Ñ.Ï.Ñòåëüìàõ* ²ÍÒÅ¥ÐÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÖÅÑÈ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐÈ×Í²É ÍÀÓÖ² ÍÀÏÐÈʲÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.


93 views
by Ñ Ï Ñòåëüìàõ, Ðàöéí Ïðîöåñè Â Í É Íàóö
Reference:
Ñ.Ï.Ñòåëüìàõ* ²ÍÒÅ¥ÐÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÖÅÑÈ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐÈ×Í²É ÍÀÓÖ² ÍÀÏÐÈʲÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò. (Ñ Ï Ñòåëüìàõ, Ðàöéí Ïðîöåñè Â Í É Íàóö), In , 1815.
Bibtex Entry:
@Article{Noaeeue`iao1815,
 Title          = {{~{N}."{I}.~{N}`{o}aa"{e}"{u}`{i}`{a}~{o}* ²'{I}`{O}AA¥Ð`{A}"{O}²'{E}'{I}² "{I}Ð^{I}"{O}AA~{N}`{E} ^{A} ª^{A}Ð^{I}"{I}AA'{E}~{N}"{U}^{E}²'{E} ²~{N}`{O}^{I}Ð`{E}×'{I}²'{E} '{I}`{A}'{O}"{O}² '{I}`{A}"{I}Ð`{E}^{E}²'{I}"{O}² ~{O}²~{O} – '{I}`{A} "{I}^{I}×`{A}`{O}^{E}'{O} ~{O}~{O} ~{n}`{o}.}},
 Author          = {~{N}`{o}aa"{e}"{u}`{i}`{a}~{o}, ~{N} "{I} and '{I}`{a}'{o}"{o}, Ð`{a}"{o}'{e}'{i} "{I}ð^{i}"{o}aa~{n}`{e} ^{A} '{I} '{E}},
 Year           = {1815},
 Pages          = {28--39},
 File           = {:D:/Книги по истории/Философия истории/Stelmakh_-_Integratsiyni_protsesi_v_yevropeyskiy.pdf:pdf}
}

Ñ.Ï.Ñòåëüìàõ* ²ÍÒÅ¥ÐÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÖÅÑÈ Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊ²É ²ÑÒÎÐÈ×Í²É ÍÀÓÖ² ÍÀÏÐÈʲÍÖ² Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.
7 visitors online now
7 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 11 at 12:00 am UTC
This month: 183 at 10-18-2018 09:14 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Реєстр гасел напряму “Соціальні комунікації” (літера А)

Реєстр гасел напряму "Соціальні комунікації" (літера А) Open "Main View" online online database powered by Airtable

Kyiv Event – анонси щоденних подій Києва

Kyiv Event - анонси щоденних подій Києва Kyiv Event - це cторінка з анонсами щоденних подій Києва, що привернуть увагу...

Close