КУРБАС. РЕКОНСТРУКЦІЯ. 3, 4 листопада 2007 р. 20:00

Національний Центр Театрального Мистецтва ім. Леся Курбаса
Асоціація Актуального Танцю
TanzLaboratorium
презентують
3, 4 листопада 2007 р. 20:00
прем'єру перформансу
КУРБАС. РЕКОНСТРУКЦІЯ
Присвячується
70-річчю розстрілу
українського режисера
Леся Курбаса


-------------------------------------------------------------------------------
Його актори вивчали Шпенглера, Штайнера і Платона. Робили етюди по законам Ньютона. Ним захоплювався Всеволод Мейерхольд, називав його найвидатнішим режисером Радянської Республіки, його вважав своїм учнем Олександр Довженко. Практично всі відомі українські актори 1920-1960-х років були або вихованцями Курбаса, або зазнали його сильного впливу.
Леся Курбаса було розстріляно 3 листопада 1937 року в урочищі Сандормах, Карелія. Саме там з 27 жовтня по 4 листопада було розстріляно 1111 політв'язнів – «в честь подготовки к празднованию ХХ – летия Великой Октябрьской Социалистической Революции»
-------------------------------------------------------------------------------
З людини знімають одяг, позбавляючи її, таким чином, культурної оболонки. Вона намагається вижити у обставинах, що змінилися. У відчайдушних спробах відшукати нову ідентичність, людина втрачає грунт. Процес роз-одягання повторюється знову й знову, доводячи людську істоту до чистої екзистенції.
У перформансі використано звук старих платівок. Це грамзаписи танцювальної музики 30-40-х років, а також фрагменти композицій авангардного музиканта Томаса Брінкмана (Thomas Brinkmann).
“ТанцЛабораторіум” не використовує тіло танцівника як професійний інструмент, натомість звертається до того, що найглибше сховано у тілі – пра-людське, те що є у всьому живому і взагалі сущому – до «тіла-пам’яті».
вул. Володимирська, 23В НЦТМ ім. Леся Курбаса
тел.279 47 83, 8067 395 71 35
продаж квитків перед початком
Les Kurbas Theatre Art Centre
Actual Dance Association
TanzLaboratorium
Present Premiere Performance
«Kurbas. Reconstruction»
3,4 November 2007 20.00 o'clock
Production is dedicated to 70th anniversary of execution of Ukrainian director Les Kurbas
-------------------------------------------------------------------------------
His actors studied Spengler, Steiner and Plato. They made studies after Newton's laws. Vsevolod Meyerhold admired him, mentioned of him as the most outstanding director of the Soviet Republic, Alexander Dovzhenko considered him as his teacher. Practically, all known Ukrainian actors of 1920-1960-s were either Kurbas's students, or felt his strong influence.
Les Kurbas has been shot on the 3rd of November, 1937 in Sandormakh, Kareliya
Just there from October, 27th till November, 4th were executed 1111 political prisoners - " in honour of preparation for celebrating XXth anniversary of the Great October Socialist Revolution "
-------------------------------------------------------------------------------
As clothing is removed from the body, a person is deprived of his/her cultural skin. He/she works to survive in circumstances which have changed. In desparate attempts to find a new identity, the person loses his/her footing. The process of undressing repeats again and again, leading the human being to pure existence.
“TanzLaboratorium” does not use the dancer’s body as a professional instrument; rather, it calls to what is buried most deeply in the body – the pre-human, found in every living and existing being – to “body-memory.”
The performance incorporates the sounds of old records. These include phonograph recordings of dance music from the 1930s and ‘40s, and fragments of experimental composer Thomas Brinkmann’s work.
Volodymyrska str., 23B, Les Kurbas Theatre Art Centre
tel. 279 47 83, 8067 395 71 35
Tickets are available at the day of performance.

Поділитись
86 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науково-популярне онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.