова Америка, империя инков, инки, командно-административное управление, Перу, социально-экономический строй, центральные Анды, pre-Columbian America, the Inca Empire, Inca, administrative command system, Peru, social and economic system, the central Andes
Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Уведомление о санкциях в отношении Российской Федерации как страны-агрессора и оккупанта

Уведомление о санкциях в отношении Российской Федерации как страны-агрессора и оккупанта

В связи с введенными санкциями в отношении Российской Федерации как страны-агрессора и оккупанта временно нами доставка в Россию, а также оказание услуг российским потребителям не осуществляется с 20 февраля 2014 года.

Как только диктаторская власть в указанной стране измениться на демократическую, мы с удовольствием продолжим оказывать свои услуги и для российских потребителей.

Также уведомляем, что нами полностью прекращены все русскоязычные проекты, в том числе и переводы на русский язык ценных исторических источников.

В дальнейшем мы не видим каких-либо перспектив в этом направлении, поскольку будем переориентироваться на развитие украинского рынка и параллельно активно интегрироваться в европейское и мировое научное пространство. Россия уже сейчас показала, что она на задворках цивилизации, а то и совершенно вышла из нее, опустившись в варварство – и это прискорбно. Россиянам и жить  в изоляции в такой стране, но нам больше не по пути.

P.S. Мы ценим свободу, гражданские права и единую, неделимую, суверенную Украину в международно признаных границах.

Администрация издательства Kuprienko.info

Сказания о Солнцах. Мифы и исторические легенды науа

Сказания о Солнцах. Мифы и исторические легенды науа

УДК 930+94(399.7)(093)+113/119+2-1+2-2+21+39+572+811.822                               ISBN 978-617-7085-11-8

 СКАЗАННЯ ПРО СОНЦЯ

Міфи та історичні легенди науа

(російською мовою)

За редакцією і в перекладі С. А. Купрієнка та В. М. Талаха

СКАЗАНИЯ О СОЛНЦАХ

Мифы и исторические легенды науа

Под редакцией и в переводе С. А. Куприенко и В. Н. Талаха

 

Сказания о Солнцах. Мифы и исторические легенды науа by A.Skromnitsky


© С. А. Купрієнко, редагування, переклад, оформлення, статті, 2014
© В. М. Талах, редагування, переклад, передмова, статті, коментарі, 2014
© Видавець Купрієнко С. А., 2014

 КИЇВ

ВИДАВЕЦЬ КУПРІЄНКО С. А.

2014

УДК 930+94(399.7)(093)+113/119+2-1+2-2+21+39+572+811.822
ББК Т3(7)213 + Т51(74)А + Ш3(741) + Ш177.16 + Э29(7) + Ю3
ГРНТИ 02.71 + 03.01.07 + 03.09.25 + 16.41.63 + 17.09.91 + 21.15.21

 Самостійне детерміноване мережне електронне

Наукове видання

 Редактори

канд. іст. наук С. А. Купрієнко

В. М. Талах

Переклад з іспанської мови

С. А. Купрієнко

В. М. Талах

Переклад з італійської мови

С. А. Купрієнко

Сказання про Сонця. Міфи та історичні легенди науа / ред. і пер. С. А. Купрієнко, В. М. Талах. — Київ : Видавець Купрієнко С. А., 2014. — 382 с. : іл. — (Месоамерика. Джерела. Історія. Людина).
ISBN 978-617-7085-11-8
Книга містить російські переклади ранніх записів міфів і легенд індіанців Центральної Мексики: «Легенди про Сонця» 1556 р., уривків з «Літопису Куаутітлана» 1563 р., «Загальної історії про події в Новій Іспанії» Б. де Саагуна (1547–75), «Повідомлень» Ф. де Альви Іштлільшочітля (бл. 1609 р.), «Індіанської монархії» Х. де Торкемади (1615). У наведених текстах викладені оригінальні уявлення народів науа, творців доколумбової цивілізації Центральної Мексики, про створення світу і людини, зміні світових епох, а також відомості про напівлегендарних тольтеків, що панували в Центральній Мексиці в VIII–XII ст.
Книга розрахована на студентів, аспірантів і викладачів історичних, філологічних та філософських факультетів, а також всіх тих , хто цікавиться доколумбовими цивілізаціями.

