Веремеєнко Т.Р. Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.)

Веремеєнко Т.Р.  Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.) // Гілея. Науковий вісник та збірник наукових праць. // – К.: Вип. 134. К., 2018. – С. 147-152.

Веремеєнко Т.Р. Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.)

Досліджено діяльність іконописної малярні Києво–Печерської лаври у
друг. пол. XVIII – поч. XIX ст. Висвітлено маловідомі напрями функціонування
школи іконопису. На прикладі наукових праць М. П. Істоміна, Ф. С. Уманцева,
П. М. Жолтовського з’ясовано наукову розробленість теми в історіографії.
Проаналізовано низку архівних документів та малюнків, які до цього не
використовувалися в наукових працях і актуалізуються вперше. Показано
іконописну малярню як інститут навчання іконописанню, де приймали
будь–яку людину та запрошували інших монахів на тимчасове навчання.
Охарактеризовано умови навчання: термін перебування в майстерні,
соціальний склад учнів, втечі учнів з Лаври, ставлення до них з боку монахів,
доброчинність по відношенню до сиріт тощо.
Ключові слова: мистецтво, іконопис, Києво–Печерська лавра, учні,
іконописна малярня.

Веремеєнко Т.Р. Малюнки іконописної майстерні Києво – Печерської лаври у XVIII столітті : взаємодія тексту та зображення

Веремеєнко Т.Р. Малюнки іконописної майстерні Києво – Печерської лаври у XVIII столітті : взаємодія тексту та зображення. // Текст і образ : Актуальні проблеми історії мистецтва. // – К.: 2017.  Вип. №1 (3). – С. 20-29.

Малюнки іконописної майстерні Києво – Печерської лаври у XVIII столітті

У статті досліджено декілька малюнків Іконописної майстерні Києво-Печерської лаври XVIII ст. Увагу акцентовано на аналізі взаємодії тексту та зображення в художніх сюжетах, висвітлено процес навчання у майстерні, показано її керівників та учителів. На прикладі наукових праць М.П.Істоміна, П.М. Жолтовського, А.Ю. Кондратюк з’ясовано наукову розробленість теми в історіографії. В історіографії, ці малюнки прийнято називати – «кужбушки» (від нім. Kunstbuch— книжка по мистецтву). Було встановлено, що начальниками іконописної малярні були Аліпій, Роман, Ігнат, Володимир, Захарій Голубовський. Роз’яснено, що існують різні види та типи «кужбушків», визначене їхнє місце знаходження та кількість. Лаврські іконописці брали за взірці європейські збірники гравюр, малюнки рисувальних шкіл. Зазначено, що в більшості випадків представлені малюнки мали релігійну тематику, проте в даній статті, наведені декілька зображень, котрі є світськими й відрізняються з поміж інших представлених малюнків. В результаті аналізу текстового супроводу констатовано, що текст відображає зміст малюнку. Ключові слова : мистецтво, іконопис, Києво-Печерська лавра, «кужбушки».

Опубліковано "Науковий вісник Національного музею історії України. Випуск 3" (2018)

Опубліковано “Науковий вісник Національного музею історії України. Випуск 3” (2018)

– Збірник – – http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/issue/view/4

Щорічний збірник статей “Науковий вісник Національного музею історії України” отримав міжнародний номер онлайн-видання ISSN: 2618-0235.

Сайт вісника – http://visnyk.nmiu.com.ua

Відповідно, всі минулорічні збірники теж отримали цей номер:

– 2016, Випуск 1, Частина 1 – http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/issue/view/2

– 2016, Випуск 1, Частина 2 – http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/issue/view/3

– 2017, Випуск 2 – http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv/issue/view/1

