Охорона пам'яток культури на Україні. Збірник 1

Дуже цікава книжечка з нашої бібліотеки про основні характерні риси археологічних культур, знайдених на території України:
Охорона пам’яток культури на Україні. Збірник 1. Protection des monuments culturels à L’Ukraine. Recueil 1. – Харків, 1927. – 159 c.
файл – https://www.academia.edu/30612287/