Музей та його зібрання (до 110-річчя заснування): Збірник тематичних наукових праць (2009)

Музей та його зібрання (до 110-річчя заснування): Збірник тематичних наукових праць / редкол.: Н.Г.Ковтанюк (відповідальний науковий редактор) та ін. – К.: Національний музей історії України, 2009 – 260 с. – ISВN 966-95004-5-1.
Збірник наукових праць співробітників Національного музею історії України та його філіалу – Музею історичних коштовностей України – присвячується 110-річчю заснування музею, яке відзначатиметься у 2009 році.
Статті, вміщені у збірнику, присвячені дослідженню загальноісторичних проблем, вивченню музейних колекцій та окремих музейних пам’яток.
Широке коло питань, глибина їх висвітлення у збірнику робить його цікавим дія фахівців, студентів та всіх небайдужих до історії та культури.
файл
Т.М.Радіэвська. Археологічні дослідження М.Я.Рудинського та його наукова спадщина в зібранні музею 3
Л.І.Нестерук. Данило Щербаківський – історик, археолог, мистецтвознавець 21
З.О.Зразюк. З історії нумізматичної колекції університету св. Володимира 33
І.В.Мезенцева. Ливарні форми ІV-І ст. до н.е. з розкопок Ольвії у збірці музею 45
М.О.Стрельник. Пояс аварського воїна з колекції Національного музею історії України 54
С.В.Діденко. Піфосоподібна посудина з черняхівського поселення (ІІІ-ІV ст.) біля с.Долиняни Вінницької області 63
Л.М.Дідух. Плінфа з князівським знаком у колекції музею 68
Т.Ю.Романовська. Суккот: традиція та атрибути 79
Ю.К.Савчук. Церемоніальний бердиш Богдана Хмельницького в збірці Національного музею у Кракові: питання атрибуції та перспектива дослідження 86
О.М.Терещук. Карета Київських митрополитів XVIII ст. у збірці музею 92
М.В.Оксенич. Образ Ченстоховської Божої Матері на польських католицьких медальйонах у збірці музею 102
О.М.Завальна. Нащадок славного козацького роду, канцлер та світліший князь Російської імперії О.А.Безбородько 120
О.В.Іванова. Сценічні костюми Сержа Лифаря в зібранні музею 132
О.Д.Бойко. Формування внутрішньої та зовнішньої політики Директорії на першому етапі її діяльності (грудень 1918 р.-січень 1919 р.) 148
О.П.Буняк. Український автокефальний православний церковний рух в Україні (20-30-ті роки XX ст.) 171
Т.ГІ.Данілушкіна. Видатна українська актриса Марія Заньковецька (до 150-річчя від дня народження) 205
Н.В.Астапенко. 1920-ті – 1930-ті рр. в історії Української Академії наук 219
Г.В.Рафальська. Життя заради України (до 20-ти річчя смерті поета-дисидента Василя Стуса) … .228
О.І.Мінжулін. Дослідження, реставрація й атрибуція пістоля доби козацтва з колекції Національного музею історії України 244

KUPRIENKO