Веремеєнко Т.Р. Малюнки іконописної майстерні Києво – Печерської лаври у XVIII столітті : взаємодія тексту та зображення

Веремеєнко Т.Р. Малюнки іконописної майстерні Києво – Печерської лаври у XVIII столітті : взаємодія тексту та зображення. // Текст і образ : Актуальні проблеми історії мистецтва. // – К.: 2017.  Вип. №1 (3). – С. 20-29.

Малюнки іконописної майстерні Києво – Печерської лаври у XVIII столітті

У статті досліджено декілька малюнків Іконописної майстерні Києво-Печерської лаври XVIII ст. Увагу акцентовано на аналізі взаємодії тексту та зображення в художніх сюжетах, висвітлено процес навчання у майстерні, показано її керівників та учителів. На прикладі наукових праць М.П.Істоміна, П.М. Жолтовського, А.Ю. Кондратюк з’ясовано наукову розробленість теми в історіографії. В історіографії, ці малюнки прийнято називати – «кужбушки» (від нім. Kunstbuch— книжка по мистецтву). Було встановлено, що начальниками іконописної малярні були Аліпій, Роман, Ігнат, Володимир, Захарій Голубовський. Роз’яснено, що існують різні види та типи «кужбушків», визначене їхнє місце знаходження та кількість. Лаврські іконописці брали за взірці європейські збірники гравюр, малюнки рисувальних шкіл. Зазначено, що в більшості випадків представлені малюнки мали релігійну тематику, проте в даній статті, наведені декілька зображень, котрі є світськими й відрізняються з поміж інших представлених малюнків. В результаті аналізу текстового супроводу констатовано, що текст відображає зміст малюнку. Ключові слова : мистецтво, іконопис, Києво-Печерська лавра, «кужбушки».

Автор Serhii Kupriienko

I have a multifaceted experience, accomplished several successful projects, including national-scale, modernized a museum, engaged in online commerce, wholesale and retail sales, was an entrepreneur, publisher, and editor. I headed the development department. I gave lectures and training. I organized events and press conferences. I was the secretary of the collegial boards. And I also did the planning and reporting in an organization. My Ph.D. thesis was “The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu“.

KUPRIENKO