Веремеєнко Т.Р. Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.)

Веремеєнко Т.Р.  Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.) // Гілея. Науковий вісник та збірник наукових праць. // – К.: Вип. 134. К., 2018. – С. 147-152.

Веремеєнко Т.Р. Джерела до історії функціонування іконописної малярні Києво-Печерської лаври (друг. пол. XVIII – поч. XIX ст.)

Досліджено діяльність іконописної малярні Києво–Печерської лаври у
друг. пол. XVIII – поч. XIX ст. Висвітлено маловідомі напрями функціонування
школи іконопису. На прикладі наукових праць М. П. Істоміна, Ф. С. Уманцева,
П. М. Жолтовського з’ясовано наукову розробленість теми в історіографії.
Проаналізовано низку архівних документів та малюнків, які до цього не
використовувалися в наукових працях і актуалізуються вперше. Показано
іконописну малярню як інститут навчання іконописанню, де приймали
будь–яку людину та запрошували інших монахів на тимчасове навчання.
Охарактеризовано умови навчання: термін перебування в майстерні,
соціальний склад учнів, втечі учнів з Лаври, ставлення до них з боку монахів,
доброчинність по відношенню до сиріт тощо.
Ключові слова: мистецтво, іконопис, Києво–Печерська лавра, учні,
іконописна малярня.

Автор Serhii Kupriienko

I have a multifaceted experience, accomplished several successful projects, including national-scale, modernized a museum, engaged in online commerce, wholesale and retail sales, was an entrepreneur, publisher, and editor. I headed the development department. I gave lectures and training. I organized events and press conferences. I was the secretary of the collegial boards. And I also did the planning and reporting in an organization. My Ph.D. thesis was “The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu“.

KUPRIENKO