Діловодство. Порядок денний засідання

Шаблон Порядок денний засідання науково-методичної ради музею

У мене як у вченого секретаря виникла проблема – знайти адекватний і простий шаблон –  порядок денний засідання науково-методичної ради музею. В інтернеті багато є прикладів, але майже не зустрінеш шаблонів порядку денного дорадчих органів інституцій.

Тому я вирішив створити свої власні шаблони і протестувати їх придатність до життя. Я вже робив шаблон ведення протоколу засідання науково-методичної ради.

А тепер я зробив шаблон порядку денного засідання науково-методичної ради:

Користуйтеся!

Шаблон ведення протоколу науково-методичної ради музею

У мене як у вченого секретаря виникла проблема – знайти адекватний і простий шаблон ведення протоколу науково-методичної ради музею. В інтернеті багато є прикладів протоколів засідань, але майже не зустрінеш шаблонів ведення протоколів дорадчих органів інституцій.

Тому я вирішив створити свої власні шаблони і протестувати їх придатність до життя.

За півроку я зробив багато косметичних правок в протоколах і в результаті вийшов остаточний варіант шаблону.

Я поділив шаблон ведення протоколу науково-методичної ради на кілька частин:

  • Назва і номер протоколу засідання
  • Присутні та відсутні члени ради, запрошені особи
  • Порядок денний засідання
  • Окремі доповіді

Друкуєте шаблон, заповнюєте від руки, а потім набираєте на комп’ютері.

Єдине, що даний шаблон більш підходить для розширеного протоколу, коли треба записувати майже все засідання від руки та під аудиозапис, який пізніше ще доведеться розшифрувати. Для простого протоколу можна обмежитися лише записом прийнятих рішень.

Безкоштовні навчальні курси на Memrise: Соціологія та Соціальні комунікації

Запустив ще два своїх безкоштовних навчальних курси на Memrise з покращеною технікою запам’ятовування термінів та визначень:
– Соціологія – http://www.memrise.com/course/1164818/sotsiologiia-slovnik/
– Соціальні комунікації – http://www.memrise.com/course/1164819/sotsialni-komunikatsiyi-slovnik/

Реєстр гасел напряму "Соціальні комунікації" (літера А)

Реєстр гасел напряму “Соціальні комунікації” (літера А)

Соціальні комунікації. Словник

Купрієнко С.А. Словник "Соціальні комунікації" (А-БАТЯР)

Купрієнко С.А. Словник “Соціальні комунікації” (А-БАТЯР): журналістика, ЗМІ, телебачення, редагування, видавнича справа, документознавство, архівознавство, бібліотекознавство, книгознавство, теорія комунікацій

 
 

Категорія
Архівні колекції та видання збірників архівних документів
Видавництва та друкарні
Видавнича діяльність
Видання (архівознавство)
Види видань
Відсильні статті
Допоміжний апарат видання
Загальні поняття журналістики
Загальні поняття засобів масової комунікації
Загальні поняття соціальної комунікації
Кількісні показники видання та видавничої діяльності
Організації та установи (журналістика)
Організації та установи (видавнича справа)
Організації та установи (документознавство, архівознавство)
Оформлення видання
Періодичні видання (архівознавство)
Персоналії (видавнича справа)
Персоналії (книгознавство)
Структура видання
Теорія та історія видавничої справи та редагування
Терміни архівознавства
Терміни бібліографознавства
Терміни бібліотекознавства
Терміни документознавства
Терміни книгознавства
Терміни поліграфії
Терміни прикладних соціально-комунікаційних технологій
Терміни редагування
Терміни соціальної інформатики