 УДК 930+94(399.7)(093)+113/119+2-1+2-2+21+39+572+811.822

ББК Т3(7)213 + Т51(74)А + Ш3(741) + Ш177.16 + Э29(7) + Ю3

Копіювання, розповсюдження та продаж даної книги або її частин без офіційного письмового дозволу авторів твору, авторів перекладу та видавництва заборонені.

 
ISBN 978-617-7085-11-8                                                            © С. А. Купрієнко, редагування, переклад, оформлення, статті, 2014
© В. М. Талах, редагування, переклад, передмова, статті, коментарі, 2014
© Видавець Купрієнко С. А., 2014


УДК 930+94(399.7)(093)+113/119+2-1+2-2+21+39+572+811.822
ББК Т3(7)213 + Т51(74)А + Ш3(741) + Ш177.16 + Э29(7) + Ю3
ГРНТИ 02.71 + 03.01.07 + 03.09.25 + 16.41.63 + 17.09.91 + 21.15.21

 Самостоятельное детерминированное сетевое электронное

Научное издание

Редакторы

канд. ист. наук С. А. Куприенко

В. Н. Талах

Перевод с испанского языка

С. А. Куприенко

В. Н. Талах

Перевод с итальянского языка

С. А. Куприенко

Сказания о Солнцах. Мифы и исторические легенды науа / ред. и пер. С. А. Куприенко, В. Н. Талах. — Киев : Издатель Куприенко С. А., 2014. — 382 с. : ил. — (Месоамерика. Источники. История. Человек).
ISBN 978-617-7085-11-8
Книга содержит русские переводы ранних записей мифов и легенд индейцев Центральной Мексики: «Легенды о Солнцах» 1556 г., отрывков из «Летописи Куаутитлана» 1563 г., «Всеобщей истории о событиях в Новой Испании» Б. де Саагуна (1547–75), «Сообщений» Ф. де Альвы Иштлильшочитля (ок. 1609 г.), «Индейской монархии» Х. де Торкемады (1615 г.). В приводимых текстах изложены оригинальные представления народов науа, создателей доколумбовой цивилизации Центральной Мексики, о сотворении мира и человека, смене мировых эпох, а также сведения о полулегендарных тольтеках, господствовавших в Центральной Мексике в VIII–XII вв.
Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей исторических, филологических и философских факультетов, а также всех тех, кто интересуется доколумбовыми цивилизациями.

УДК 930+94(399.7)(093)+113/119+2-1+2-2+21+39+572+811.822

ББК Т3(7)213 + Т51(74)А + Ш3(741) + Ш177.16 + Э29(7) + Ю3

 

Копирование, распространение и продажа данной книги или ее частей без официального письменного разрешения авторов, переводчиков и издательства запрещены.
ISBN 978-617-7085-11-8                                                            © С. А. Куприенко, редактирование, перевод, оформление, статьи, комментарии, 2014
© В. М. Талах, редактирование, перевод, статьи, комментарии, 2014
© Издатель Куприенко С. А., 2014

