La organización de once guarniciones aztecas. Una nueva interpretación de los folios 17 v y 18 r del Códice Mendocino


60 views
by Rudolf van Zantwijk
Reference:
La organización de once guarniciones aztecas. Una nueva interpretación de los folios 17 v y 18 r del Códice Mendocino (Rudolf van Zantwijk), In Journal de la Société des Américanistes, volume 56, 1967.
Bibtex Entry:
@Article{Zantwijk1967,
 Title          = {{La organizaci'{o}n de once guarniciones aztecas. Una nueva interpretaci'{o}n de los folios 17 v y 18 r del C'{o}dice Mendocino}},
 Author          = {van Zantwijk, Rudolf},
 Journal         = {Journal de la Soci'{e}t'{e} des Am'{e}ricanistes},
 Year           = {1967},
 Number          = {1},
 Pages          = {149--160},
 Volume          = {56},
 Doi           = {10.3406/jsa.1967.2274},
 File           = {:D$backslash$:/Испанская литература на испанском/Conquista de America/Mesoamerica/Codex Mendoza/article_jsa_0037-9174_1967_num_56_1_2274.pdf:pdf},
 ISSN           = {0037-9174},
 Url           = {http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1967_num_56_1_2274}
}

La organización de once guarniciones aztecas. Una nueva interpretación de los folios 17 v y 18 r del Códice Mendocino
9 visitors online now
9 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 109 at 01:57 am UTC
This month: 173 at 04-05-2018 05:48 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Close