Гасло Дефініція
ISBN (International Standart Book Number) “[ай ec бі єн] — скорочена назва Міжнародного стандартного номера книги — універсального ідентифікаційного коду, що наводять у неперіодичних текстових виданнях — книгах і брошурах (у нижній лівій частині звороту титульного аркуша). Складається з абревіатури ISBN та 10 цифр, об’єднаних у 4 блоки: ідентифікатор країни,
ідентифікатор видавця, порядковий номер книги та контрольна цифра (наприклад, ISBN 966-7308-19-7). ISBN надається видавництву Книжковою палатою
України.”
ISMN (International Standart Muzik Number) [ай ec ем єн] — скорочена назва Міжнародного стандартного номера музичного (нотного) видання — універсального ідентифікаційного коду, що наводять у неперіодичних нотних виданнях у нижній лівій частині звороту титульного аркуша. Складається з абревіатури ISMN та 13 цифр (з 2008 p.; до цього року — з 10 цифр).
ISSN (International Standart Serial Number) “[ай ec ec єн] — скорочена назва Міжнародного стандартного номера серіального видання — універсального ідентифікаційного коду, що надають певному періодичному, продовжуваному чи неперіодичному серійному виданню і проставляють у періодичних і продовжуваних виданнях на першій сторінці обкладинки чи на передньому боці палітурки (у верхньому правому куті), у серійних виданнях — на звороті титульного аркуша, під ISBN). Складається з абревіатури ISSN і 8 цифр
(7 — основні та 1 — контрольна, наприклад, ISSN 0205-5600).”
А формат формат масової книги в обкладинці розміром 178 х 111 мм (після обрізки) з безшвейним скріпленням блоку.
А формати серії (A series) згідно з міжнародним стандартом ISO, що включають в себе формати від 4А з розмірами 1682х2378, А0 з розмірами 841х1189 до А10 з розмірами 26х37, отримані з відповідних аркушів форматів серії RA та SRA. Кожен наступний формат виходить з попереднього шляхом складання аркуша навпіл. Співвідношення довжин сторін становить 1 до квадратного кореня з 2.
Абгар Дпір (другий після Акопа Мегапарта арм. друкар (до 90-х рр. 19 ст., поки не були виявлені арм. першодруки 1512 – 13, А. Д. вважався арм. першодрукарем). Род. в Євдокії або Тохате (Зап. Вірменія), тому відомий також під ім’ям Абгар Евдокаці або Тохатеці. У 1565 у Венеції видав “Псалтир” і “Календар”. У 1567 А. Д. відкрив друкарню в Константинополі. За три роки видав кілька книг, серед них: “Граматика, або Абетка” (1567), “Пісенник” (1568), “Месяцеслов” (1569). У 1569 А. Д. відправився в Ечміадзін. Подальших відомостей про нього немає.
Аберація хибність, відхилення від істини; обман зору.
Абетка сукупність усіх букв (літер), розміщених в усталеному для кожної мови порядку. Див. Алфавіт.
Абетка (алфавіт) Брайля рельєфно-крапковий шрифт для письма й читання сліпих. Розробив його франц. тифлопедагог Л. Брайль (1809-52). Б. ш. оснований на різних комбінаціях шести опуклих крапок; було прийнято порядок букв лат. алфавіту. В СРСР Б. ш. пристосовано до багатьох нац. мов, у т. ч. й до української (табл.). Різні комбінації шести крапок дають змогу позначити й цифри, розділові знаки, матем., хім. та нотні знаки.
Абетка” видавництво (Кам’янець-Подільський)
Абетковий каталог Алфавітний (абетковий) каталог (АК) має просту структуру. Бібліографічні записи розташовані в ньому в алфавітному (абетковому) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, алфавітний каталог, має змогу інформувати про авторський склад фонду. За допомогою алфавітного каталогу можна навести різноманітні бібліографічні довідки, наприклад, коли і де були видані конкретні книги, скільки примірників є у бібліотеці, відмітка про наявність її на абонементі чи в читальному залі, чи є бібліотеці певний документ та які твори певного автора є в її фонді.
Абетково-висікальна машина агрегат або машина для друкування алфавіту і висікання певної частини сторінки в записних і алфавітних книжках і довідниках.
Абеткувати розміщувати що-небудь за абеткою.
Абзац “(< нім. Absatz - перерва, пауза, уступ) - композиційно найменша частина тексту (складається з одного або кількох пов'язаних за змістом речень), означена відступом на початку першого рядка і, як правило, не заповненим до кінця останнім рядком. Інколи А. вирізняється тільки незаповненням останнього рядка. Практикується також винесення початку першого рядка А. на поле сторінки. Слово ""А."" вживається також у значенні абзацного відступу." Абзацний відступ віддаль від лівої границі набору до першого знака в першому рядку абзаца. Абляція (лат. ablatio - відбирання, віднесення) - 1) В техніці - винесення маси з поверхні твердого тіла високотемпературним газовим потоком. А. є наслідком фіз.-хім. процесів, що відбуваються в твердому тілі від діяння тепла (див. Плавлення, Сублімація), мех. сил (див. Ерозія металів) і агресивного середовища газового потоку. А. використовують для теплового захисту вузлів космічних літальних апаратів, ракетних двигунів тощо, покриваючи теплонапружені поверхні матеріалами, на нагрівання, плавлення та сублімацію яких витрачається значна кількість тепла. 2) В гляціології - зменшення маси льодовика чи снігового поля внаслідок танення та випаровування. Зумовлена гол. чин. кліматичними факторами та характером рельєфу. Абонемент (франц. abonnement)- право користуватися на визначений строк бібліотекою, місцем у театрі, на стадіоні, басейном, побутовими послугами, телефоном тощо та документ, що надає таке право. Абонемент бібліотеки Форма индивидуального или коллективного обслркивания читателей предусматривающая выдачу произведений печати и других документов для использования вне библиотеки на определенный срок. Абонент (від франц. abonner - підписуватися) - особа чи організація, що користується або має право користуватися абонементом. Абонент бібліотеки читач бібліотеки чи установа, що користується бібліотечним обслуговуванням. en borrower; fr abonné de la bibliothèque. Абонент телебачення споживач, який користується послугами телекомпаній за договором на певний строк. Абразивність задруковуваного матеріалу властивість поверхні матеріалу, що запечатується (паперу, картону, жерсті та ін.) механічно руйнувати (дряпати) дотичну поверхню, наприклад, друкарської форми, офсетного полотна при контакті в процесі друкування. Чинить негативний вплив на друковану форму, знижуючи її тиражну стійкість, в основному при контактних способах друку - високого, трафаретного і глибокого. Абревіатура (італ.abbreviatura, від лат. аЬЬгеvіо - скорочую)- 1) У мовознавстві -складноскорочені слова, утворені з перших букв словосполучення (напр., УРСР) або з його початкових елементів (радгосп). 2)У музиці - знаки скорочення нотного письма, які застосовують з метою спростити способи записування муз. твору і полегшити читання нот. Абреже (< франц. abrégé - скорочувати) - скорочений переказ якогось твору, витяг із нього (найчастіше використовується в літературі й кіномистецтві), покликаний підготувати читача або глядача до сприйняття того, про що йтиметься далі. Інколи А. використовують для того, щоб не ділити текст на дрібні рубрики. Абрис (нім. - план, кресленик) - 1) Обрис предмета, нанесений за допомогою ліній. 2) У літографії - контур, а також межі кольорів і півтонів зображення, нанесені спеціальною тушшю на прозорий матеріал (кальку, желатинову плівку тощо). Для відтворення зображення А. переводять на один чи кілька літографських каменів (залежно від кількості фарб репродукції). 3) У геодезії- кресленик, зроблений у польових умовах від руки з позначенням на ньому промірів, необхідних для складання точного плану. Абрис обличчя контур і рельєф обличчя. Аброгація (лат. abrogatio — скасування) — відміна, скасування, анулювання застарілого і прийняття нового закону. Термін запозичений з римського права. Похідними від нього є терміни дерогація (часткова відміна старого закону), оброгація (внесення необхідних змін до старого закону) і суброгація (доповнення до старого закону). Потреба в А. того чи іншого закону пов'язана з його практ. неспроможністю, невідповідністю потребам часу, вимогам соціально-політ. розвитку сусп-ва, д-ви. Абстрактність реклами характеристика того чи іншого (високого або низького) рівня доступності реклами для членів різних соціальних груп, різних верств споживачів. Абсурд (від лат.- безглуздий) - 1) У повсякденному слововживанні - нісенітниця. 2) В математиці та логіці - твердження, що не має ніякого смислу в межах даної теоретичної системи, принципово несумісне з нею. Проте твердження, яке є А. у даній системі, може в певних випадках мати смисл в іншій. Авансовий звіт документ, у якому в цифровій формі на спеціаль-ному бланку подається повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу. Авантаж демонстрація благополуччя, удачі у веденні справ. Авантажний (фр. avantage - вигода, перевага) такий, що виробляє сприятливе враження, привабливий, цікавий. Авантитул "(< франц. avant — перед + лат. titulus — напис, заголовок) — сторінка книги, розташована перед титулом. А. оформляється вручну (художником) або друкарським (комп'ютерним) способом і розшифровує зміст того, про що йдеться у творі. Іноді на А. подається портрет автора твору та вихідні дані книги." Авіареклама поширення і демонстрація рекламних звернень за допомогою літаків, вертольотів, повітряних куль. Великоформатні рекламні гасла на висоті 250 - 300 метрів прочитуються на відстані 3 - 5 кілометрів. Використовується при розкидання з повітря листівок і сувенірів над стадіонами, пляжами, площами. Як правило, до споживачів доходить не більше 25% рекламоносіїв. Автентика 1) новели імператора Юстиніана та інші імператорські накази; 2) оригінали актів. Автентифікація процес порівняння даних користувача для входу в закритий простір. Автентифікація інформації (англ. authentication information) встановлення автентичності інформації виключно на основі внутрішньої структури самої інформації незалежно від її джерела. Автентичний "(< грец. authentikos - справжній) - такий, що відповідає оригіналу, дійсний, цілком вірогідний, заснований на першоджерелах. А. вважають оригінальні, точні тексти творів певних авторів, їх епістолярій, щоденникові записи тощо, наявні у рукописах, першодруках, авторській коректурі." Автентичний документ документ, що ґрунтується на першоджерелі, справжній, дійсний, вірний. Автентичний службовий документ документ, який: а) належить до того виду, який у ньому зазначено; б) створено або надіслано особою, яка його дійсно створила або надіслала; в) створено або надіслано у той самий час, який документально зафіксовано (ДСТУ 4423-1:2005. Керування документаційними процесами. 