ÑÊËÀÄ IÑÒÎÐÈ × ÍÎ ¯ ÒÎÏÎÍIÌI ¯ ÊÐÈÌÓ

by Ëåêñè Íèé
Reference:
ÑÊËÀÄ IÑÒÎÐÈ × ÍÎ ¯ ÒÎÏÎÍIÌI ¯ ÊÐÈÌÓ (Ëåêñè Íèé).
Bibtex Entry:
@Book{IeeNEEAAINOIDE,
 Title          = {{~{N}^{E}"{E}`{A}"{A} I~{N}`{O}^{I}Ð`{E} × '{I}^{I} ¯ `{O}^{I}"{I}^{I}'{I}I`{I}I ¯ ^{E}Ð`{E}`{I}'{O}}},
 Author          = {'{I}`{e}'{e}, "{E}aa^{e}~{n}`{e}},
 File           = {:D:/Книги по истории/Крымские татары/0867197_9BE5A_bushakov_v_a_leksichnii_sklad_istorichnoi_toponimii_krimu.pdf:pdf},
 ISBN           = {966022737X}
}

235 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науковj-gjge онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.

6 visitors online now
6 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 14 at 02:37 am UTC
This month: 137 at 03-19-2019 12:48 am UTC
This year: 151 at 01-03-2019 12:45 am UTC