Покловодці інків та їх військові кампанії XV – поч. XVI ст.

by С. А. Купрієнко
Abstract:
Дослідження присвячене впорядкуванню інформації щодо завоювань інків, здійснених силами окремих полководців, виявленно неточності, яких припустилися хроністи XVI–XVII ст., та спростувано гіпотези про генеалогію міфологічних інків, що існували до Пачакутіка Інки Йупанкі, та їх героїчну участь у численних завоюваннях. Задля вирішення цього питання виявилося необхідним дослідити ранні кечуа-іспанські словники та структурувати військові посади.
Reference:
Покловодці інків та їх військові кампанії XV - поч. XVI ст. (С. А. Купрієнко), (ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", ed.), ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", 2016.
Bibtex Entry:
@Conference{Купрієнко2016a,
 author =  {Купрієнко, С. А.},
 title =   {Покловодці інків та їх військові кампанії XV - поч. XVI ст.},
 booktitle = {Шевченківська весна - 2016 : історія : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених},
 year =   {2016},
 editor =  {ТОВ "Паперовий змій-ОПТ"},
 pages =   {159-162},
 publisher = {ТОВ "Паперовий змій-ОПТ"},
 abstract = {Дослідження присвячене впорядкуванню інформації щодо завоювань інків, здійснених силами окремих полководців, виявленно неточності, яких припустилися хроністи XVI–XVII ст., та спростувано гіпотези про генеалогію міфологічних інків, що існували до Пачакутіка Інки Йупанкі, та їх героїчну участь у численних завоюваннях. Задля вирішення цього питання виявилося необхідним дослідити ранні кечуа-іспанські словники та структурувати військові посади.},
 file =   {:C:\Users\Сергій\Box Sync\Презентації\Полководці інків і їх військові кампанії XV - поч. XVI ст.pptx:PowerPoint 2007+},
 keywords = {полководці інків, інки, імперія інків, завоювання інків, військова історія},
 language = {ukrainian},
 location = {Київ},
 owner =   {Купрієнко С.А.},
 review =  {Купрієнко С. А. Покловодці інків та їх військові кампанії XV - поч. XVI ст. // Шевченківська весна - 2016 : історія : матеріали XIV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. - Київ : ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", 2016. - С. 159-162.},
 timestamp = {2016.04.07}
}

Визначення етнічної приналежності персоналій: емпіричний досвід та практика підготовки Великої української енциклопедії

by С. А. Купрієнко
Abstract:
Метою даного дослідження є необхідність на конкретних емпіричних прикладах обробки даних про кілька тисяч персоналій у Словнику Великої української енциклопедії визначити, що являє собою застаріла історична категорія «національність»/«етнічність», яка і досі постійно й усюди вживається в науковому дискурсі, яка її смислова наповненість. Розв’язати це завдання пропонується на прикладі використання даної категорії в українських та іноземних енциклопедіях, довідниках та біографічних словниках, оскільки саме в таких документах найкраще формалізовано дану категорію. Ймовірно, вирішенням проблеми буде використання своєрідного біографічного паспорта - універсальної матриці приналежності особи, де б вказувалися всі можливі/відомі види приналежності (професійна приналежність, мовна приналежність, соціальна приналежність, етнічна самоідентифікація, етнічна постідентифікація, етнічна соціокультурна ідентифікація, формально-документальна етнічна приналежність, громадянство, квазігромадянство, квазіетнічність, посада, генетичні дані і т.п.). І реалізувати це можна лише в онлайн-проектах та базах даних, оскільки в друкованих виданнях це неможливо апріорі.
Reference:
Визначення етнічної приналежності персоналій: емпіричний досвід та практика підготовки Великої української енциклопедії (С. А. Купрієнко), (ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", ed.), ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", 2016.
Bibtex Entry:
@Conference{Купрієнко2016a,
 author =  {Купрієнко, С. А.},
 title =   {Визначення етнічної приналежності персоналій: емпіричний досвід та практика підготовки Великої української енциклопедії},
 booktitle = {Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського) : матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених},
 year =   {2016},
 editor =  {ТОВ "Паперовий змій-ОПТ"},
 pages =   {396-400},
 publisher = {ТОВ "Паперовий змій-ОПТ"},
 abstract = {Метою даного дослідження є необхідність на конкретних емпіричних прикладах обробки даних про кілька тисяч персоналій у Словнику Великої української енциклопедії визначити, що являє собою застаріла історична категорія «національність»/«етнічність», яка і досі постійно й усюди вживається в науковому дискурсі, яка її смислова наповненість. Розв’язати це завдання пропонується на прикладі використання даної категорії в українських та іноземних енциклопедіях, довідниках та біографічних словниках, оскільки саме в таких документах найкраще формалізовано дану категорію. Ймовірно, вирішенням проблеми буде використання своєрідного біографічного паспорта - універсальної матриці приналежності особи, де б вказувалися всі можливі/відомі види приналежності (професійна приналежність, мовна приналежність, соціальна приналежність, етнічна самоідентифікація, етнічна постідентифікація, етнічна соціокультурна ідентифікація, формально-документальна етнічна приналежність, громадянство, квазігромадянство, квазіетнічність, посада, генетичні дані і т.п.). І реалізувати це можна лише в онлайн-проектах та базах даних, оскільки в друкованих виданнях це неможливо апріорі.},
 bbk =    {63.3(4Укр)я431},
 keywords = {етнічна приналежність персоналій, Велика українська енциклопедія},
 language = {ukrainian},
 location = {Київ},
 owner =   {Купрієнко С.А.},
 review =  {Купрієнко С. Визначення етнічної приналежності персоналій: емпіричний досвід та практика підготовки Великої української енциклопедії // Дні науки історичного факультету (до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського) : матеріали IX Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / Редкол.: проф. І.К. Патриляк (голова), ас. І.Г. Адамська (заст. голови), О.Р. Магдич (відп. редактор). – К., 2016. – С. 399-400. (0,30 др.арк.).},
 timestamp = {2016.04.21},
 udk =    {94(477)(082)}
}

259 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науково-популярне онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.