4 .1 . Основні положення). Автентичний текст 1) у загальному сенсі - текст, тотожний справжньому; 2) у текстології - найбільш точний для даного часу і визнаний самим автором остаточний текст або текст, який був результатом останньої роботи автора над твором, що виражає його авторську волю. Автентичні документи документи однакові за змістом і різні за форматом і (або) кодами даних і (або) структурі. Автентичні документи можуть бути виконані на однакових або різних видах носія даних, у візуальній або невізуальні формі. Автентичність документа документ є автентичним, якщо він: а) є тим, чим повинен бути; б) був створений або відправлений особою, уповноваженою на це; в) був створений або відправлений у той час, який позначено в документі. Автентичность реклами справжність образно-візуальної інформації рекламованого товару (послуги), їх відповідність першоджерела. Автобіобібліографічний показчик Библиографическое пособие, составленное автором включенных в указатель собственных произведений и отражающее литературу о них. Автобіограф автор автобіографії. Автобіографічний пов’язаний із чиїм-небудь життям; який відбиває події з біографії автора; властивий, притаманний автобіографії. Автобіографія (від грец. autos — сам, bios — життя, graphô — пишу) — опис свого життя; життєпис певної особи, складений нею самою. Автогравюра гравюра, виконана на дереві, лінолеумі або металі (міді, цинку, сталі) самим художником - автором оригіналу. Автограф (< грец. autos - сам + graphó - пишу) - власноручний рукописний текст твору певного автора або його напис на книзі, листі тощо. А. зберігається в архівах, книгосховищах, музеях, приватних колекціях, є предметом вивчення текстознавців, редакторів, видавців. Автографічна книга рукописне видання (лист, брошура, книга), оформлене і виготовлене повністю самим автором. Автографія застаріла назва автолітографії. Ручний спосіб виготовлення літогр. друк. форми. Зводиться до того, що художник виконує зображення літогр. тушшю або літогр. олівцем на спец. папері (плюре, корнпапіре), потім зображення перетискується на поверхню літогр. каменю, який стає друкованою формою. Автографський папір папір, що використовується для перекладу нанесеного на неї художником зображення на поверхню літографського каменю або металу. Перенесення здійснюється завдяки нанесеному на поверхню паперу товстому клейовому шару, який містить крохмаль, желатин, крейду і гліцерин. Основою для автографской паперу може служити щільна шорстко-зерниста папір типу ватман або гладка папір, зерно на яку наносять каландруванню. Автоінтервью опитування самого себе по заданому запитальника (тесту) і подальше поширення підсумків. Автокернінг (automatic kerning) - здатність НВС (настільних видавничих систем) і фотоскладальних пристроїв виводу автоматично регулювати відстань між буквами в певних комбінаціях в тексті для поліпшення візуального сприйняття проміжків між ними. Автокомунікація autocommunication <грец. autos 'сам, само-' + лат. communicatio 'розмова'; букв. 'спілкування, розмова з самим собою'. - Тип інформаційного процесу в культурі, організований як така передача повідомлення, вихідною умовою якої є ситуація збігу адресата і адресанта, тобто сам відправник є також і адресатом повідомлення, яке передається по каналу «Я - Я». Прикладом можуть бути щоденники, автобіографії, прочитання власних текстів, мантри та ін. Термін введений вітчизняним культурологом, семіотики і літературознавцем Ю.М. Лотманом (1973, 2000) в рамках бінарної опозиції комунікації, або гетерокоммунікаціі, і автокоммуникации як двох можливих варіантів спрямованої передачі повідомлення. Тж. его-текст Автокорегування напівавтоматична або автоматична коректура в комп'ютерному наборі до виведення копії тексту. Автолітографія (від грец. Autos - сам, lithos - камінь і grapho - пишу, малюю). Один із способів виконання художньої літографії, при якому художник працює безпосередньо на самому камені, і твір графіки, виконаний цим способом, називається автолітографій. Автомат для висічення (висікання) Автомат для обв'язки "автомат, призначений для обв'язування пачок газет, книг, журналів, відбитків і ін. поліпропіленовою стрічкою для запобігання від розсипання при транспортуванні і зберіганні." Автомат для пакування плівкою автомат для упаковки, який обертає поліграфічну продукцію і матеріали полімерною плівкою для оберігання від розсипання і пошкодження при транспортуванні і зберіганні. Автоматизм (в комунікації) "відсутність у мовця (адресанта, автора) свободи вибору мовного елемента; обумовленість наступного повідомлення (слова, словосполучення) правилами або закономірностями побудови пропозиції, притаманними конкретній ідіоетнічній мові." Автоматизм мовлення мовленнєві навички адресанта (мовця), здійснювані поза контролем свідомості, сформовані в результаті багаторазового виконання певних мовленнєвих дій і мовленнєвих операцій. Фізіологічна основа А.м. - більш-менш стійка система умовно-рефлекторних зв'язків (динамічних стереотипів) говоріння, перш за все з використанням знайомої мови (найчастіше рідної). Автоматизована бібліотечна система Автоматизированная система, предназначенная для выполнения определенных библиотечных функций. Автоматизована друкувальна машина друкарська машина, в якій одна або декілька контрольних, допоміжних або керуючих операцій здійснюються друкарем. Автоматизована інформаційна система інформаційна система, що реалізована на базі обчислювальної техніки та інших організаційно-технічних засобів (ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення); інформаційна система, що реалізована на базі обчислювальної техніки та інших організаційно-технічних засобів (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять). Автоматизована інформаційно-пошукова система інформаційно-пошукова система, реалізована на базі використання електронної обчислювальної технікиі (ГОСТ 7.27-80. СИБИД. Научно-информационная деятельность. Основные термины и определения). en computerised information retrieval system. Автоматизоване індексування Індексування, технологія якого передбачає використання формальних процедур, здійснюваних за допомогою обчислювальної техніки, і включає застосування інтелектуальних процедур при прийнятті основних рішень про склад пошукового образу. en computer-aided indexing, automated indexing. Автоматизоване комплектування фонду комплектування інформаційного фонду, здійснюване автоматизованим способом (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять). Автоматизоване оброблення данних "оброблення даних, виконуване автоматизованим способом за участю людини (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять); − оброблення даних технічними та програмними засобами з участю людини (ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення)." Автоматизоване приймання приймальний пристрій в листових друкованих, брошуровочно-палітурних та оздоблювальних машинах, побудованих за принципом ротаційних і плоскодрукарських машин (машини для висікання листового картону, машини для тиснення), самостійно і автоматизовано складалися оброблені в машині листи в стопу. Автоматизований документальний пошук Документальний пошук з використанням ЕОМ. Автоматизований інформаційний пошук Інформаційний пошук з використанням ЕОМ. Автоматичне індексування індексування, виконуване автоматичним методом (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять); – подання змісту документа за допомогою автоматичного виділення слів чи термінів з тексту документа або автоматичного приписування термінів інформаційної мови (ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення). Автоматичне оброблення данних "оброблення даних, здійснюване автоматичним способом без участі людини (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять); − оброблення даних технічними та програмними засобами без участі людини (ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення)." Автоматичне реферування "складання реферату за допомогою автоматичних засобів (ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення); – реферування документа(-ів) з використанням автоматичних методів (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять)." Автоматичний інформаційний аналіз інформаційний аналіз, виконуваний автоматичним методом (ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять). Автоматичний стапельний приймальний пристрій (automatic pile delivery) - система в сучасних друкованих машинах, що дозволяє приймати і зіштовхувати видрукувані листи з автоматичним зниженням рівня стопи Автомобільна репортажна телевізійна установка (АРТУ) встановлене на автомашині спеціальне устаткування позастудійного телебачення. Як правило, АРТУ обладнана кількома камерами і дозволяє вести репортажі з місця події