Всеукраїнський круглий стіл «Студії пам’яті в Україні: стан, проблеми та перспективи». Київ, 7 жовтня 2014 р.

Всеукраїнський круглий стіл «Студії пам’яті в Україні: стан, проблеми та перспективи».  Київ, 7 жовтня 2014 р.

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
ЦЕНТР ІСТОРІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
СТУДІЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ:
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Всеукраїнський круглий стіл
7 жовтня 2014 року
м. Київ
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
В’ятрович Володимир Михайлович, директор Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук;
Когут Андрій Андрійович, керівник Електронного архіву визвольного руху;
Волянюк Ольга Ярославівна, доцент кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат політичних наук;
Киридон Алла Миколаївна, завідувач відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор;
Кривошея Володимир Володимирович, доктор історичних наук, професор, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»;
Купрієнко Сергій Анатолійович, молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук, Український інститут національної пам’яті;
Любовець Олена Миколаївна, завідувач відділу досліджень впливів державотворчих та цивілізаційних процесів на формування національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук;
Матяш Ірина Борисівна, завідувач відділу Вищої ради юстиції, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор;
Тиліщак Володимир Семенович, заступник директора Українського інституту національної пам’яті;
Шаповал Юрій Іванович, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
м. Київ, вул. Сковороди, 2, корпус 1, ауд. 301
Зал засідань Вченої Ради
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
09.30 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.20 Відкриття сесійних засідань круглого столу
10.20 – 12.00 Робота першої сесії
12.00 – 12.30 Презентація книг
12.30 – 13.00 Перерва на чай та каву
13.00 – 15.00 Робота другої сесії
15.00 – 15.30 Підведення підсумків
РЕГЛАМЕНТ ВИСТУПІВ:
Доповідь до 15 хв.
Участь у дискусії (виступи, запитання, коментарі) до 7 хв.
ВІДКРИТТЯ СЕСІЙНИХ ЗАСІДАНЬ
В’ятрович Володимир Михайлович, директор Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ТА РОЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
СЕСІЯ І
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТУДІЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ
Модератор Киридон Алла Миколаївна, завідувач відділу дослідження теоретичних і прикладних проблем національної пам’яті Українського інституту національної пам’яті, доктор історичних наук, професор
Доповідачі:
Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор
СТУДІЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ
Кісь Оксана Романівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут народознавства НАН України
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПАМ’ЯТІ: УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ, ФІКСАЦІЇ ТА НАРАЦІЇ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Матяш Ірина Борисівна, доктор історичних наук, професор, начальник відділу, Вища рада юстиції
ЛАКУНИ ТА МІФОЛОГІЗАЦІЯ В БІОГРАФІСТИЦІ ЯК ПРОБЛЕМА СТУДІЙ ПАМ’ЯТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЄВГЕНА СЛАБЧЕНКА)
ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГ
Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів / кер. авт. кол. А. М. Киридон. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – 436 с.
Студії пам’яті в Україні (історіографічний дискурс. Бібліографічний покажчик) / Передмова, вступ. ст., заг. ред. А. М. Киридон; [упор. покажчика: Киридон А. М., Волянюк О. Я., Огієнко В. І.]. – К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. – 296с.
СЕСІЯ ІІ
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТУДІЙ ПАМ’ЯТІ
Модератор Волянюк Ольга Ярославівна, доцент кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат політичних наук
Доповідачі:
Кривошея Володимир Володимирович, доктор історичних наук, професор, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
МОДЕЛІ ПАМ’ЯТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Шаповал Юрій Іванович, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», доктор історичних наук, професор
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА РОБОЧА ГРУПА: СПРОБА КОНСТРУЮВАННЯ СПІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПАМЯТІ
Кіпіані Вахтанг Теймуразович, головний редактор Інтернет-видання «Історична правда» та проекту «Владометр»
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ: ЩО ЧИТАЮТЬ В ІНТЕРНЕТІ?
Ковтунович Тетяна Василівна, помічник директора Українського інституту національної пам’яті, пошукач Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ В КОНТЕКСТІ ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЮНГА ПРО КОЛЕКТИВНЕ НЕСВІДОМЕ
УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
Бабка Володимир Леонідович, аспірант кафедри історії України та політології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (м. Ніжин)
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ
Волянюк Ольга Ярославівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
ПАМ’ЯТТЄВИЙ ДИСКУРС У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Гавриленко Ігор Миколайович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка (м. Полтава)
ВІЙНА ПРОТИ БАНДЕРИ НА СТОРІНКАХ РОСІЙСЬКОЇ ВІКІПЕДІЇ
Глушко Антон Олександрович, бібліограф, бібліографічний відділ, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ)
УКРАЇНСЬКІ КОЗАКИ І СЛОВЕНСЬКІ КОСЕЗИ: ПРОБЛЕМИ ПОРІВНЯННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МНЕМОПОЛІТИЧНИХ ПРАКТИК
Голубчик Ганна Данилівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри права та європейської інтеграції, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпропетровськ)
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ
Гон Максим Мойсейович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне)
ГОЛОДОМОР, ГОЛОКОСТ І ПОРАЙМОС У ПОЛІТИЦІ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНИ
Долганов Петро Сергійович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне)
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВШАНУВАННЯ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДІВ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ
Єгрешій Олег Ігорович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
«НОТАТКИ ДЛЯ ПАМ’ЯТІ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІОПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА «МАЛОЇ ЛЮДИНИ» (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦПОСЕЛЕНЦЯ ЛЮБОМИРА СІРЕЦЬКОГО)
Зиновіїва Юлія Юріївна, Національний художній музей України, вчений секретар (м. Київ)
ЗМІНА МУЗЕЙНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ ЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ)
Івчик Наталія Степанівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичних наук, Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне)
«ГОРИЗОНТИ» ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ: ГОЛОКОСТ В ЕТНОПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
Калініч Ганна Юріївна, науковий співробітник, кандидат історичних наук, Український інститут національної пам’яті (м. Київ)
КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ’ЯТТЄВОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: СПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ ВПЛИВІВ
Кривоший Олександр Петрович, кандидат історичних наук, Інформаційно-аналітична агенція «Кріаlle» (м. Запоріжжя)
ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ КОЗАЦЬКОГО ЗАПОРОЖЖЯ ЯК ПРОБЛЕМА ІСТОРІОГРАФІЇ
Купрієнко Сергій Анатолійович, молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук, Український інститут національної пам’яті (м. Київ)
ПАМ’ЯТЬ ПРО ЖЕРТВУ
Любовець Олена Миколаївна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Український інститут національної пам’яті (м. Київ)
ВПЛИВ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ
Наумова Ірина Борисівна, молодший науковий співробітник, Український інститут національної пам’яті (м. Київ)
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНЦІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ
Полтавець Оксана Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу дослідження впливу на національну пам’ять соціальних і духовно-культурних чинників , Український інститут національної пам’яті (м. Київ)
МОДЕЛІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США
Розумний Олексій Максимович, незалежний дослідник (м. Київ)
АМНЕЗІЯ І ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ: ДВА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ «БОЛЮЧИХ ТОЧОК» ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
Троян Сергій Станіславович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньої політики і дипломатії, Дипломатична академія України при МЗС України (м. Київ)
МИНУЛЕ Й ПАМ’ЯТЬ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
Цимбал Ірина Володимирівна, науковий співробітник, Український інститут національної пам’яті (м. Київ)
ПАМ’ЯТЕВИЙ ДИСКУРС РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Штоквиш Олександр, провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук (м. Київ)
ВИКОРИСТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ЧИННИКА У СТВОРЕННІ АНТИУКРАЇНСЬКОЇ ПАМ’ЯТІ АДЕПТАМИ «ГІБРИДНОЇ» ВІЙНИ
Яковлєва Ярослава Олексіївна, аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів)
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ ЯК НАПРЯМОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПАМ’ЯТТЄВОМУ ДИСКУРСІ

KUPRIENKO