Історіографія суспільно-господарського устрою інків

by С. Купрієнко
Reference:
Історіографія суспільно-господарського устрою інків (С. Купрієнко), In Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 2011.
Bibtex Entry:
@Article{Купрієнко2011e,
 author =  {Купрієнко, С.},
 title =   {Історіографія суспільно-господарського устрою інків},
 journal =  {Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія},
 year =   {2011},
 number =  {107},
 pages =   {22–24},
 copyright = {Куприенко С.А.},
 url =    {http://kuprienko.info/kupriyenko-s-istoriografiya-suspil-no-gospodars-kogo-ustroyu-inkiv/}
}

«Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії інків Тавантінсуйу

by С. Купрієнко
Reference:
«Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії інків Тавантінсуйу (С. Купрієнко), In Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник, 2011.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Купрієнко2011e,
 author = {Купрієнко, С.},
 title = {«Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії
	інків Тавантінсуйу},
 journal = {Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок
	України: Науковий збірник},
 year = {2011},
 pages = {110–115},
 number = {4 (60)},
 copyright = {Куприенко С.А.},
 url = {http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vapsv/2011_4/St_22.pdf}
}

«Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії інків Тавантінсуйу

by С. Купрієнко
Reference:
«Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії інків Тавантінсуйу (С. Купрієнко), In Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник, 2011.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Купрієнко2011e,
 author = {Купрієнко, С.},
 title = {«Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії
	інків Тавантінсуйу},
 journal = {Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок
	України: Науковий збірник},
 year = {2011},
 pages = {110–115},
 number = {4 (60)},
 copyright = {Куприенко С.А.}
}

26 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науково-популярне онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.