або на ходу, супроводжуючи об'єкт; діє в межах видимості об'єкта. Автонім (гр. autos — сам і onima — ім'я) — справжнє ім'я автора, на противагу імені вигаданому — псевдоніму. Автоприведення контроль і управління суміщенням фарб на відбитку, здійснювані автоматично в сучасних багатобарвних друкарських машинах в процесі друку тиражу без зупинки машини. Автоприведення виконується за допомогою системи, що складається з різних оптичних пристроїв, електронних підсистем, виконавчих механізмів і міток на відбитку. Автопромоція (англ. promotion - просування, створення сприятливих умови для збуту, стимулювання продажів) - мистецтво самостійної іміджевої розкрутки фігуранта політичного чи комерційного ринку. Автор – фізична особа, творчою працею якої створено твір (документ) (Закон України «Про видавничу справу», ст. 1); – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір (Закон України «Про авторське право і суміжні права», ст.1); – особа чи організація, яка відповідає за художній та смисловий зміст документа (ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення). de Autor, Verfasser; en author; fr auteur. Автор документа одноосібний або колективний створювач змісту документа (ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять). Автор електронного документа фізична або юридична особа, яка створила електронний документ (Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст. 1). Автор на телебаченні творець телепередачі, фільму, іншого твору, який є результатом колективної праці, плодом синтетичного телевізійного мистецтва. Тому на телебаченні можуть бути автор сценарію, автор тексту, автор музики, режисер-постановник однієї передачі. У них можуть бути співавтори - режисери, оператори, художники. Автор у бібліографічному запису відомості про автора в библиогр. запису наводяться в її заголовку і (або) у відомостях про відповідальність. Автор у вихідних даних видання ім'я автора (авторів), т. е. ініціали імені (імені та по батькові) та прізвище, або повне ім'я (ім'я та по батькові) та прізвище, або псевдонім Автора приналежність відомості про приналежність автора до організації, галузі, країні або зв'язку з ними, допомагають більш точно ідентифікувати його. Авторедагування вдосконалення автором свого закінченого твору, зазвичай при підготовці його до видання. Автореферат (від грец. autós сам та лат. refero доповідаю, сповіщаю) — короткий виклад наукової праці, підготовлений автором і надрукований для попереднього ознайомленням з твором. Автореферат дисертації наукове видання у вигляді брошури авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття наукового ступеня (ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення). de Autoreferat einer Dissertation; en author's abstract, synopsis of thesis; fr abstract d'une these, résumé d'auteur d'une these. Авторизація (< франц. autorisaton - дозвіл) - надання автором дозволу, згоди чи повноважень на розповсюдження його твору, винаходу тощо або на інше використання (переклад, копіювання, екранізація та ін.). Ухвала справи від особи, що сама виконала цю справу (наприклад, згода професора на видання своїх лекцій). Авторизована копія копія авторського оригіналу твору, вичитана, виправлена та завізована автором. Авторизоване видання видання, тексти та складу якого підготовлені не автором, а, напр., упорядником, але переглянуті і схвалені автором. Авторизований погоджений з автором твору, проекту, винаходу. Авторизований переклад переклад, прочитаний і схвалений автором оригінального видання, з якого зроблений цей переклад. Авторизувати давати дозвіл, згоду на поширення свого твору, проекту, винаходу або на переклад, копію з нього і т. ін; схвалювати певну форму своїх творів (переклад і т. ін.) для поширення. Авторитарна теорія друку згідно цієї теорії, функції та діяльність преси контролюються урядом. Засоби комунікації повинні підтримувати уряд, що знаходиться при владі, і допомагати йому досягти поставлених цілей. В якості методів забезпечення сприятливого трактування урядової політики вживалися: видача спеціальних «дозволів» або, як їх називали, «патентів», що дозволяють обраним особам зайнятися «мистецтвом і таїнством» друкарської справи; ліцензування окремих видів друку; цензура; судові переслідування за порушення загальноприйнятих або встановлених правових норм, зокрема, за державну зраду, заклики до заколоту, поширення наклепницьких чуток в підривних цілях, антиурядову агітацію. Непрямі методи контролю над пресою: зарахування урядом на грошове утримання окремих журналістів, виплати газетам з секретних рахунків, справляння спеціальних податків, покликаних урізати тиражі і доходи друкованих видань, не лояльних уряду. Авторитетна інформація термін, застосовуваний у західній журналістиці та коммунікатівістіке, де публікація подібної інформації вважається одним з найважливіших принципів теорії соціальної відповідальності. Мається на увазі, що ця інформація отримана з надійних джерел, і якість її не повинно викликати сумнівів. Авторитетний запис запис у системі каталогізації, в якому описано, проаналізовано та проконтрольовано стандартизовану форму назви, предметних рубрик, серіальних видань чи інших заголовків (ДСТУ ISO 8459-5:2005. Довідник бібліографічних елементів даних. Ч. 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими). Авторство належність твору, проекту, винаходу і т. ін. певному авторові. Право визнаватися автором творів науки, л-ри і мист-ва. Є особистим немайновим правом і може належати тільки автору. Регулюється Законом України «Про авторське право і суміжні права» (1993). Див. також Авторське право і суміжні права. авторське право - див. Авторське право і суміжні права. Авторська винагорода грошова сума, яку редакція виплачує авторові за передачу йому права на публікування повідомлення. Розмір винагороди залежить насамперед від жанру повідомлення, його обсягу, накладу видання, професійної майстерності автора, номера перевидання. Авторська друкована форма створена художником друкована форма (естамп, офорт, ліногравюра тощо), використовувана для друкування художніх авторських робіт. Авторська заявка "документ довільної форми [лист, пояснювальна записка, заява (усна чи письмова) тощо], який автор подає в редакцію з пропозицією щодо публікування певного повідомлення. У заявці вказують: цільове та читацьке призначення, жанр повідомлення, оригінальність матеріалу, термін подання авторського оригіналу в ЗМІ, а також основні відомості про автора." Авторська коректура (authors corrections) - правка, внесена автором на гранках, що зачіпає оригінальний матеріал, на відміну від виправлень типографських помилок (printers errors) або опечаток (literals), які вносяться набирачем. Авторська правка за прийнятою угодою робиться синім кольором; правка, внесена при виправленні помилок набирача, робиться червоним кольором. Авторська правка оригіналу органічна частина творчого процесу написання твору (уточнення, виправлення та ін.), що здійснюється до подання оригіналу у видавництво чи редакцію ЗМІ. Авторська рада дорадчий орган при редакторі чи відділі редакції; формується на громадських засадах із представників комунальної влади, місцевих громадських організацій і постійних дописувачів газети. У сучасних умовах А.р. діє при небагатьох редакціях ЗМІ. Авторська серія серія, всі випуски якої належать одному автору або одного колективу співавторів. Авторська сигнатура особистий підпис, як правило, поєднує вербальні і образотворчі знаки. Авторське видання видання, видавцем якого виступає сам автор. Пор. За рахунок учасника видана книга. Авторське зведення тип автографа, що представляє собою переписаний начисто чернетка, який служить основою для нового чернетки. Таких зведень в процесі роботи автора над оригіналом може бути декілька. Авторське ліцензійне товариство Великобританії (ALCS, Authors' Licensing and Collecting Society) - організація у Великобританії з узгодження, збору та передачі гонорарів авторам за фотокопіювання та ін. подібне використання творів Авторське свідоцтво юридичний документ, що підтверджує авторське право винахідника. До такого документа додається опис винаходу, який використовують і зберігають як твір друку. В Україні до початку 90-х років замість патентів видавали лише авторські свідоцтва, які закріплювали за автором право на винагороду та інші пільги, а за державою — виняткове право на користування винаходом. Авторське свідоцтво діяло безстроково, автор не сплачував за нього податки і мито. Авторське товариство (Великобританія) (Society of Authors) - громадська організація у Великобританії, що представляє інтереси авторів книг Авторський аркуш одиниця обчислення обсягу твору в друкарсько-видавничій галузі, що відповідає 40 тис. друкарських знаків прозового тексту (у тому числі пробіли між словами, розділові знаки, цифри) або 700 віршованим рядкам чи З тис. кв. см площі ілюстрацій на сторінці видання. Авторський гонорар (лат. honorarium - винагорода за послуги) - винагорода, яка за авторським правом виплачується авторам за використання їхніх творів. Авторський договір угода між автором і заінтересованою організацією про використання твору науки, літератури, мистецтва. Авторський договір замовлення авт. договір, за яким автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовникові. Авторський допоміжний показчик допоміжний покажчик представляє собою алфавітний перелік авторів і укладачів документів, відображених у бібліографічному покажчику (БП). Авторський заголовок заголовок, що вказує на ім’я автора документа (ДСТУ 2394-94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення). Авторський збірник збірник одного автора чи одного авторського колективу, упорядкований самим автором (авторським колективом) або стороннім укладачем. Бібліографічний опис А.