Національному музею історії України – 110: Тематичний збірник наукових праць. Частина 2 (2009)

Національному музею історії України – 110: Тематичний збірник наукових праць. Частина 2. – К. : Такі справи, 2009. – 272 c. : іл. – ISBN 978-966-7208-51-6, ISBN 978-966-7208-53-0.
Збірник присвячений 110 річниці Національного музею історії України.
Його друга частина містить наукові статті з музеєзнавства, загальноісторичних досліджень та історії музейних колекцій. Розрахована на істориків, археологів, краєзнавців, музейників, широкий загал шанувальників історії України.
файл

Праці Київського Державного історичного музею. Випуск I (1958)

Праці Київського Державного історичного музею. Випуск I. – K., 1958. – 236 c.
файл

Голограммы исторических реликвий музеев Украинской ССР. Каталог выставки (1979)

Голограммы исторических реликвий музеев Украинской ССР. Каталог выставки. – К., 1979. – 15 с.
файл

Каталог "Виставка "Симон Петлюра – лицар української революції" до 125-річчя від дня народження (18 травня – 1 вересня 2004 р.)" (2004)

Каталог “Виставка “Симон Петлюра – лицар української революції” до 125-річчя від дня народження (18 травня – 1 вересня 2004 р.)”. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 16 с.
файл

Національному музею історії України – 110: Тематичний збірник наукових праць. Частина 1 (2009)

Національному музею історії України – 110: Тематичний збірник наукових праць. Частина 1. – К. : Такі справи, 2009. – 184 c. : іл. – ISBN 978-966-7208-51-6, ISBN 978-966-7208-52-3
Збірник присвячений 110 річниці Національного музею історії України.
Його перша частина містить наукові статті з проблем археологи та нумізматики. Автори досліджують археологічну та нумізматичну колекції Національного музею історії України, а також окремі пам’ятки, які входять до їх складу.
Розрахована на істориків, археологів, краєзнавців, музейників, широкий загал шанувальників історії України.
файл

Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції) (1999)

Музей на рубежі епох: минуле, сьогодення, перспективи (матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції). – К., 1999. – 130 с.
файл

Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років державними органами охорони пам'яток та музеями республіки: Тематичний збірник наукових праць (1992)

Археологічні дослідження, проведені на території України протягом 80-х років державними органами охорони пам’яток та музеями республіки: Тематичний збірник наукових праць / Редкол.: Н.Г. Ковтанюк (відповідальний редактор) та ін. – К.: Національний музей Історії України, 1992. – 156 с. – ISBN 5-7707-2120-0.
Цей тематичний збірник наукових праць упорядкував колектив науково-методичного відділу охорони пам’яток культури при Національному музеї історії України. У статтях, що увійшли до видання, розглянуто питання охорони та охоронних досліджень пам’яток археології України, визначається їхнє місце та роль у відображенні найдавнішої історії краю. Ряд розвідок присвячено актуальним проблемам виявлення та збереження археологічних пам’яток, вдосконалення системи їх охорони. Широко подано матеріали польових охоронних досліджень пам’яток різних епох.
Видання розраховане на археологів, наукових працівників музеїв, краєзнавців, співробітників органів охорони пам’яток, викладачів та студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю.
файл

Шляхи становлення Національного музею історії України: від першовитоків до сьогодення: Тематичний збірник наукових праць (1994)

Шляхи становлення Національного музею історії України: від першовитоків до сьогодення: Тематичний збірник наукових праць. / Редкол.: Н.Г. Ковтанюк (відповідальний редактор) та ін. — К.: Національний музей історії України, 1994. – ISBN 5-7707-6601-8.
До століття від дня заснування Національного музею історії України передбачено підготувати серію тематичних збірників наукових праць, де автори висвітлюватимуть шляхи становлення закладу, розповідатимуть про його фундаторів, розглядатимуть окремі колекції, історію їх формування та джерела поповнення фондового зібрання новими матеріалами.
Це видання започатковує заплановану серію, чим і зумовлено його тематику. Розраховане воно на працівників музеїв, студентів, а також спеціалістів, що займаються вивченням історії, теорії і практики музейної справи.
файл

Музей і сучасність: Тематичний збірник наукових праць (1989)

Музей і сучасність: Тематичний збірник наукових праць. / Редкол.: Н.Г. Ковтанюк (відповідальний редактор) та ін. – К.: ДІМ УРСР, 1989. – 102 с. – ISBN 5-7707-0045-9
У наукових працях тематичного збірника розглянуто ряд колекцій ДІМ УРСР, подано класифікацію та характеристику предметів збірки давньоруських сільськогосподарських знарядь, досліджено матеріали із розкопок ранньотрипільського виробничо-господарського комплексу із с. Жванець. Вміщено також розвідки про кролевецькі рушники, античні геми тощо. Автори торкаються питань висвітлення в експозиції Великої Жовтневої соціалістичної революції та громадянської війни на Україні, а також окремих аспектів сьогодення, перебудовних процесів, зокрема пропаганди музейними засобами внеску учених УРСР у прискорення НТП.
Видання розраховане на музейних працівників, студентів, а також спеціалістів, що займаються вивченням Історії, теорії і практики музейної справи.
файл

Перші кроки до наукової привабливості Національного Музею Історії України – НМІУ

Перші кроки до НАУКОВОЇ привабливості Національний Музей Історії України – НМІУ можна побачити на графіку.
Тобто на рисунку видно, скільки користувачів інтернету цікавилося виданнями НМІУ, опублікованими до 2015 року.
Тепер цей графік почне зростати експоненціально. Оскільки поставив собі задачу оцифрувати ВСІ публікації НМІУ до кінця цього року.
Ах, так. Тепер ми знаємо, які речі найбільше цікавлять користувачів та з яких країн ці користувачі.
Наприклад, ЗА ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ продивились оцифровані книги і статті люди з:
Ukraine 70
Belarus 6
Bosnia and Herzegovina 4
United States 4
Russian Federation 4
Denmark 3
Hungary 3
Turkey 3
Sweden 2
Bulgaria 2
Croatia 2
Greece 2
Romania 1
Slovakia 1
Germany 1
Slovenia 1
Iran, Islamic Republic Of 1
Australia 1
France 1
Austria 1
Italy 1
Venezuela 1
Georgia 1