Енциклопедії з історичних наук

Енциклопедії з історичних наук (перед назвою видання проставлено шифр з Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського):
ВС34611 Круглов, Александр Иосифович. Энциклопедия Холокоста [Текст] / А. И. Круглов ; Еврейский совет Украины, Фонд “Память жертв фашизма”. – К. : [б.и.], 2000. – 224 с. – (Еврейская энциклопедия Украины).
ВА705517 Енциклопедія історії України. Типові статті [Текст] : для авторського колективу / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. С. В. Кульчицький [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій. – К. : [б.в.], 1999. – 86 с.
В348560/Т. 1 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 1 : А – В. – К. : [б.в.], 2005. – 686 с.
В348560/Т. 2 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 2 : Г-Д. – 2005. – 528 с.: іл.
В348560/3 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 3 : Е- Й. – [Б. м.] : [б.в.], 2005. – 672 с. В348560/4
В348560/4 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 4 : Ка-Ком. – К. : [б.в.], 2007. – 528 с.
В348560/5 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 5 : Кон-Кю. – К. : [б.в.], 2008. – 568 с.
В348560/6 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 6 : Ла-Мі. – К., 2009. – 784 с. : іл. – 5000 экз.
В348560/7 Енциклопедія історії України [Текст] / голова редкол. В. А. Смолій [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 7 : Мл – О. – 2010. – 713 с. : іл. – 5000 экз.
В348560/8 Енциклопедія історії України [Текст] : [у 10 т.] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 8 : Па – Прик. – 2011. – 518 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – 5000 экз.
В348560/9; В354235/9 Енциклопедія історії України [Текст] : [у 10 т.] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 . – ISBN 966-00-0632-2. Т. 9 : Прил – С. – 2012. – 943 с. : іл. – 5000 экз.
В348560/10 Енциклопедія історії України [Текст] : [у 10 т.] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2005 – 2013. – ISBN 966-00-0632-2. Т. 10 : Т – Я. – 2013. – 770, [12] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – 5000 экз.
С10478/Т. 1 Ілюстрована енциклопедія історії України [Текст] : в 3 т. / авт. тексту О. Кучерук ; наук. ред. Л. Федорова ; іл. та худож. оформ. Л. Голембовська [та ін.]. – К. : Спалах, 2004 . – ISBN 966-512-221-5. Т. 1 : Від найдавнішого часу до кінця 18 ст. – [Б. м.] : [б.в.], 2004. – 215 с.: іл.
СО23848 Ілюстрована енциклопедія історії України (від найдавнішого часу до кінця XVIII ст.) [Текст] / іл. та худ. оформлення Л. Голембовська [та ін.] ; авт. тексту О. Кучерук. – К. : Спалах ЛТД, 1998. – 215 с.
В346848/Зошит 1 Енциклопедія історії України [Текст] : робочий зошит / ред. О. І. Ганжа ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2001 . Зошит 1 : Абаза – Ашкеназі : робочий зошит. – К. : [б.в.], 2001. – 125 c.: фото, іл.
В346848/Зошит 2 Енциклопедія історії України [Текст] : робочий зошит / ред. О. І. Ганжа ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2001 . Зошит 2 : Бабаї-Бялковський : робочий зошит. – К. : [б.в.], 2002. – 222 с.: рис., фот., іл.
В346848/Зош. 3 Енциклопедія історії України [Текст] : робочий зошит / ред. О. І. Ганжа ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Наукова думка, 2001 . Зош. 3 : Ваврисевич – Вячеслав. – К. : Наукова думка, 2002. – 193 с.: іл.
ВС47414 Велика ілюстрована енциклопедія України [Текст] / В. К. Борисенко [та ін.]. – К. : Махаон-Україна, 2009. – 504 с.: іл.
ВС52600 ; ВС56257 Все про всесвітню історію [Текст] : [понад 400 цікавих фактів] / [текст Рут Саймонс ; іл. Симоне Боні та ін. ; пер. з англ. Ю. Пономаренко, А. Марченко] . – Х. : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2013. – 63 с. : кольор. іл. – (Ілюстрована енциклопедія знань). – Пер. изд. : History. – 2011. – Дод. наклад 4000 экз.