з. розрізняють залежно від того, чи видано збірник із загальною назвою, чи без неї. Якщо загальна назва відсутня, то наводять назви окремих творів, винесених на титульний лист, розділяючи їх крапкою з комою. Якщо збірник має загальну назву, то наводиться тільки вона, а назви окремих творів, якщо необхідно, вказуються в примітках. Авторський знак "(Кеттерівський знак) умовна позначка прізвища автора книги чи першого слова назви документа (при відсутності індивідуального автора), що складається з першої літери даного прізвища (назви) і порядкового номера даного прізвища (назви) за авторськими таблицями. Він використовується у бібліотеках для спрощення розстановки книг у алфавітному порядку і входить до складу шифру книги." Авторський каталог Алфавітний каталог авторів - імен осіб і найменувань організацій. de Verfasserkatalog; en author catalogue; fr catalogue – auteurs. Авторський колектив "група осіб, об'єднаних для того, щоб разом створити твір, видання за єдиним задумом і планом. Працювати може як кожен окремо, так і всі разом. Працюючи окремо (кожен над своєю частиною), співавтори розподіляють обсяг і розділи роботи за домовленістю (як правило, це фіксується письмово). У договорі між видавництвом та А.к. бажано передбачити солідарну відповідальність усіх членів колективу: за порушення умов договору одним автором відповідають усі, незважаючи на те, що кожен може працювати окремо над своїм розділом або частиною матеріалу. Для того, щоб уникнути конфліктів між видавництвом і членами А.к., у договорі бажано також зафіксувати порядок прізвищ на титульному листі та форму представлення авторів у виданні: кому доручено керівництво авторським колективом, хто вповноважений вести справи з видавництвом від імені всього А.к. тощо." Авторський ліцензійний договір один з типів авторського договору. За А. л. д. автор (або його правонаступник) надає орг-ції право використовувати твір. (в т. ч. шляхом переведення на ін. мову або переробки) в обумовлених договором межах і на встановлений в ньому термін, а орг-ція зобов'язується сплатити відповідну винагороду. Авторський оригінал оригінал літературного або іншого твору, поданий автором у видавництво для підготовки та видання. А.о. може подаватися в рукописному, машинописному вигляді, а також на електронних носіях. Авторський підпис справжнє ім'я та прізвище або псевдонім автора, вміщуваний в кінці публікації або перед нею. Робити специфічні скорочення в А.п. не прийнято. Авторський план майбутнього твору фиксирует его тему, требования жанра публикации и принцип смысловой группировки материала, обеспечивающий целостность текстовой конструкции. Для автора это этап творческого процесса. Авторський показчик перелік авторів за абеткою Авторський примірник видаваний автору безкоштовно примірник видання; число А. п. встановлюється в авт. договорі за згодою сторін. Авторські коментарі тлумачення автором певних слів, фрагментів чи сюжетних ліній свого твору у вигляді приміток та пояснень. А.к. відіграють роль частини апарату видання, оскільки розшифровують підтекст або деталі. Посторінкові А.к., так само, як і авторські примітки, бажано розміщувати підрядково в посиланнях, а не в кінці твору чи видання. Авторські примітки примітки, які належать автору і є одночасно частиною апарату видання, оскільки пояснюють і доповнюють основний текст. А.п. варто подавати у посиланнях, бо при цьому більша вірогідність того, що читач познайомиться з ними у потрібний момент, ніж коли їх винести у кінець видання або твору. Авторські таблиці алфавітні переліки початкових буквосполучень найбільш поширених в даній мові прізвищ (або перших слів назв твір. за відсутності індивідуального автора), розташовані стовпцями і пронумеровані арабськими цифрами від 11 до 99 (в двозначних А. т. для невеликих бібліотек) або від 111 до 999 (в тризначних А. т. для великих бібліотек). Вперше А. т. Склав в кін. 19 в. амер. бібліотекознавець Ч. Кеттер. А. т. Для рос. мови були розроблені і видані в 1916 Л. Б. Хавкіною. Пізніше їх складали також А. і М. Артюшкова (1926) та Ю. В. Григор'єв (1940). Найбільш широке застосування в практиці роботи рад. бібліотек отримали А. т. Хавкіної. Авторські твори та листи матеріали, підготовлені не працюючими у штаті редакції особами (фахівці, керівники, експерти тощо), листи читачів, слухачів, глядачів. Автосклеювання 1) процес автоматичного склеювання паперових полотен при зміні рулонів без зупинки рулонної друкарської машини; 2) пристрій, автомат для автоматичного склеювання паперових полотен. Автотип первісний відбиток чогось. Автотипія (< грец. autos - сам + typos - відбиток) - автотипний друк. Цинкографський спосіб виготовлення кліше, "малювання" крапками, який полягає у тому, що між оригіналом і вкритою світлочутливим шаром цинковою пластиною у фотокамері розміщують растр. Відбиваючись від оригіналу, проходячи через об'єктив і растр, промені утворюють на пластині сітку з відповідною насиченістю крапок. Негатив піддають травленню кислотою, проміжки між крапками роз'їдаються, крапки стають рельєфними, здатними у процесі високого друку відтворювати тонове зображення. А. називають також відбитки, виготовлені цим способом. Автотипний глибокий друк Автотипний синтез кольору відтворення кольору в поліграфії, при якому кольорове напівтонове зображення формується різнобарвними растровими елементами (точками або мікроштріхами) різних розмірів і форм з однаковою яскравістю окремих друкованих фарб, але різним характером їх накладення (змішаний адитивно-субтрактивний синтез кольору). Автохромія "(< грец. autos - сам + chromá - колір) — автохромнийй друк. Спосіб відтворення кольорового малюнку або знімка, при якому зображення падає на автохтонну пластину, на якій між склом і чутливим шаром знаходиться триколірний (червоний, синьо-фіолетовий, зелений) растр. Таке забарвлення утворюється внаслідок руйнування хімічною обробкою верхнього покриття пластини." Автоцензура (< грец. autos — сам + лат. censura — суворе судження) Автоцинк цинкографське кліше, яке після типографського виготовлення підгравіровано вручну художником, який створив оригінал в розрахунку на таку підгравіровку. Автоштрих (від грец. autós сам і нім. Strich коротка риска) метод виконання штрихових ізоорігіналов, що імітують автотіпію (запропонований І. Ф. Бєльчиковим і Г. А. Петровим). Півтонування малюють чорним олівцем або тушшю (пером, пензлем) на картоні (фотокартон) з тисненою поверхнею з систематично розташованих дрібних опуклих крапок. Щоб фотокартон не потемнів, його попередньо фіксують у водному розчині гіпосульфіту, промивають і просушують. Метод використовується замість перемальовування напівтонових фотографій на штрихові зображення. Автура Збірна назва до слова Автор Агат (шрифт) 1. шрифт кеглем 5,5 пунктів. 2. одиниця, використовувана для вимірювання висоти колонки, рівна 0,071 дюйма. Агенда (англ. agenda - порядок денний) - перелік питань, що підлягають обговоренню на нараді, діловій зустрічі, засіданні; як правило розсилається учасникам завчасно). Агент 1) особа, яка діє за дорученням організації, установи тощо, уповноважений. 2) А. дипломатичний -офіційна особа, яка здійснює зовнішньо-політ. представництво. 3) У соціології - людина як носій соціальної функції, виконавець соціальної ролі 4) У природничих науках – діючий фактор у якому-небудь процесі або явищі. Агент з реклами (англ. publicist) - особа, що представляє рекламне агентство і веде від його імені справи та здійснює контакти з потрібними організаціями та особами. Агент змін (англ. change agent) - особи, яким відведена роль сприяти змінам, стимулювати і координувати перетворення. Агентство 1) Організація, що виконує певні доручення інших установ, юридичних осіб або громадян. 2) Представництво, відділення якої-небудь установи, підприємства. 3) Установа, що збирає і подає інформацію в пресу, на телебачення, радіо. Агентство друку організація, що займається збором, обробкою і забезпеченням (як правило, платним) інформацією засобів масової інформації. Агентство з інформації організація, що добирає, обробляє та постачає інформацію (на договірних засадах) газетам, журналам, радіо, телебаченню, книжковим видавництвам, громадським організаціям та приватним особам. А. п. виникли в 1-й пол. 19 ст. (1835 - Гавас у Франції, 1851 - Рейтер в Англії), частина їх з розвитком телеграфного зв'язку почала називатися телеграфними. У Росії першими телеграфними агентствами були: Російське-РТА (засн. 1866), Міжнародне - МТА (засн. 1872), Північне-ПТА (засн. 1882). У 1904 засн. урядове Санкт-Петербурзьке телеграфне агентство [з 1915 - Петроградське телеграфне агентство (ПТА)], 1918-Російське телеграфне агентство (РОСТА), 1925 - Телеграфне агентство Радянського Союзу (ТАРС), 1922- Радіотелеграфне агентство України (РАТАУ), 1961-Агентство преси Новини. Найбільші телеграфні агентства соціалістичних країн: Польське агентство преси (ПАП), Угорське телеграфне агентство (МТІ). АДН у НДР, Пренса Латіна )на Кубі. Інформаційні телеграфні "агентства капіталістичних країн: Рейтер (Англія), Франс пресс (Франція), Ассошіейтед пресс та ЮПІ (США), Кіодо цусін (Японія). en information agency; fr agence d'information. Агентство інформаційне це організація, що збирає та пересилає новини за призначенням. А. і. складають основу національних і міжнародних систем розповсюдження новин. Кореспонденти збирають інформацію (новини) для А. і., яке потім перепродує новини передплатникам: газетам, журналам, державним органам, телекомпаніям, комерційним та іншим структурам. Найбільш відомі українські І. а. - УНІАН, УКРІНФОРМ. Серед найбільш відомих зарубіжних А.