Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія

by С. А. Купрієнко
Abstract:
Сучасна енциклопедистика потребує обґрунтування наукових та теоретикометодологічних принципів її засадничих та сутнісних характеристик. У монографії здійснено першу спробу увиразнити окремі складові багатогранного теоретико-методологічного дискурсу. У розділах колективного видання вміщено інформацію про проект Великої української енциклопедії, історію вітчизняної енциклопедистики, засади створення словника енциклопедії, критерії відбору та категоризації гасел, бібліографічну складову, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо. Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.
Reference:
Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія (С. А. Купрієнко), Chapter in Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. (Авторський колектив: Киридон А. М., д-р іст. наук, проф. (керівник авторського колективу); Абрамович С. Д. д-р філос. наук, проф.; Андон П. I., д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України; Березовський О. М. (відповідальний за випуск), канд. іст. наук; Буряк Л. І. д-р іст. наук, проф.; Вергунов В. А., д-р с.-г. наук, проф.; Ганжуров Ю. С., д-р політ. наук, проф.; Гірік С. І.; Глухова С.В.; Грінченко В. Т., д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України; Івченко А. С., канд. географ. наук; Камишан С. В.; Капштик М. В., канд. с.-г. наук; Кудим К. О.; Купрієнко С. А., канд. іст. наук; Любовець О. М. д-р іст. наук; Мачуський Є. А., д-р техн. наук, проф.; Межжеріна Я. О.; Новицький О. В; Проскудіна Г. Ю.; Проценко Г. О., канд. пед. наук, Резніченко В. А., канд. фіз.-мат. наук; Руденко Л. Г., д-р географ. наук, акад. НАН України; Розкладай К. А., канд. філол. наук; Середа Н. І., канд. географ. наук; Троян С. С., д-р іст. наук, проф.; Чікарькова М. Ю., д-р філос. наук, проф.; Чорна М. В., канд. іст. наук.)
Bibtex Entry:
@InBook{Купрієнко2015g,
 chapter =   {Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії},
 pages =    {117-121},
 title =    {Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія},
 publisher =  {Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»},
 year =     {2015},
 author =    {Купрієнко, С. А.},
 month =    {листопад},
 note =     {Авторський колектив: Киридон А. М., д-р іст. наук, проф. (керівник авторського колективу); Абрамович С. Д. д-р філос. наук, проф.; Андон П. I., д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України; Березовський О. М. (відповідальний за випуск), канд. іст. наук; Буряк Л. І. д-р іст. наук, проф.; Вергунов В. А., д-р с.-г. наук, проф.; Ганжуров Ю. С., д-р політ. наук, проф.; Гірік С. І.; Глухова С.В.; Грінченко В. Т., д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України; Івченко А. С., канд. географ. наук; Камишан С. В.; Капштик М. В., канд. с.-г. наук; Кудим К. О.; Купрієнко С. А., канд. іст. наук; Любовець О. М. д-р іст. наук; Мачуський Є. А., д-р техн. наук, проф.; Межжеріна Я. О.; Новицький О. В; Проскудіна Г. Ю.; Проценко Г. О., канд. пед. наук, Резніченко В. А., канд. фіз.-мат. наук; Руденко Л. Г., д-р географ. наук, акад. НАН України; Розкладай К. А., канд. філол. наук; Середа Н. І., канд. географ. наук; Троян С. С., д-р іст. наук, проф.; Чікарькова М. Ю., д-р філос. наук, проф.; Чорна М. В., канд. іст. наук.},
 abstract =   {Сучасна енциклопедистика потребує обґрунтування наукових та теоретикометодологічних принципів її засадничих та сутнісних характеристик. У монографії здійснено першу спробу увиразнити окремі складові багатогранного теоретико-методологічного дискурсу. У розділах колективного видання вміщено інформацію про проект Великої української енциклопедії, історію вітчизняної енциклопедистики, засади створення словника енциклопедії, критерії відбору та категоризації гасел, бібліографічну складову, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо. 
Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.},
 booktitle =  {Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій},
 keywords =   {реєстр гасел, словник, соціогуманітарні науки, ВУЕ, Велика українська енциклопедія, Google tables, Airtable, Airtable.com, таблиці, бази даних, структура бази даних},
 language =   {українська},
 location =   {Київ},
 organization = {ДНУ «Енциклопедичне видавництво»},
 owner =    {Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво"},
 review =    {Купрієнко С. А. Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії // Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія / За ред. д-ра іст. наук, проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – С. 117-121.},
 timestamp =  {2015.11.03}
}

Відкрита лекція «Старий і Новий світи: технології, ідеології, люди та цінності»

by С.А. Купрієнко
Reference:
Відкрита лекція «Старий і Новий світи: технології, ідеології, люди та цінності» (С.А. Купрієнко), 2015. (http://clio.ucu.edu.ua/anonsy/22-zhovtnya-2015-roku-vidkryta-lektsiya-staryj-i-novyj-svity-tehnolohiji-ideolohiji-lyudy-ta-tsinnosti-serhij-kuprijenko-kyjiv/)
Bibtex Entry:
@Electronic{Купрієнко2015g,
 Title          = {Відкрита лекція «Старий і Новий світи: технології, ідеології, люди та цінності»},
 Address         = {Львів},
 Author          = {Купрієнко, С.А.},
 HowPublished       = {[Електронний ресурс]},
 Language         = {українська},
 Month          = {жовтень},
 Note           = {http://clio.ucu.edu.ua/anonsy/22-zhovtnya-2015-roku-vidkryta-lektsiya-staryj-i-novyj-svity-tehnolohiji-ideolohiji-lyudy-ta-tsinnosti-serhij-kuprijenko-kyjiv/},
 Organization       = {Український католицький університет},
 Url           = {www.academia.edu/17119043/Старий_і_Новий_Світи_технології_ідеології_люди_та_цінності_Old_and_New_Worlds_Technology_ideology_people_and_values_},
 Year           = {2015},
 Keywords         = {Старий світ, Новий світ, Америка, доколумбова Америка, Європа, технології, ідеології, люди, цінності, конкістадори, Конкіста},
 Location         = {Львів},
 Owner          = {Купрієнко С.А.},
 Review          = {Купрієнко С.А. Відкрита лекція «Старий і Новий світи: технології, ідеології, люди та цінності» [Електронний ресурс] // Український католицький університет. - 22 жовтня 2015 р. – Режим доступу: http://clio.ucu.edu.ua/anonsy/22-zhovtnya-2015-roku-vidkryta-lektsiya-staryj-i-novyj-svity-tehnolohiji-ideolohiji-lyudy-ta-tsinnosti-serhij-kuprijenko-kyjiv/. – Назва з екрану.},
 Timestamp        = {2015.11.14}
}

323 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науково-популярне онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.