Вікентій В'ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження): Тематичний збірник наукових праць (2010)

Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження): Тематичний збірник наукових праць. – К.: Такі справи, 2010. – с. 160 : іл. – ISBN 978-966-7208-62-2.
Збірник присвячено видатному вченому археологу В.В. Хвойці.
Його особистість, діяльність та наукова спадщина привертають увагу не лише науковців, але й широкої громадськості. В.В. Хвойка своєю наполегливою та невтомною археологічною діяльністю зробив відкриття, котрі прославили Київ та Україну. З його ім’ям пов’язано відкриття трипільської, зарубинецької та черняхівської культур, дослідження старожитностей Придніпров’я.
У збірнику вміщено наукові статті вчених Інституту археології НАН України та наукових співробітників Національного музею історії України, які займаються дослідженням наукової спадщини одного із засновників музею – В.В. Хвойки.
Збірник розрахований на істориків, археологів, краєзнавців, музейників, широкий загал шанувальників історії України.
файл