і .: Associated Press, United Press International, Reuters. Агентство медійне (media agency) - організація, що займається виробництвом, розповсюдженням і продажем медіатекстів (газет, журналів, фільмів, теле / радіопередач, інтернет-сайтів, реклами і т.д.), збиранням, обробленням медійної інформації. Агентство паблік рілейшенз комерційна структура, що спеціалізується на здійсненні різних аспектів стратегічних комунікацій і виступає в якості зовнішнього підрядника для компаній, від імені яких вона діє. Агентство рекламне медіабаінгове рекламне агентство, що займаються закупівлею рекламного ефіру на телеканалах. Байєр, акумулювавши рекламні бюджети кількох рекламодавців, отримує максимальні знижки, які впливають на ціни, за якими байєр продає свою продукцію дольовикам-рекламодавцям. На практиці, А.р.м. також займаються і медіаплануванням. Агентство рекламне медіаселінгове рекламне агентство, яке працює на медіа ринку, що продає рекламний простір від імені телеканалів. Медіаселлер (рекламна структура) продаж може здійснювати за комбінованою схемою спільно з власними відділами продажів телеканалів. Агентство рекламне повного циклу рекламне агентство, яке забезпечує маркетингові функції клієнта і виконує такі функції: дослідження, аналіз, управління рахунком, розробка творчих концепцій, закупівля рекламних площ, виробництво рекламних матеріалів. Агентство рекламне повного циклу "(Full service agency) — агентство, предоставляющее полный комплекс услуг в области рекламы и рекламных коммуникаций — от исследований рынка, выработки рекламной стратегии и создания рекламы до предоставления медиауслуг. Наиболее распространенный стандартный набор услуг: изучение потребителей с целью определения сильных и слабых сторон товара (услуги); исследование рынка с целью выявления круга потребителей; разработка стратегии маркетинга и бюджета; разработка фирменного стиля и упаковки; продуцирование рекламной идеи и ее апробация; формирование медиаплана; выбор форм воплощения рекламной идеи; исполнение рекламных обращений; размещение рекламных обращений в СМИ; контроль за выходом рекламы в СМИ; разработка и реализация мероприятий в сферах direct1marketing, sales promotion, public relations; подготовка и издание полиграфической продукции." Агентство телевізійної інформації тип вузькоспеціалізованого агентства. Агін Олександр Олексійович (1817-1875) (1817, Новоржевскій повіт Псковської губ., - 1875, с. Качанівка Чернігівської губ.), Рос. малювальник-ілюстратор. Навчався в петербурзькій АХ (1834 - 39) у К. П. Брюллова. Виконав ілюстрації (гравіровані Е. Е. Бернардський) до повісті Е. П. Гребінки "Зла людина" ("Літературна газета", 1844), нарису І. І. Панаєва "Петербурзький фейлетоніст" (в сб .: "Фізіологія Петербурга .. . ", 1845), поемі І. С. Тургенєва" Поміщик "(в кн .:" Петербурзький збірник ", 1846), поеми Н. В. Гоголя" Мертві душі "(1846 - 47, повне вид. 1892). Ілюстрації А., особливо його малюнки до "Мертвих душ", відрізняються широтою узагальнень і викривальною силою, поєднуючи чудове знання рос. життя, соціальну загостреність побутових і психологічний. характеристик з пластичною. цілісністю і ясністю композиції. Аграматизм (< грец. agrammatos - нерозбірливий) - порушення мовної діяльності людини, що виявляється у неправильному використанні граматичних елементів і форм. Аграф (від франц. agrafe) - застібка у вигляді ошатною пряжки або ажурного металевого гачка в старовинних книжкових палітурках. Агрегатор новин комп’ютерна програма, призначена для того, щоб відбирати в автоматичному режимі для індивідуального користувача повідомлення на визначену тему. Найпоширеніший А. н. — програма RSS. Агресивна реклама настирливе рекламування, нав'язування товару. Агресивна торгова марка тимчасова торговельна марка, яка використовується для залучення уваги до нового товару. Агресивні сигнали (Aggressive Cues) — інформація, що міститься в зображенні насильства в мас-медіа, яка вселяє думку про доречність агресії проти конкретних жертв. Агресія мовна насильницьке нав'язування етносу нерідної мови як засобу комунікації, освіти, науки, культури тощо. Ад копі рекламний текст Адаптація лінгвокультурна (мовно-етнічна) пристосування представників некорінного етносу до соціального, культурного, етномовленнєвого та комунікативного середовища свого нового проживання. Адаптація повідомлення одне з завдань редагування, яке полягає в пристосуванні мови та інформації повідомлення до мови й тезауруса обраної автором групи реципієнтів. Адаптація рекламного ролика створення відеоролика для вітчизняного телемовлення на основі зарубіжного відеоматеріалу шляхом врахування ментальних, релігійних, морально-етичних особливостей суспільства, для якого здійснюється адаптація інформаційного повідомлення. Адаптація тексту спрощення тексту для кращого сприйняття читачами; може бути адаптація тексту літературного твору для кіномистецтва. Адаптація тексту лігнвокультурологічна система прийомів пристосування іншомовного тексту (перекладного, навчального) до сприйняття його носіями іншої культури і мови. Адаптоване видання (от лат. adaptatio — прилаштовування, пристосовування) —видання адаптованого твору (творів), тобто пристосованого до я.-н. цілей. de adaptierte Ausgabe; en adapted edition; fr édition adaptée. А-дато (іт. a dato (ad) - з дня підпису) - число, яким датований документ. Наприклад: "Набирає чинності через десять днів a dato (через 10 днів з дня видання документа)". Адвербіалізація повідомлення одне з завдань редагування, яке полягає в пристосуванні повідомлення до того місця (локалізація), часу (темпоралізація) та ситуації (ситуатизація), в яких реципієнти його сприйматимуть. Адвертайзінг реклама; повідомлення, звернення на що-небудь уваги; рекламування, система реклами, організація та процес інформування, а також рекламна справа як рід діяльності, рекламний бізнес. Адверторіал (англ. advertioral — від advertising та editorial) непряма реклама суперечливих явищ, що просуває будь-яку продукцію через журнал під заголовком звичайної статті. Адвокасі термін, що означає кампанію, яка спрямована на представництво та захист прав та інтересів певної соціальної (або професійної) групи. Наприклад, Програма Української бібліотечної асоціації з адвокасі "Через бібліотеки - до знань." Адгезивне покриття покриття паперовій або полімерної основи шаром термоплавкого або сухого клею, що вимагає нагрівання або зволоження для приклеювання. Адгезивний шар шар з високими адгезійно-когезійний властивостями, що здійснює зчеплення, злипання шарів при стиканні поверхонь різних за властивостями і складом матеріалів. Адгезивно-когезійні властивості (у поліграфії) властивості поліграфічних матеріалів, наприклад друкарських фарб, лаків і клеїв, у яких складові елементи на рівні молекулярних сил взаємодіють між собою в масі окремого матеріалу і між дотичними шарами різних матеріалів. Адгезионно-когезійні властивості визначаються силами зчеплення між складовими частинами окремого матеріалу або між шарами різних матеріалів. Наприклад, розкочування фарби в фарбовому апараті і перехід фарби з друкарської форми на поверхню, що задруковується. Адгезія (лат. - прилипання) - виникнення зв'язку між поверхневими шарами двох різнорідних (твердих або рідких) тіл при їхньому контакті, напр. прилипання крапель води до скла, зварювання металів, склеювання. А. зумовлюється молекулярними силами. Аддітивний (лат. addition - додаток) - значення цілої величини, одержуваної шляхом додавання. У сценаріях заходів, що проводяться в системі зв'язків з громадськістю А. є результат, одержуваний від складання дій різних суб'єктів на цільову аудиторію. Адекватна вибірка  відбір для проведення рекламного дослідження такої кількості предметів чи осіб, збільшення якого призвело б лише до підтвердження даних, отриманих в результаті досліджень самої вибірки. Адекватна предметна рубрика Предметна рубрика, формулювання якої висловлює обсяг поняття, найбільш точно відповідного обсягом поняття про предмет документа. de Adaequates Schlagwort; en adequate subject heading; fr vedette-matière fidèle. Аденда (від лат. addendum - надбавка, доважок) - те ж, що доповнення. Адендум додаток до договору, що змінює або доповнює ті чи інші його умови. Адитивне змішування кольорів (від лат. additio додаю) - утворення нового кольору на основі змішання випромінювань різних кольорів, що діють на сітківку ока спільно. При змішуванні трьох базових (основних) спектральних випромінювань видимого світла - червоного (R), зеленого (G) і синього (B) можна отримати різні кольори. При впливі на око однакової кількості трьох базових зон спектра (одиничних значень основних кольорів) виникає відчуття білого кольору. При рівномірному зниженні інтенсивності випромінювання і впливу виникає відчуття різних відтінків сірого. При впливі на око тільки двох базових зон спектра колір сприймається як більш насичений і нерозбілений, але менш інтенсивний по яскравості. Наприклад, при впливі випромінювань червоного і зеленого кольорів око сприймає це як жовтий, оранжевий або салатовий колір в різних відтінках залежно від співвідношення впливають випромінювань двох зон спектру світла. Адитивний синтез кольору (additive colour system) - відтворення кольору за рахунок оптичного змішування випромінювання основних кольорів - червоного (red), зеленого (green) і синього (blue). Система колірних координат RGB. Адитивні кольори кольори випромінюючих об'єктів. При змішуванні адитивні кольори освітлюються. Змішання трьох основних адитивних кольорів - червоного, зеленого і синього - у