Видавнича діяльність Національного музею історії України

Видавнича діяльність Національного музею історії України (збірники статей та матеріали наукових конференцій МІКУ за 1993-2015 рр.)
Презентація –
https://www.academia.edu/32948376
Стаття – https://www.academia.edu/32932668/