ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Соціологічні науки»

ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Соціологічні науки»

Вийшов словник Соціологічних наук, основу для якого я збирав ще у 2015 році.
Мій першопочатковий варіант був більш "соціологічний", а в остаточній версії додали істотну порцію політології, антропології, економіки. Що ж, так теж непогано.

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. ТЕМАТИЧНИЙ РЕЄСТР ГАСЕЛ з напряму «Соціологічні науки» / За заг. ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2018. – 194 с. - https://www.academia.edu/38310327/

Тематичний реєстр гасел, підготовлений з метою систематизації, категоризації та узагальнення інформативного матеріалу з напряму «Соціологічні науки». Видання складається з передмови та переліку термінів окремого напряму, включених до загального універсального видання «Велика українська енциклопедія».
Наукове видання призначене для викладачів, науковців, аспірантів і студентів соціально-гуманітарного профілю, а також усіх, хто переймається здійсненням наукових досліджень у галузі соціології.

Редактор-координатор М. В. Туленков Редактори-укладачі: к. соц. н., доц. О. Ю. Вілкова; к. ф.-м.н., доц. А. П. Горбачик; д. і. н., проф.А. І. Кудряченко; д. н. соц. ком, доц. Т. С. Крайнікова, к. і. н. С. А. Купрієнко, д. соц. н., проф. А. С. Лобанова; д. і. н. О. М. Любовець, д. соц. н., доц. О. В. Мазурик; к. соц. н., доц. А. О. Петренко-Лисак; д. соц. н., проф. Ю. В. Романенко; д. соц. н., проф. Б. В. Слющинський; д. соц. н., проф. М. В. Туленков; д. соц. н., проф. В. В. Чепак; к. і. н., доц. С. С. Яремчу

Поділитись
143 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науковj-gjge онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.