певному співвідношенні дає біле світло (колір). Адліб "(< англ. ad-lib - непідготований, імпровізований) - експромт, імпровізація ведучого на радіо або мовний супровід у музичних радіопрограмах. Особливого широко А. використовується на розважальних радіостанціях." Адмен фахівець в рекламі, рекламний агент (див. також: Мен (англ.) - фахівець чи Мен - спеціаліст). Адмен - фахівець в рекламі; піармени - фахівець у сфері зв'язків з громадськістю (паблік рилейшнз). Адміністративна інформація офіційні документовані дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах життя і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних інформацію», ст. 19). Примітки. Система адміністративної інформації (даних), повноваження органів, які займаються діяльністю, пов’язаною зі збиранням та використанням адміністративних даних, їх джерела та режим встановлюються відповідно до законодавства (Закон України «Про інформацію», ст. 19). Адміністративні дані дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції (Закон України «Про державну статистику», ст. 1). Аднотація примітка, замітка, увага. Адреса мережі Інтернет визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв (Закон України «Про телекомунікації», ст. 1). Адресант (комунікатор, мовець, автор) (нім. Adressant, від франц. adresser — направляти, посилати) — людина чи установа, яка створює повідомлення і надсилає його адресату. Адресат (отримувач, слухач, читач, інтерпретатор) особа, якій направляють повідомлення; – фізична або юридична особа, якій адресується електронний документ (Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», ст. 1). Адресат медіа (addressee for media, media audience) - передбачувана (цільова) аудиторія, на яку розрахований той чи інший медіатекст. Адресат медіаосвіти (addressee for media education, audience for media education) - школярі, студенти, вчителі, викладачі, працівники медіасфери (медіатеки, навчального телебачення і т.д.) та ін. групи населення. Адресат фінальний термін запропонований російським перекладознавцем Р.К. Міньяр-Бєлоручевим (1996). - У перекладі - комунікант, що замикає двомовну комунікацію, на відміну від перекладача, який є проміжним адресатом, або адресатом-дублером. Адресат-дублер термін запропонований російським перекладознавцем Р.К. Міньяр-Бєлоручевим (1996). - Проміжний учасник акту комунікації, в якості якого виступає перекладач. Термін підкреслює двобічність перекладу як процесу комунікації, в якому перекладач виступає як адресат вихідного тексту і адресант нового, переказного (цільового) тексту. Адресна (телефонна) книга Довідник, що містить список якихось адрес / телефонів. Адресна бібліографічна довідка Библиографическая оправка устанавливающая наличие и(или) местонахождение запрашиваемого документа в определенном фонде. Адресне мовлення (транслювання) програм радіо і телебачення, призначені для досить вузької аудиторії відповідно до її специфічними потребами -розважальні, ділові, спортивні, освітні і т.д. Адресне посилання порядковий номер сторінки, тому, випуску серійного видання, частини, параграфа або інших характерних позначень фрагментів тексту (ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели). Адресний бібліографічний пошук "Поиск данных о наличии и(или) местонахождении документа в определенном фонде. 8 практике выделяют тритипичные ситуации возникновения адресных запросов: 1. Физическая удаленность пользователя от фонда и|или каталогов; 2. Неумение осуществлять поиск самостоятельно. 3. Необходимость установления местонахохдения документа для заказа его по МБА." Адресний кадр відеокадр, що містить інформацію, яка вказує на географічні координати місця зйомок: назва населеного пункту, учреждено Адресний список (каталог) назви фірм, прізвища приватних осіб, адреси, підібрані і класифіковані за певним об'єднуючого їх ознакою. Адресно-довідкова база даних Відсильна база даних, в якій вказані адреси зберігання потрібних даних. Адресно-довідкова реклама реклама, яка дає можливість дізнатися, як і де придбати необхідні товари або послуги. Адресувальна машина (адресограф) машина для друкування адрес на готових конвертах. Адресувальні машини можуть бути ручними, напівавтоматичними і повністю автоматизованими. Адхок разові, ексклюзивні рекламні дослідження на замовлення одного клієнта. Ази газетної справи позначає досканальне вивчення будь-якого питання. У журналістиці цей ідіоматческій термін вказує на ретельне оволодіння професією. Азіній Полліон, Гай (76 до н. е., Рим,- 5 н. е.) (Gaius Asinius Pollio) рим. політичн. і військовий діяч, письменник (автор трагедій і поет), історик. Організував (за ідеєю Цезаря) публічну бібліотеку в Римі (39 - 38 до н. е.), Що по ін. джерелам приписується М. Т. Варрону. Бібліотека включала книги, захоплені римлянами в Іллірії, і ділилася на фонд лат. і грец. книг. АІДА (AIDA) одна з найпоширеніших моделей рекламного звернення. Абревіатура англійських слів: attention - увага, interest - інтерес, desire - бажання, action - дія. Ця модель рекламної комунікації була запропонована американцем Е. Левісом на початку XX століття. В даний час визнана застарілою. АІДКАС модифікація моделі рекламного звернення АІДА, що включає п'ятий і шостий компоненти - переконання і задоволення. АІДМА модифікація моделі рекламного звернення АІДА, що включає п'ятий компонент - мотивацію. Айдефайнер різновид айлайнера, що має вигляд авторучки з тонким стрижнем для підкреслення повік. Айлайнер спеціальна рідка туш для підфарбовування повік. Ай-стопер "(< англ. air-stop - станція, посадочний майданчик) - предмет, знак, який використовується в рекламі і PR для привертання уваги. А.с. використовують при оформленні вітрин крамниць та інших місць торгівлі. В друкованій і газетно-журнальній рекламі в ролі А.с. можуть виступати ілюстрації, графічні символи тощо. Вирізняють також живих А.с. - людей, які за оплату рекламують І певний товар чи послугу, переодягнувшись у різних персонажів." Академії наук видавництво видавництво Академії наук СРСР видавництво видавництво Академічна бібліотека Библиотека являющаяся структурым подразделением академического научно-исследовательского институга (учреждения), организующая библиотечное обслуживание его коллектива. Находится в ведении Академии наук. Академічне видання наук. видання твору (творів) будь-якого виду літ. з ретельно текстологічно підготовленим текстом, що включає варіанти, редакції, докум. джерела, забезпечене апаратом, що підводить підсумки вивчення видаваного твору або творчості автора. de akademie Ausgabe; en academic publication. Академкнига" видавництво Акватипія (від лат. aqua - вода і грец. - відбиток) - вид високого друку в гравюрі, заснований на використанні знежиреної водяної фарби. Відбитки, виконані А., подібні до акварелі. Акватінта вид поглибленої гравюри, отриманої травленням кислотою металевої пластини. Малюнок, виконаний на кальці, переносять на пластину, як правило, наколюванням і злегка травлять, потім припудрюють порошком смоли з каніфоллю і підігрівають. При цьому на пластині утворюється дрібне, так зване, акватинтне зерно. Далі пластину травлять в кілька прийомів з викриванням - від світлих тонів до темних. Створюється ефект, близький до напівтонових малюнків. Цей спосіб часто застосовується в поєднанні з офортом, яким відтворюються контурні лінії та дрібні деталі зображення. Може бути використаний в якості друкованої форми. Існує кілька способів отримання акватинти. АККА модифікація моделі рекламного звернення АІДА, що включає компоненти: увага, розуміння, переконання, дія. Акліматизація документів поступова адаптація фізичних властивостей документів до нових кліматичних умов. Акліматизація друкарської фарби приведення температури друкарської фарби в рівноважний стан з температурою навколишнього повітря для забезпечення правильного проведення друкованого процесу. Фарба повинна бути доставлена в цех не менш ніж за 24 години до початку друкування тиражу. Не рекомендується завантажувати в ящик для фарб друкарської машини фарбу, щойно доставлену з холодного приміщення, тому що при друкуванні холодною фарбою можливе перетягування фарби на зворотний бік верхнього відбитка в стопі. Акліматизація паперу приведення вологовмісткого друкарського паперу в рівноважний стан з вологістю навколишнього повітря. Як правило, папір витримують не менше доби в друкованому цеху в підвішеному стані або в невеликих стопах. Раціональніше виконувати в спеціальних приміщеннях. Див кондиціювання паперу. Акмеограма  опис кількісних і якісних параметрів вищих досягнень майстерності в сфері журналістики або іншої професійної діяльності. Акомодація лінгвокультурна підлаштування одного з учасників міжкультурної комунікації під стиль спілкування, що задовольняє іншого учасника (учасників) як носія (носіїв) іншої культури. Акомодація лінгвокультурна негативна максимальне віддалення одного з учасників міжкультурної комунікації від стилю спілкування, що задовольняє іншого учасника (учасників). Акомодація лінгвокультурна позитивна максимальне підлаштування одного з учасників міжкультурної комунікації під стиль спілкування, що задовольняє іншого учасника (учасників). Акоп Мегапарт (роки житті невідомі) арм. першодрукар. Біографіч. відомостей про А. М. не збереглося. У 1512 у Венеції надрукував першу арм. друковану книгу - "Парзатумар" ("Житія святих"). У ній відзначені церковні свята, містився також "тлумачів" з розділами: "Новоліття", "Сонник", "Дітонародження" і "Гра м'язів". А. М. надрукував ще чотири книги: "Патарагатетр" ("Служебник", 1513), "Урбатагірк" ("Засоби проти мани"), "Ахтарк" ("Астрономічні передбачення") і "Тагаран" ("Пісенник"). Особливий