Видавнича діяльність Музею історичних коштовностей за темами, згаданими в статтях і доповідях наукових конференцій (1993-2015)

Видавнича діяльність Музею історичних коштовностей за темами, згаданими в статтях і доповідях наукових конференцій (1993-2015).
Один графік про конкретні теми статей, а другий – ті ж теми, але об’єднані в більш абстрактні категорії.
Що в цьому цікавого? А цікаве наступне:
– видно якими засобами, методами та методологією користуються науковці, а якими користуються рідко. Наприклад, рідко залучається лінгвістика та радіовуглецевий аналіз, що доволі дивно.
– стає зрозумілим саме на емпіричному матеріалі, що концептуально являють собою історичні коштовності та музейні цінності.
– яка роль і місце релігії та міфології
– які області знань невиправдано опущені в дослідженнях, хоча їх варто було б долучити. Наприклад, технологію виробництва, етнологію, історію торгівлі та транспорту, або ж більш детальніше поглянути на деякі археологічні культури тощо.
– вкрай мало соціальної та економічної історії.
і т.д., і т.д., т.д….