Музейні УДК для статей історичної тематики

Музейні УДК для статей історичної тематики
Ось позбирав деякі музейно-історичні УДК. Виявилося, що деякі речі, класифікуються відповідними цифрами частіше за інші. Тому може комусь в майбутньому стане у нагоді при підготовці наукових статей.
Згруповано по зростанню від 0 до 9.
(438) – Польща
(470+571) – Росія. Російська Федерація
(477) – Україна
=161.2 – Українська мова
001.89 – Організація наукової та науково-дослідної роботи
003.6 – Інші види графічного вираження думки. В тому числі: Монограми. Анаграми. Сигнатура як знак походження
057.1 – Особи залежно від характеру роботи, працевлаштування та адміністративного статусу
057.4 – Фахівці з вищою освітою або наукові працівники
057.8 – Особи залежно від освіти, професійної підготовки, кваліфікації
069(1-21) – Муніципальні музеї
069(1-4) – Національні музеї. Державні музеї
2-56 – Святкування, свята
2-72 – Природа (суть) і структура організованої релігії, церкви. Еклезіологія. В тому числі: Особи в релігії. Релігійні службові особи (священнослужителі, священики, керівники). Мирські особи. Прибічники, послідовники. Неприхильники
2-9 – Історія віри, релігії, віросповідання, церкви
292.9 – Прапори. Штандарти. Знамена
347.7 – Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств. В тому числі: Банкрутство. Офіційний ліквідатор. Промислова, комерційна (торговельна), наукова власність і право власності. Патентне право та право на товарний знак. Мистецька та літературна власність. Авторське право
351 – Напрями діяльності органів державного адміністративного управління. В тому числі: Державне управління економікою. Управління питаннями культури
354 – Вищий, найвищий рівень органів управління. центральне, державне управління
354.1 – Міністерства основних галузей. В тому числі: Міністерства з різних питань. Державні департаменти
376 – Освіта, навчання, підготовка особливих груп осіб. Спеціальні школи
378 – Вища освіта. Вища школа. Підготовка наукових кадрів
379.8 – Дозвілля. В тому числі: Свята, канікули. Дозвілля та відпочинок вдома, в приміщеннях загалом. Культурні потреби, заняття. Хобі. Захоплення. Дозвілля та відпочинок поза домівкою. Активний відпочинок
623.1 – Фортеці. Довготермінові фортифікаційні споруди. Укріплені смуги, райони
623.4 – Зброя. Озброєння. Вогнепальна зброя. Артилерія. Стрілецька зброя. Особиста зброя. Броньовані машини та інші спеціальні транспортні засоби. Боєприпаси та бойові отруйні речовини. Керовані та некеровані ракети і реактивні снаряди. В тому числі: Захисне спорядження. Бронежилети. Шлеми
643 – Житло. Помешкання. В тому числі: Розташування житла. Кухні. Їдальні. Спальні, ванні кімнати та житлові приміщення. Підвали. Мансарди. Горища
643/645 – Житло. Обладнання та предмети обстановки
656.8 – Поштовий зв’язок і управління
664.1 – Цукрове виробництво. Цукристі кондитерські вироби (солодощі). Цукор. Меляса. Глюкоза тощо. В тому числі: Патока. Сироп. Кондитерські. Солодощі
665.5 – Ефірні олії. Парфумерія. Косметичні засоби
679.8 – Технологія обробки каменю. Каменеобробне виробництво. В тому числі: Обробка, шліфування та полірування каменів. Будівельні камені. Дорогоцінне каміння. Синтетичне дорогоцінне каміння.
685.1 – Лимарство. Шорно-сідельне виробництво. В тому числі: Шпори. Вудила. Пряжки.
693 – Кам’яна або цегляна кладка (мурування) та пов’язані з нею будівельні роботи
7.02 – Техніка мистецтва. Майстерність. В тому числі: Методи роботи. Малюнки, моделі, допоміжні засоби та приладдя. Наявні матеріали. Зберігання, ремонт. Відновлення
7.034 – Мистецтво епохи Відродження (Ренесансу). Бароко. Рококо. Колоніальний стиль
7.04 – Об’єкти та теми художнього зобра-ження. Іконографія. Іконологія. Деталі та оздоблення. Декор. Орнамент
72.04 – Архітектурні деталі та оздоблення. Прикраси. Орнаменти
726 – Культові споруди та будівлі. Священні та поховальні будівлі
73 – Пластичні мистецтва. Методична вказівка: Тут застосовувати спеціальні визначники 7.01/.09
736 – Гліптика. Сфрагістика
737 – Нумізматика. В тому числі: Монети. Медалі. Медальйони. Марки. Жетони. Фішки
738.6 – Художня кераміка. Гончарство. Теракота
738.8 – Інші керамічні вироби. В тому числі: Декоративний кахель (керамічна плитка). Декоративне облицювання стін. Плити з розписом. Керамічні світильники. Керамічні скульптури, рельєфи, статуетки
739 – Художнє оброблення металу
739.2 – Ювелірне мистецтво (з точки зору оброблення металу)
74 – Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли
741.9 – Зібрання малюнків. Альбоми малюнків
748 – Мистецтво виготовлення скляних виробів. Художні вироби зі скла та кришталю
75 – Живопис
763 – Гравюра плоского друку. Літографія
780.6 – Музичні інструменти та приладдя
791.2 – Жанр, сюжет, стиль фільму. В тому числі: Художне кіно. Документальне кіно. Кінохроніка
902 – Археологія
903 – Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, старожитності. Примітка: Інтерпретація та синтез матеріальних залишків стародавньої людини, її культур та цивілізацій
912 – Нетекстові географічні посібники. В тому числі: Фотографії. Малюнки. Діаграми. Профілі. Картограми. Карти. Атласи. Глобуси
929 – Біографічні дослідження. Методична вказівка: Деталізувати за допомогою комбінації з двокрапкою, загальних визначників та алфавітного підрозділяння (Таблиця 1h). Порядок розміщення індексів може бути такий: “біографія–тема” або “тема–біографія”. Для досягнення послідовності варто дотримуватись одного з обраних варіантів
929.6 – Геральдика (гербознавство). В тому числі: Герби. Девізи. Емблеми.
930.25 – Архівознавство. Архіви, у тому числі державні та інші архіви
94 – Всесвітня історія
94(36) – Історія територій так званих варварів: германських племен, кельтів, слов’ян, північних народів, гуннів, аварів
94(37) – Історія Стародавнього Риму та Італії (до 5-го століття)
94(38) – Історія Стародавньої Греції