інтерес представляє "Тагаран", що містить произв. середньовічних. арм. поетів Ованеса Тлкуранці, Фріка, Мкртичев Нагаш та ін., а також 137 віршованих загадок Нерсеса Шноралі. Мав свій видав. знак. Ім'я А. М. згадано в колофоні "Служебника", де він називає себе "мегапартом" (грішним). Акордна авторська винагорода (від італ. ассоrdo — узгодженість, договір) — різновид відрядної системи оплати праці. Полягає у тому, що працівникові або групі працівників (бригаді) завчасно визначаються обсяги робіт, терміни їх виконання і заг. сума зарплати. Осн. призначення А. о. п. — посилити матеріальну заінтересованість працівників у підвищенні продуктивності праці і скороченні термінів виконання робіт. Розмір зарплати визначається на основі діючих норм виробітку та відрядних розцінок. Тому А. о. п. застосовується там, де можна завчасно унормувати весь обсяг робіт, встановити відповідні розцінки. А. о. п. особливо поширена на буд-ві і транспорті. Годиться вона і для окр. категорій працівників промисловості, зв'язку, с. г. Найбільшого поширення А. о. п. набула при колект. формах організації праці. А. о. п. запроваджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профсп. органами. На виконання робіт видається акордний наряд, у якому зазначаються обсяг роботи, початок і закінчення її, розмір зарплати. Якщо робота розрахована на тривалий період, працівникам може виплачуватися аванс за поточ. місяць з урахуванням фактично виконаної роботи. Остаточний розрахунок провадиться після виконання і прийняття усіх робіт. За скорочення строків та якісне виконання робіт можуть застосовуватися різні форми матеріального стимулювання (преміювання тощо). Зарплата розподіляється між членами бригади пропорційно до відпрацьованого часу і згідно з присвоєним розрядом. Допускаються і такі методи розподілу заробітку, як при колект. відрядній оплаті. Акредитація процедура офіційного визнання авторитетним органом правочинності органу чи особи представника виконувати певні завдання (ДСТУ 1.1:2001. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять). Акредитація журналіста (франц. accreditation, від лат. аccredo — довіряю) — дозвіл державної організації чи установи, органу партії чи громадської організації на присутність на їхніх інформаційних заходах (прес-конференціях, брифінгах, нарадах) уповноважених редакціями журналістів за умов дотримання редакціями правил акредитації, встановлених цими органами, організаціями чи установами. Як правило, в Україні діє реєстраційний, а не дозвільний принцип акредитації. Ст. 3 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» проголошує: «Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при органах державної влади та органах місцевого самоврядування здійснюється в цих органах шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або за заявою журналіста і технічного працівника з пред’явленням ними відповідних документів, що підтверджують їх професійний фах, або рекомендації професійного об’єднання журналістів. Орган, при якому акредитовано журналіста і технічного працівника, заздалегідь інформує їх про важливі заходи, плани, організаційно сприяє виконанню ними професійних обов’язків». Обмеження в А. ж. можуть бути зумовлені лише об’єктивними поважними причинами (неможливістю приміщення вмістити всіх бажаючих журналістів, дотриманням правил безпеки життєдіяльності та ін.). Обмеження доступу журналіста до інформації є способом здійснення прихованої цензури. А. ж. регламентована також ст. 27 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Акрилайт Щити з контурним підсвічуванням. Для виготовлення конструкції використовують товсте прозоре оргскло акрилової групи. На скло наноситься самоклеюча плівка, а його контури підсвічують лампи, встановлені в торці. Переваги: ​​Рекламоносій привертає увагу завдяки додатковому освітленню. Акронім (< грец. akros - високий + опута - ім'я) - 1) вид псевдоніма, який складається з великих букв; 2) тип абревіатури, що утворюється з початкових літер складної назви. Акронімна форма заголовку інша назва видання, серії у вигляді акроніма - ініціальної абревіатури: Життя видатних людей - ЖВЛ; Бібліотека світової літератури - БСЛ. Аксіальноретіальна комунікація аксіальний комунікативний процес - передача повідомлення строго визначеним одержувачам інформації; ретиальна комунікаційний процес - передача повідомлень невизначеній множині безособових приймаючих систем. Аксіоми едитології найзагальніші відмінності, що існують між автором та реципієнтом у процесі передачі повідомлення. Аксонометрія (від грец.- вісь і - вимірюю) - спосіб зображення предметів на площині за допомогою паралельних проекцій. В основі А. лежить проектування предмета разом з вибраною у просторі системою координат на площину аксонометричних проекцій (мал.). В А., крім зображення точки, дається її вторинна проекція, тобто зображення проекції точки на одну з координатних площин, що цілком визначає положення точки в просторі. Залежно від кута між напрямом проектування і площиною аксонометричних проекцій розрізняють А. прямокутну і косокутну. На практиці найчастіше вживають 3 види А.: прямокутну ізометрію, прямокутну диметрію та косокутну фронтальну диметрію (див. Нарисна геометрія). Аксонометричне зображення предмета дає можливість повністю відновити його форму і розміщення щодо системи координат. Акт "(від лат. actum — письмово засвідчене, actus — дія) — 1) офіційний документ, що має юридичне значення, викликає певні правові наслідки, спрямований на регулювання суспільних відносин. Юридичні акти поділяють на нормативні акти, що встановлюють норми права, які регламентують певну сферу суспільних відносин, та індивідуальні акти, що породжують конкретні права та обов’язки конкретних суб’єктів права (рішення органів державної влади та управління, правоохоронних органів, адміністрації підприємств та установ тощо стосовно окремих громадян). До юридичних актів належать також документи, що засвідчують угоди, договори між підприємствами та установами, окремими громадянами; 2) документ засвідчу вального характеру, що фіксує якийсь факт; службовий документ, що його складає група осіб (як правило, комісія) для підтвердження встановлених ними фактів, дій чи подій, пов’язаних з діяльністю організації або її окремих працівників. У деяких випадках акт може бути складений лише однією спеціально уповноваженою особою — інспектором чи ревізором. Акти складають за результатами проведення обстежень, перевірок, ревізій, інвентаризацій, експертиз, випробувань; у разі виникнення нещасних випадків на виробництві, аварій, пожеж, професійних отруєнь і захворювань тощо." Акт ілокутивний (англ. il - префікс із значенням посилення + locution - мовний зворот) - одна з трьох складових (поряд з актом локутивним і перлокутивним) мовленнєвого акту, пов'язана із втіленням у повідомленні конкретної комунікативної інтенції, мети адресанта. Акт комунікативний одне з найзагальніших понять комунікативної лінгвістики; інтеракція; процес спілкування, який відбувається в певному місці на пересіченні осей простору і часу між адресантом і адресатом як носіями неповторних психо-соціо-когнітивних рис, результатом котрого є дискурс (текст). Акт комунікативний ідіоетнічний тип комунікативного акту, опрацьований у численних міжособистісних інтеракціях, характерний для певної національної лінгвокультурної спільноти, часто неповторний, непритаманний іншим культурам. Акт комунікативний універсальний тип комунікативного акту, спільний для низки національних лінгвокультурних спільнот. Акт локутивний одна з трьох складових мовленнєвого акту (поряд з актом ілокутивним і перлокутивним), котра встановлює зв'язок повідомлення з дійсністю (тобто визначає його стиль і референцію) і виявляється у формуванні пропозиції повідомлення. Акт мовленнєвий складова повідомлення (висловлення), цілеспрямована мовленнєва дія; одиниця нормативної соціомовної поведінки, яка виявляється у межах прагматичної ситуації комунікативного акту. Втілення у повідомленні (висловленні) певної комунікативної мети, що надає йому конкретної спрямованості. Основні риси А.м. - інтенціональність, цілеспрямованість, конвенціональність. А.м. виформовують акти локуції, ілокуції та перлокуції. Акт перевірки фонду документ, что містіть підсумки перевіркі бібліотечного фонду, висновки и пропозиції комісії, что здійсніла перевірку. Акт перлокутивний одна з трьох складових повідомлення і мовленнєвого акту (поряд з актом локутивним та ілокутивним), пов'язана з результатом (очікуваним чи досягнутим) впливу на адресата ілокутивної сили повідомлення (мовленнєвого акту). Акт подібності продаж візуально ідентичного товару з торговельною маркою, що належить іншому авторові. Акт спілкування Акти гродські та земьскі документи, пов'язані з діяльністю гродських судіє та земських судів у феод. Польщі і Литві 15—18 ст. Функціонально акти поділяються на дві категорії: нотаріальні та процесуальні. До першої належать, зокрема, майнові угоди, які вписувалися до актових книг і набували в такий спосіб юрид. сили. До другої — процес, документи (позови, вироки або рішення судів, записи допитів свідків тощо). Акти громадянсько стану акти, які засвідчують в установленому законом порядку факти народження, смерті, одруження, розлучення, усиновлення, зміни прізвища та імені (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження і т. д.). Акти державного управління акти, які видаються на основі і для виконання законів виконавчими і розпорядчими органами державної влади. Акти історичні «Акти історичні, зібрані і видані Археографічною комісією» (АЇ), серія документів по історії Росії, видана Археографічною комісією (т. 1—5, С