Содержание

Содержание. 5
Список иллюстраций. 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ В МИФОЛОГИЮ НАУА.. 9
Куприенко С. А. Прошлое, память и миф в контексте цивилизационного анализа исторического процесса  9
Ткачук Л. А. Архаичное сознание. 63
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БОГИ УМЕРЛИ В ТЕОТИУАКАНЕ. 74
Сказания о начале времен в «Легенде о Солнцах». 74
«Легенда о Солнцах» из «Кодекса Чимальпопоки». 77
Сотворение и устройство мира науа во «Всеобщей Истории» Саагуна. 111
Бернардино де Саагун. Всеобщая история событий в Новой Испании. Отрывки. 115
Книга третья. 115
Книга седьмая, рассказывающая о солнце и о луне, и о звездах, и о юбилейном годе. 156
Изначальные времена по «Кодексу Риос». 164
«Кодекс Риос». Отрывки. 167
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДОРОГА В ТЛАПАЛЛАН. 205
Саагун о древнейших обитателях Мексики. 205
Бернардино де Саагун. Всеобщая история событий в Новой Испании. Отрывки. 213
Книга десятая. 213
Повествование о странствиях тольтеков согласно Фернандо де Альва Иштлильшочитлю.. 234
Фернандо де Альва Иштлильшочитль. Первое сообщение. О сотворении мира и о том, что касается сотворения мира и происхождения индейцев. Отрывок. 241
Сказания о тольтеках в «Летописи Куаутитлана». 262
Летопись Куаутитлана. Отрывок. 264
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ВЕК ГЕРОЕВ. СКАЗАНИЕ О НЕСАУАЛЬКОЙОТЛЕ.. 288
Сообщения о Несауалькойотле в книгах историка Фернандо де Альва Иштлильшочитля. 288
Дон Фернандо де Альва Иштлильшочитль. Сказание о Несауалькойотле. 291
Библиография. 370
Приложение 1. 378