СО30321 Кривошея, В. В. Козацька старшина Гетьманщини [Текст] : енциклопедія / Кривошея В. В. ; Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Стилос, 2010. – 791 с. – 400 экз.
ВС44108 Сушинський, Богдан Іванович. Всесвітня козацька енциклопедія ХV – початку XXI століть [Текст] / Б. І. Сушинський. – О. : Виданичий дім “ЯВФ”, 2007. – 570 с. – Бібліогр.: с. 560-566.
ВА614568 Мала енциклопедія українського козацтва [Текст] / С. О. Куглер [и др.] ; заг. ред. С. О. Куглер ; Донецький ін-т туристичного бізнесу. – Донецьк : ДІТБ, 2000. – 108 с.: іл. – Бібліогр.: с. 101-107.
ВС35878 Українське козацтво [Текст] : мала енциклопедія / С. В. Абросимова [та ін] ; ред. Ф. Г. Турченко ; Науково-дослідний ін-т козацтва при Запорізькому держ. ун-ті. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 568 с.: іл.
ВС41986 Українське козацтво [Текст] : мала енциклопедія / Ф. Г. Турченко [та ін.] ; відп. ред. С. Р. Лях ; НДІ козацтва при Запорізькому національному ун-ті. – 2.вид., доп. і перероб. – К. : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2006. – 672 с.: іл.
В354598/1 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2008. – 334, [192] с. : іл.
В354598/2 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 2 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2006. – [524] с. : іл.
В354598/3 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 2005. – 185, 188, 187 с. : іл.
В354598/4 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 4 : Задністрова Січ. – 2010. – 289, 116, 168 с. : іл.
В354598/5 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 5 : Задністрова Січ. – 2007. – 128, 201, [296] с. : іл.
В354598/6 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 6 : Задністрова Січ. – 2008. – 262, [132], 232 с. : іл. В354598/7 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 7 : Задністрова Січ. – 2009. – [202], [198], 302 с. : іл.
В354598/8 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 8 : Задністрова Січ. – 2010. – 91, [82], 240, 100 с. : іл.
В354598/9 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 9 : Буджацьке козацтво. – 2012. – 84, 120, 16, [86], 160 с. : фот. – 100 экз.
В354598/10 Лицарі України. Енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку [Текст] / [уклад.: Тимофєєв В. Я., Ушанова С. В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008 . Зб. 10 : Буджацьке козацтво. – 2014. – Розд. паг. : іл. – Бібліогр.: с. [165-167].
ВА625825 Макаров, Анатолий Николаевич. Малая энциклопедия киевской старины [Текст] / А. Н. Макаров. – К. : Довіра, 2002. – 558 с. – Библиогр.: с. 526-549.
ВА665491 Макаров, Анатолий Николаевич. Малая энциклопедия киевской старины [Текст] / А. Н. Макаров. – 2-е изд. – К. : Довіра, 2005. – 558 с.: ил. – Библиогр.: с. 526-549.
ВА592577 Було чи не було. : Весела історична енциклопедія / Уклад. В.М. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 136с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0484-2
ВС55615 Енциклопедія некрополезнавства [Текст] / [авт.-упоряд. В. Жадько]. – К. : Преса України, 2013. – 703, [2] с. : фотогр. кольор. – 1000 экз.
ВА574351 Шаблій, Олег. Володимир Кубійович [Текст] : енциклопедія життя і творення / О. Шаблій ; Наукове товариство ім. Т.Шевченка в Європі. – Львів : Фенікс ; Париж : [б.в.], 1996. – 704 с.
ВА592577 Було чи не було [Текст] : весела історична енциклопедія / уклад. В. М. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1999. – 135 с.: іл. – (Бібліотека школяра).