Рояль Йогана Шанца в колекції НМІУ

Рояль Йогана Шанца. Такі високо цінував Бетховен.
Один з таких є в колекції Національного музею історії України.
Йоган Шанц (нім. Iohann Schanz (Schantz); 1762, с. Кладроби, Богемія – 26 квітня 1828, Відень) – майстер з м. Відня, власник фірми з виготовлення музикальних інструментів, зокрема роялів (з 1791).
12174_268662359963364_1261963667_n

Київські землі, та Східна Україна, 1592 рік. Карта

Цю карту ви навряд чи колись бачили!
Київські землі, 1592 рік.
Оригінал зберігається в Мадриді, Іспанія.
13466174_269194153431747_8172471688315597745_n
Найцікавіша карта України (східна частина), яку я коли-небудь бачив.
1592 рік!
13435436_269191680098661_4536573841308489910_n
P.S. Нажаль, якість не ахті..
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046188

Пауль Грімм – директор Київського історичного музею під час німецької окупації

Пауль Грімм – директор Київського історичного музею під час німецької окупації.
(18 серпня 1907, Торгау, нині Німеччина – 19 листопада 1993, Берлін, Німеччина) німецький археолог доісторичних часів, медієвіст, асистент-дослідник при Державному бюро доісторичних студій (з 1929), член НСРПН (з 1 лютого 1933 по грудень 1945), блокляйтер (1933-1934), куратор і виконуючий директор Державного бюро народних досліджень в Галле (з 1935; директор – в 1939-1945), редактор журналу Mitteldeutsche Volkheit – Hefte für Vorgeschichte, Rassenkunde und Volkskunde (з 1935), на військовій службі з 20 жовтня 1940 р., працював в “Sonderstabs Vor- und Frühgeschichte” в Штабі рейхсляйтера Розенберга та був директором Київського «Крайового музею до- і ранньої історії» в часи німецької окупації (січень-листопад 1942), а також в Інституті Східних студій в Дилінгені, член Академії наук Східного Берліна (1951) та Німецького Археологічного Інституту (1955), професор Гумбольтського університету Берліна (1955), головний редактор журналу «Ausgrabungen und Funde, Nachrichtenblatt für Vor- und Frühgeschichte» (1956-1972), досліджував центральнонімецькі замки та покинуті села (замок Веттін, селище Хохенроде, палац Тілледа, Королівський палац), неолітичні культури (Баальберзьку та Зальцмюнде).
Підозрювався у вивезені в м. Галле історичних цінностей, в т.ч. з Лаври (самі цінності в кінці кінців отримала американська адміністрація окупованої Німеччини). Засуджений радянською владою не був. Навіть відвідував Україну.
13419184_269608106723685_8582028439582599480_n
13466206_269605696723926_8206984097724893800_n
13418903_269605686723927_4550521749220853265_n
біографія – http://professor-paul-grimm.de/
наукові праці – http://www.professor-paul-grimm.de/schriften.html
http://www.professor-paul-grimm.de/Mannus1943.pdf

Засновники історичного музею

Засновники історичного музею в Києві (пожертви 1898 та 1904 рр.)

Засновники історичного музею в Києві (пожертви 1898 та 1904 рр.)
З книги Від першовитоків до сьогодення: із історії формування колекцій музею. – К.: Національний музей історії України, 1995.

Засновники історичного музею
Засновники історичного музею

Засновники історичного музею
Засновники історичного музею

Засновники історичного музею
Засновники історичного музею

Sky Soft Techology створила новий 3D-тур для Національного музею історії України

Sky Soft Techology створила новий 3D-тур для Національного музею історії України.

Якщо у Вас немає часу відвідати музей, це чудова нагода, яка дає змогу відчути атмосферу музею та роздивитися кожен експонат. Завдяки 3D-туру Ви можете не тільки потрапити у обрану епоху, а і насолодитися мальовничою територією закладу.
Запрошуємо Вас на прогулянку музеєм – http://virtual.nmiu.com.ua/