Список иллюстраций

Рисунок 1. Ла Вента. Алтарь 5. 12
Рисунок 2. Камень Солнца. 16
Рисунок 3. Кодекс Борджиа, стр. 50. 22
Рисунок 4. Обрядовый барабан. 28
Рисунок 5. Кодекс Борджиа, стр. 65. 34
Рисунок 6. Правитель ольмеков. 38
Рисунок 7. Тескатлипока. Толлан. 41
Рисунок 8. Жертвоприношение. 47
Рисунок 9. Тлальтекутли. 65
Рисунок 10. Миктлантекутли. 67
Рисунок 11. Центр Тулы (по Р. Мастаче). 69
Рисунок 12. Пернатый змей. Британский музей. 70
Рисунок 13. Гибель людей Солнца Огня. «Кодекс Риос», 6v (Il Manoscritto Messicano … 1900). 78
Рисунок 14. Красный и черный Тескатлипока играют в мяч. «Кодекс Борджиа», стр. 21. 79
Рисунок 15. Кецалькоатль и Миктлантекутли. «Кодекс Борджиа», стр. 19. 80
Рисунок 16. Кецалькоатль с костями возвращается из преисподней. «Кодекс Борджиа», стр. 22. 82
Рисунок 17. Кецалькоатль и Матлакшочитль добывают маис. «Кодекс Борджиа», стр. 53. 83
Рисунок 18. Создание Солнца. «Кодекс Борджиа», стр. 44. 84
Рисунок 19. Тамоанчан. «Кодекс Борджиа», стр. 20. 85
Рисунок 20. Тонакатекутли преследует первопредков людей. «Кодекс Борджиа», стр. 61. 86
Рисунок 21. Создание Луны. «Кодекс Борджиа», стр. 43. 87
Рисунок 22. Тонатиу — бог Солнца. «Кодекс Борджиа», стр. 23. 88
Рисунок 23. Мишкоатль. «Кодекс Борджиа», стр. 25. 89
Рисунок 24. Ицпапалотль. «Кодекс Борджиа», стр. 11. 93
Рисунок 25. Се-Акатль Топильцин. Рельеф из Сьерра-де-Ла-Малинче. Прорисовка М. Коваррубиаса (Кнорозов 1963). 95
Рисунок 26. Ягуар, койот и орлы. Рельеф северного фасада «Пирамиды В» в Тула-де-Альенде. 96
Рисунок 27. Великан из Ноновалько. «Кодекс Риос», стр. 8v (Il Manoscritto Messicano … 1900). 98
Рисунок 28. Тлалок. «Кодекс Борджиа», стр. 25. 99
Рисунок 29. Мешики в Чапольтепеке. Кодекс Риос, стр. 71v (Il Manoscritto Messicano … 1900). 101
Рисунок 30. Основание Теночтитлана. Кодекс Риос. Кодекс Риос, стр. 73v (Il Manoscritto Messicano … 1900). 102
Рисунок 31. Сказание об Акамапичтли. «Кодекс Теллериано-Ременсис», стр. 29v–30r (Hamy 1899). 103
Рисунок 32. Ицкоатль. «Кодекс Теллериано-Ременсис», стр. 31r (Hamy 1899). 104
Рисунок 33. Мотекусома Ильуикамина совершает жертвенное кровопускание. Рельеф на каменном ларце из коллекции Hackmack, 1471 г. Гамбург, Музей этнографии. 105
Рисунок 34. Смерть Мотекусомы Старшего и воцарение Ашайакатля. «Кодекс Теллериано-Ременсис», стр. 34v (Hamy 1899). 106
Рисунок 35. Тисок (слева) и Ауицотль (справа) совершают кровопускания при освящении главного храма Теночтитлана. В центре — дата 8-Акатль (1487/1488 г.). «Камень Освящения», Национальный Музей антропологии, Мехико. 107
Рисунок 36. Смерть Ауицотля и воцарение Мотекусомы Младшего. «Кодекс Теллериано-Ременсис», стр. 41r (Hamy 1899). 108
Рисунок 37. Коатликуэ. Национальный музей антропологии, Мехико. 116
Рисунок 38. Гибель Койольшуаки. Национальный музей антропологии, Мехико. 117
Рисунок 39. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 119
Рисунок 40. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 120
Рисунок 41. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 121
Рисунок 42. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 123
Рисунок 43. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 124
Рисунок 44. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 126
Рисунок 45. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 128
Рисунок 46. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 129
Рисунок 47. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 131
Рисунок 48. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 132
Рисунок 49. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 135
Рисунок 50. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 143
Рисунок 51. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 145
Рисунок 52. Кецалькоатль. Британский музей. 146
Рисунок 53. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 149
Рисунок 54. Миктлантекутли. Золотая подвеска из «Гробницы 7» в Монте-Альбане. 151
Рисунок 55. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 153
Рисунок 56. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 154
Рисунок 57. «Пирамида Солнца» в Теотиуакане. 156
Рисунок 58. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 159
Рисунок 59. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 160
Рисунок 60. Шолотль. «Кодекс Борджиа». 161
Рисунок 61. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 162
Рисунок 62. «Уапалькалько» в Толлансинко. 213
