Вищі навчальні заклади України IV рівня акредитації

Вищі навчальні заклади України IV рівня акредитації

  Міністерство освіти і науки України

 1. Академія адвокатури України (Київ)
 2. Академія муніципального управління (Київ)
 3. Білоцерківський національний аграрний університет
 4. Буковинський державний медичний університет (Чернівці)
 5. Вінницький державний аграрний університет
 6. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 7. Вінницький нацiональний технічний університет
 8. Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 9. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 10. Державна академія житлово-комунального господарства (Київ)
 11. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ)
 12. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)
 13. Державна льотна академія України (Кіровоград)
 14. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ)
 15. Дніпродзержинський державний технічний університет
 16. Дніпропетровська державна медична академія
 17. Дніпропетровський державний аграрний університет
 18. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 19. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 20. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 21. Дніпропетровський університет економіки та права
 22. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (Макіївка)
 23. Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)
 24. Донбаський державний технічний університет (Алчевськ)
 25. Донецький інститут туристичного бізнесу
 26. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
 27. Донецький національний технiчний університет
 28. Донецький національний університет
 29. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 30. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 31. Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (Київ)
 32. Житомирський державний технологічний університет
 33. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 34. Запорізька державна інженерна академія
 35. Запорізький державний медичний університет
 36. Запорізький національний університет
 37. Запорізький національний технічний університет
 38. Івано-Франківський державний медичний університет
 39. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 40. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 41. Київський гуманiтарний iнститут
 42. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 43. Київський міжнародний університет
 44. Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
 45. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 46. Київський національний лінгвістичний університет
 47. Київський національний торговельно-економічний університет
 48. Київський національний університет будівництва і архітектури
 49. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 50. Київський національний університет культури і мистецтв
 51. Київський національний університет технологій і дизайну
 52. Київський університет права НАН України
 53. Київський університет ринкових відносин
 54. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 55. Кіровоградський національний технічний університет
 56. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
 57. Криворізький державний технічний університет
 58. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського (Сімферополь)
 59. Луганський державний медичний університет
 60. Луганський національний аграрний університет
 61. Луцький національний технічний університет
 62. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 63. Львівська державна фінансова академія
 64. Львівська комерційна академія
 65. Львівська національна академія мистецтв
 66. Львівський державний аграрний університет
 67. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 68. Львівський національний університет імені Івана Франка
 69. Мелітопольський державний педагогічний університет
 70. Миколаївський державний аграрний університет
 71. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
 72. Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського
 73. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 74. Міжнародний Соломонів університет (Київ)
 75. Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ)
 76. Національна академія внутрішніх справ України (Київ)
 77. Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)
 78. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький)
 79. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ)
 80. Національна академія природоохоронного і курортного будівництва (Сімферополь)
 81. Національна академія управління (Київ)
 82. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ)
 83. Національна металургійна академія Україна (Дніпропетровськ)
 84. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (Харків)
 85. Національний авіаційний університет (Київ)
 86. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 87. Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)
 88. Національний лісотехнічний університет України (Львів)
 89. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця (Київ)
 90. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ)
 91. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
 92. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 93. Національний транспортний університет (Київ)
 94. Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ)
 95. Національний університет державної податкової cлужби України (Ірпінь)
 96. Національний університет водного господарства та природокористування (Рiвне)
 97. Національний університет "Києво-Могилянська академія" (Київ)
 98. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв)
 99. Національний університет "Львівська політехніка"
 100. Національний університет "Острозька академія"
 101. Національний університет фізичного виховання і спорту України (Київ)
 102. Національний університет харчових технологій (Київ)
 103. Національний фармацевтичний університет (Харків)
 104. Одеська державна академія будівництва та архітектури
 105. Одеська державна академія холоду
 106. Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова
 107. Одеська національна академія харчових технологій
 108. Одеська національна морська академія
 109. Одеська національна юридична академія
 110. Одеський державний екологічний університет
 111. Одеський державний економічний університет
 112. Одеський державний медичний університет
 113. Одеський національний морський університет
 114. Одеський національний політехнічний університет
 115. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 116. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 117. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського (Одеса)
 118. Полтавська державна аграрна академія
 119. Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
 120. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 121. Приазовський державний технічний університет (Маріуполь)
 122. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури (Дніпропетровськ)
 123. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ)
 124. Севастопольський національний технічний університет
 125. Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості
 126. Слов'янський державний педагогічний університет (Слов'янськ)
 127. Сумський державний унiверситет
 128. Сумський національний аграрний університет
 129. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (Луганськ)
 130. Таврійська державна агротехнічна академія (Мелітополь, Запорізька обл.)
 131. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (Сімферополь)
 132. Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського
 133. Тернопiльський державний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя
 134. Тернопільський національний економічний університет
 135. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 136. Ужгородський національний університет
 137. Українська академія банківської справи (Суми)
 138. Українська академія друкарства (Львів)
 139. Українська державна академія залізничного транспорту (Харків)
 140. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)
 141. Українська медична стоматологічна академія (Полтава)
 142. Український державний університет водного господарства та природокористування (Рівне)
 143. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Міністерства фінансів України (Київ)
 144. Український державний хіміко-технологічний університет (Дніпропетровськ)
 145. Український інститут лінгвістики і менеджменту (Київ)
 146. Уманський державний аграрний університет
 147. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 148. Університет економіки та права "Крок" (Київ)
 149. Університет цивільного захисту України (Харків)
 150. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
 151. Харківська державна академія культури
 152. Харківська державна зооветеринарна академія
 153. Харківська медична академія післядипломної освіти
 154. Харківська національна академія міського господарства
 155. Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
 156. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури
 157. Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського
 158. Харківський державний університет харчування та торгівлі
 159. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 160. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
 161. Харківський національний економічний університет
 162. Харківський національний медичний університет
 163. Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 164. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
 165. Харківський національний університет внутрішніх справ
 166. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 167. Харківський національний університет радіоелектроніки
 168. Харківський університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба
 169. Херсонський державний університет
 170. Херсонський національний технічний університет
 171. Хмельницький національний університет
 172. Черкаський державний технологічний університет
 173. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
 174. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 175. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 176. Чернігівський державний технологічний університет
 177. Ялтинський університет менеджменту
Поділитись
7 017 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науковj-gjge онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Наращивание ресниц 3д методы и технологии Наращивания. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.