ВА590018 Колосовська, Надія Дмитрівна. Цікава історія України [Текст] : вікторини, тести, кросворди, загадки, історичні диктанти, матеріали з першоджерел… / Н. Д. Колосовська [та ін.]. – Миколаїв : [б.в.], 1997. – 139 с.
ВА693733 Ольхіна, Наталя І.. Цікава історія [Текст] : мала історична енциклопедія для допитливих / Н. І. Ольхіна, І. М. Рибак. – Донецьк : ПП “ЦСО”, 2007. – 304 c.
В349279/Т. 1 Українська загальнонародна організація (Український національний фронт-2) [Текст] : дослідження, документи, матеріали: У 2 т. / НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича. – Л. : Афіша, 2005 . – (Серія “Україна ХХ століття. Енциклопедія боротьби і репресій”). Т. 1 / упоряд. і відп. ред. Ю. Д. Зайцев. – [Б. м.] : [б.в.], 2005. – 704 с.: фотоіл.
В351134/[Вип. 1] Українська архівна енциклопедія [Текст] : робочий зошит / голова ред. кол. І. Б. Матяш ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2006 . [Вип. 1] : А-Г. – К. : [б.в.], 2006. – 226 с.
ВС51734 Українська архівна енциклопедія. Н-Я [Текст] : робочий зошит / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ арх. справи та документознав. ; [редкол.: Матяш І. Б. (голова редкол.) та ін.]. – К. : УНДІАСД, 2007. – 257 с. : фотогр. – Бібліогр. в кінці ст.
ВС51734 Українська архівна енциклопедія. Н-Я [Текст] : робочий зошит / Держ. ком. арх. України, Укр. НДІ арх. справи та документознав. ; [редкол.: Матяш І. Б. (голова редкол.) та ін.]. – К. : УНДІАСД, 2007. – 257 с. : фотогр. – Бібліогр. в кінці ст.
ВС48409 Українська архівна енциклопедія [Текст] / голова редкол. І. Б. Матяш [та ін.] ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. – К. : УНДІАСД, 2008. – 881 с.
В340666/1.1 Енциклопедія української діяспори [Текст] = Encyclopedia of Ukrainian diaspora. – Нью-Йорк ; Чикаго : Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, 2009 . Т. 1 : Сполучені Штати Америки. Кн.1 : А – К / Василь Маркусь, голов. ред. ; Дарія Маркусь, спів-ред. – 2009. – XV, 433 с. : іл. – Опис мовою оригіналу.
В340666/1.2 Енциклопедія української діяспори [Текст] = Encyclopedia of Ukrainian diaspora. – Нью-Йорк ; Чикаго : Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, 2009 . Т. 1 : Сполучені Штати Америки. Кн. 2 : л – Р / Василь Маркусь, голов. ред. ; Дарія Маркусь, спів-ред. – 2012. – XIII, 348 с. : іл. – Опис мовою оригіналу.
В340666/Т. 4 Енциклопедія Української Діяспори [Текст] : у 7 т. / В. Маркусь ; Наук. т-во ім. Шевченка, Нац. акад. наук України. Т. 4 : Австралія – Азія – Африка. – Київ ; Нью-Йорк ; Чікаґо : [б. в.], 1995. – 250 с.: іл.
ВА789903 Кідрук, Макс. Небратні [Текст] : [Україна – Росія: енциклопедія протистояння] / Макс Кідрук. – Харків : Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015. – 299, [1] с. – 6000 экз.
ВА587142 Малая энциклопедия событий. Книга дней [Текст] / сост. В. В. Мирошникова [и др.]. – Х. : Торсинг, 1999. – 766 с. – (Уходящее тысячелетие).
ВС58061 Всё о всемирной истории [Текст] : [более 400 интерес. фактов] / [пер. с англ. Ю. Пономаренко ; текст Рут Саймонс ; ил. Симоне Бони и др.]. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб “Клуб Семейного Досуга”, 2014. – 63 с. : цв.ил. – (Иллюстрированная энциклопедия знаний). – Пер. изд. : History. – 2011. – Доп. тираж 2500 экз.

KUPRIENKO