Рисунок 63. Коатлакецалли. Чичен-Ица, «Храм воинов» (прорисовка Л. Шиле). 214
Рисунок 64. «Пирамида С» в Туле. 215
Рисунок 65. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 218
Рисунок 66. Кецалькоатль. Британский музей. 219
Рисунок 67. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 221
Рисунок 68. Иллюстрация из Флорентийского кодекса. 222
Рисунок 69. Гигантская каменная голова из Сан-Лоренсо. 225
Рисунок 70. «Кельт Кунца». Музей естественной истории, Нью-Йорк. 227
Рисунок 71. «Пирамида Кецалькоатля» в Теотиуакане. 228
Рисунок 72. Тлауицкальпантекутли. Рельеф на северном фасаде «Пирамиды В» в Туле. 231
Рисунок 73. Вверху: «Северная пирамида» в Толлане. Современная фотография. Внизу: «Северная пирамида» в Толлане. Реконструкция А.Б. Раллева (Раллев 1986). 241
Рисунок 74. Тольтекские воины. «Северная пирамида» в Толлане. Современная фотография. 242
Рисунок 75. Тольтекские военачальники. Чичен-Ица, «Верхний Храм Ягуара», внутренняя стена. Прорисовка Л. Шиле (FAMSI). 243
Рисунок 76. «Процессия касиков». Тула, «Паласио Кемадо» (прорисовка Х. Акосты). 244
Рисунок 77. Тольтекские воины. Рельефы на столбе «Храма В» в Туле. 245
Рисунок 78. Тольтекский воин. Рельеф из «Паласио Кемадо» в Туле. 246
Рисунок 79. Тольтекские воины. Рельефы на столбе «Храма В» в Туле. 252
Рисунок 80. Тольтекские воины. Рельефы на столбе «Храма В» в Туле. 255
Рисунок 81. Тольтекский воин. Рельеф из «Паласио Кемадо» в Туле. 257
Рисунок 82. Кецалькоатль. Ватикан. 258
Рисунок 83. Пирамида в Чолуле. 261
Рисунок 84. Кецалькоатль поддерживает небеса. «Кодекс Борджиа», стр. 51. 271
Рисунок 85. Кецалькоатль и Тескатлипока. «Кодекс Борбоникус», стр. 22. 273
Рисунок 86. Тлиллан. «Кодекс Борджиа», стр. 18. 277
Рисунок 87. Слева: Утренняя Звезда — Кролик угрожает правителям в дни Акатль, справа — Утренняя Звезда — Скелет угрожает воинам в дни Оллин. «Кодекс Борджиа», стр. 54. 278
Рисунок 88. Уэмак играет в мяч. «История тольтеко-чичимеков», стр. 16v. 280
Рисунок 89. Жертвоприношение путем расстрела дротиками. «Кодекс Нэттолл», стр. 83-84. 283
Рисунок 90. Тескатлипока Титлакаоан. «Кодекс Теллериано-Ременсис», стр. 6v. 284
Рисунок 91. Воин-мертвец в тольтекском облачении. Рельеф из Чичен-Ица. 285
Рисунок 92. Иштлильшочитль Оме-Точтли с семьей. «Кодекс Шолотль», стр. 15 (6). 292
Рисунок 93. Сражение акольуа с тепанеками. «Кодекс Шолотль», стр. 16 (7). 295
Рисунок 94. Убийство послов Иштлильшочитля Оме-Точтли. «Кодекс Шолотль», стр. 16 (7). 304
Рисунок 95. Гибель Иштлильшочитля Оме-Точтли. «Кодекс Шолотль», стр. 16 (7). 311
Рисунок 96. Убийство ребёнка воином. «Флорентийский кодекс», кн. X. 314
Рисунок 97. Несауалькойотль и Уильцисильтецин на холме у поля Куауйакак. «Кодекс Шолотль», стр. 16 (7). 315
Рисунок 98. Убийство Ситламийау. «Кодекс Шолотль», стр. 16 (7). 318
Рисунок 99. Тесосомок рассказывает сыновьям о своем сне. «Кодекс Шолотль», стр. 17 (8). 323
Рисунок 100. Похороны Тесосомока. «Кодекс Шолотль», стр. 17 (8). 324
Рисунок 101. Убийство Тайау. «Кодекс Шолотль», стр. 17 (8). 330
Рисунок 102. Несауалькойотль во дворце Маштлы. «Кодекс Шолотль», стр. 17 (8). 332
Рисунок 103. Несауалькойотль посещает заключенного Чимальпопоку. «Кодекс Шолотль», стр. 17 (8). 335
Рисунок 104. Несауалькойотль принимает посланцев Маштлы. «Кодекс Шолотль», стр. 18 (9). 337
Рисунок 105. Несауалькойотль покидает дворец через пролом в стене. «Кодекс Шолотль», стр. 18 (9). 340
Рисунок 106. Коскатеоцин прячет Несауалькойотля под пучками шалфея. «Кодекс Шолотль», стр. 18 (9). 342
Рисунок 107. Допрос Уицилиуитля тепанеками. «Кодекс Шолотль», стр. 18 (9). 343
Рисунок 108. Несауалькойотль встречается со сторонниками в роще Тескоцинко. «Кодекс Шолотль», стр. 18 (9). 345
Рисунок 109. Несауалькойотль встречается с полководцем чальков. «Кодекс Шолотль», стр. 18 (9). 346
Рисунок 110. Тенкойоцин играет в патолли. «Кодекс Шолотль», стр. 19 (10). 350
Рисунок 111. Падение Коуатличана и гибель Кецальмакистли. 353
Рисунок 112. Мотекусома Ильуикамина. Рельеф на каменном ларце из коллекции Hackmack, 1471 г. Гамбург, Музей этнографии. 354
Рисунок 113. Несауалькойотль из книги Aztecs (ed. Eduardo Matos Moctezuma and Felipe Solis Olguin), p. 45. 360
Рисунок 114. Мешики покоряют Аскапоцалько. «Камень Монтесумы» («Монолит Санчеса — Нава»), Мехико, Национальный музей антропологии. 361
Рисунок 115. Несауалькойотль. “Кодекс Шолотль”, стр. 19 (10). 367

