Пам’ять про жертву

by С. А. Купрієнко
Abstract:
Комунікація будувалася в усі часи навколо їжі, тим більше, що більшу частину свого минулого як виду, людина їла під час смерті інших видів тварин, тобто спілкування відбувалося навіть в присутності трупів, яких і їли. Але з часом все набуло символічних форм. Прослідкуємо цей шлях? На похоронах і поминках також відбувається обмін: одні приймають те, що передають інші. В даному випадку головною для обміну є історія життя померлого - її передають на збереження роду, оскільки з його смертю перервався б ланцюжок обміну. Жертвоприношення - це комунікація, це діалог, це звернення і відповідь на нього. Це одночасно і обмін символічних дарів на знаки і вербальна комунікація, яка проходить паралельно. Це та ж купівля-продаж, той же обмін, де є і товар, і гроші / товар, і продавець з покупцем. При жертвопринесенні покупець звертається до бога-надієрарха через жерця / продавця. Але бог є лише уособленням минулого, так би мовити покупець звертається до сукупності минулих обмінів, до «пам'яті часів», і одночасно веде торг із надієрархом / наддомінантом. Власне надієрарх і є «минуле», «сума минулих часів і досвіду» або «весь обсяг пам'яті роду». І все це відбувається у формі діалогу: прохання - відповідь; благання - провіщення і тощо. Під час жертвоприношення їжа виступає каталізатором «угоди» й одночасно товаром під час обміну.
Reference:
Пам’ять про жертву (С. А. Купрієнко), 2014.
Bibtex Entry:
@Conference{Купрієнко2014a,
 author =    {Купрієнко, С. А.},
 title =    {Пам’ять про жертву},
 year =     {2014},
 organization = {УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ, ЦЕНТР ІСТОРІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»},
 abstract =   {Комунікація будувалася в усі часи навколо їжі, тим більше, що більшу частину свого минулого як виду, людина їла під час смерті інших видів тварин, тобто спілкування відбувалося навіть в присутності трупів, яких і їли. Але з часом все набуло символічних форм.
Прослідкуємо цей шлях?

На похоронах і поминках також відбувається обмін: одні приймають те, що передають інші. В даному випадку головною для обміну є історія життя померлого - її передають на збереження роду, оскільки з його смертю перервався б ланцюжок обміну.

Жертвоприношення - це комунікація, це діалог, це звернення і відповідь на нього. Це одночасно і обмін символічних дарів на знаки і вербальна комунікація, яка проходить паралельно. Це та ж купівля-продаж, той же обмін, де є і товар, і гроші / товар, і продавець з покупцем. При жертвопринесенні покупець звертається до бога-надієрарха через жерця / продавця. Але бог є лише уособленням минулого, так би мовити покупець звертається до сукупності минулих обмінів, до «пам'яті часів», і одночасно веде торг із надієрархом / наддомінантом. Власне надієрарх і є «минуле», «сума минулих часів і досвіду» або «весь обсяг пам'яті роду». І все це відбувається у формі діалогу: прохання - відповідь; благання - провіщення і тощо.
Під час жертвоприношення їжа виступає каталізатором «угоди» й одночасно товаром під час обміну.},
 journal =   {Студії пам'яті в Україні: стан, проблеми та перспективи. Всеукраїнський круглий стіл. 7 жовтня 2014 року},
 keywords =   {їжа, історія, бенкет, вшанування, голод, голодомор, демографія, день народження, економіка, етологія, жертва, жертвопринесення, закони Бозеруп, збиральництво, згадування, казки, кафе, кладовище, лінгвістика, легенди, людожерство, місця наддостатку, міфи, маркетинг, наддостаток, Наука як процес, обід, обмін, пам'ять, поминки, поховання, психологія, рід, релігієзнавство, релігія, ресторан, ресурсного контекст, ринок, соціобіологія, соціоекологія, студії пам'яті, супермаркет, трупоїдство, фуршет, харчодобувна поведінка},
 language =   {ukrainian},
 owner =    {Купрієнко С.А.},
 review =    {Купрієнко С. А. Пам’ять про жертву // Студії пам'яті в Україні: стан, проблеми та перспективи. Всеукраїнський круглий стіл. - Київ, 7 жовтня 2014 р.},
 timestamp =  {2014.10.07},
 url =     {http://kuprienko.info/kupriyenko-s-a-pam-yat-pro-zhertvu/}
}

60 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науково-популярне онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.