Ñ.Ï.Ñòåëüìàõ* ²ÍÒÅ¥ÐÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÖÅÑÈ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐÈ×Í²É ÍÀÓÖ² ÍÀÏÐÈʲÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.


2 views
by Ñ Ï Ñòåëüìàõ, Ðàöéí Ïðîöåñè Â Í É Íàóö
Reference:
Ñ.Ï.Ñòåëüìàõ* ²ÍÒÅ¥ÐÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÖÅÑÈ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐÈ×Í²É ÍÀÓÖ² ÍÀÏÐÈʲÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò. (Ñ Ï Ñòåëüìàõ, Ðàöéí Ïðîöåñè Â Í É Íàóö), In , 1815.
Bibtex Entry:
@Article{Noaeeue`iao1815,
 Title          = {{~{N}."{I}.~{N}`{o}aa"{e}"{u}`{i}`{a}~{o}* ²'{I}`{O}AA¥Ð`{A}"{O}²'{E}'{I}² "{I}Ð^{I}"{O}AA~{N}`{E} ^{A} ª^{A}Ð^{I}"{I}AA'{E}~{N}"{U}^{E}²'{E} ²~{N}`{O}^{I}Ð`{E}×'{I}²'{E} '{I}`{A}'{O}"{O}² '{I}`{A}"{I}Ð`{E}^{E}²'{I}"{O}² ~{O}²~{O} – '{I}`{A} "{I}^{I}×`{A}`{O}^{E}'{O} ~{O}~{O} ~{n}`{o}.}},
 Author          = {~{N}`{o}aa"{e}"{u}`{i}`{a}~{o}, ~{N} "{I} and '{I}`{a}'{o}"{o}, Ð`{a}"{o}'{e}'{i} "{I}ð^{i}"{o}aa~{n}`{e} ^{A} '{I} '{E}},
 Year           = {1815},
 Pages          = {28--39},
 File           = {:D:/Книги по истории/Философия истории/Stelmakh_-_Integratsiyni_protsesi_v_yevropeyskiy.pdf:pdf}
}

Ñ.Ï.Ñòåëüìàõ* ²ÍÒÅ¥ÐÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÖÅÑÈ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐÈ×Í²É ÍÀÓÖ² ÍÀÏÐÈʲÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.
24 visitors online now
24 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 126 at 02:13 pm UTC
This month: 221 at 08-03-2018 02:49 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Політика конфіденційності

Хто ми Наша адреса сайту: http://kuprienko.info. Які особисті дані ми збираємо та чому ми їх збираємо Коментарі Коли відвідувачі залишають...

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Close