Издание книги

Современное книжное издательство: есть ли у него будущее?

Современное книжное издательство: есть ли у него будущее?

 

Если посмотреть с высоты времени, так сказать, забраться на лестницу времени и сверху поглядеть на 20-й и 21-й века, то видно, что на рубеже веков четко прослеживается До и После.

До массового внедрения интернета и После.

До: это когда мы ходили в магазин или на рынок за книгами, чтобы их дома почитать на диване.

После: это когда захлестнувший нас поток информации заставляет читать всю информацию в интернете.

Но в таком случае, как же быть издательствам, у которых на миллионы долларов одних только типографских установок? Ведь печать одну книгу в скромном издательстве нынче обходится в десятки тысяч гривен (рублей, долларов, евро). При этом задействуется масса обслуживающего персонала: редакторы, корректоры, верстальщики, дизайнеры, механики, инженеры и прочая и прочая. И несть им числа. А потом Вашу книгу еще нужно продать, распределить по торговой сети, прорекламировать, пропиарить, продвинуть. В общем, добиться окупаемости и прибыли. Но и книга в итоге получается не сахарная. В ее розничную цену закладывается себестоимость, наценка издательства, наценка посредника, наценка розничной сети, всевозможные транспортные расходы, банковские расходы и другие расходы, расходы, расходы. А где же заработок?

Вот тут и попадает любой автор, особенно новичок на этом рынке, в нелепую ситуацию, когда его книгу не читают, не могут продать, не могут вернуть средства, вложенные в издательское производство. Соответственно, автор ничего не получает, затратив баснословные да свои кровные на публикацию всего на всего научной монографии по истории, географии, филологии и прочим научным дисциплинам. Даже издание учебника превращается в выхолащивание личного или семейного бюджета. А что уж говорить о простом литературном творчестве: романе, повести, сборнике рассказов или стихов? Этот материал создается авторами везде и всюду, но найти себе пристанище в виде опубликованной книги, ему практически не удастся. Вам в издательстве скажут, что «Вы же не Дарья Донцова, Пелевин или Борис Акунин, а уж тем более не Шекспир». На самом деле, никто ведь не знает изначально, какова будет судьба у произведения, и какое число читателей оно привлечет в будущем. Возможно, перед издателем стоял юный Эйнштейн или Вернадский, а ему от ворот поворот…

Что же делать?

Тут и нужно смотреть в 21-й век. Перед глазами встает только один путь – публиковать свои книги в электронном виде. Благо, теперь издательство нужно только для одной цели выпустить книгу в свет в электронном виде (формат не имеет значения: пусть будет PDF).

Тогда вопрос: что же выполняет издательство?

Ответ: оно готовит книгу – редактирует, корректирует, производит необходимые действия с материалом, снабжает дополнительной библиографической информацией, присваивает библиотечные коды и код ISBN, подгоняет под издательские стандарты и многое, многое другое.

И…

И отпадает всяческая необходимость в затратах на типографию, транспорт, раздувшийся штат персонала. Экономится бумага, не нужны краски, что положительно сказывается и на экологии. Всякие затраты в десятки тысяч превращаются в символические 100$ или 1000$ редакторских затрат, в зависимости от сложности работ и требований заказчика. По закону рыночной конкуренции и экономической эффективности необходимость в том, что изобрел Иоганн Гуттенберг, отпадает. Европейский печатный станок больше не нужен.

И наше издательство, позиционирующее себя, как первопроходцы в электронном издании книг в Украине, готово всем помочь опубликовать книгу, научную монографию или сборник статей, а также литературное творчество. Теперь перед Вами реальный способ сэкономить и называть себя автором.

Напишите нам и мы ответим на все Ваши вопросы!