Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія


2 views
by С. А. Купрієнко
Abstract:
Сучасна енциклопедистика потребує обґрунтування наукових та теоретикометодологічних принципів її засадничих та сутнісних характеристик. У монографії здійснено першу спробу увиразнити окремі складові багатогранного теоретико-методологічного дискурсу. У розділах колективного видання вміщено інформацію про проект Великої української енциклопедії, історію вітчизняної енциклопедистики, засади створення словника енциклопедії, критерії відбору та категоризації гасел, бібліографічну складову, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо. Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.
Reference:
Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія (С. А. Купрієнко), Chapter in Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. (Авторський колектив: Киридон А. М., д-р іст. наук, проф. (керівник авторського колективу); Абрамович С. Д. д-р філос. наук, проф.; Андон П. I., д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України; Березовський О. М. (відповідальний за випуск), канд. іст. наук; Буряк Л. І. д-р іст. наук, проф.; Вергунов В. А., д-р с.-г. наук, проф.; Ганжуров Ю. С., д-р політ. наук, проф.; Гірік С. І.; Глухова С.В.; Грінченко В. Т., д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України; Івченко А. С., канд. географ. наук; Камишан С. В.; Капштик М. В., канд. с.-г. наук; Кудим К. О.; Купрієнко С. А., канд. іст. наук; Любовець О. М. д-р іст. наук; Мачуський Є. А., д-р техн. наук, проф.; Межжеріна Я. О.; Новицький О. В; Проскудіна Г. Ю.; Проценко Г. О., канд. пед. наук, Резніченко В. А., канд. фіз.-мат. наук; Руденко Л. Г., д-р географ. наук, акад. НАН України; Розкладай К. А., канд. філол. наук; Середа Н. І., канд. географ. наук; Троян С. С., д-р іст. наук, проф.; Чікарькова М. Ю., д-р філос. наук, проф.; Чорна М. В., канд. іст. наук.)
Bibtex Entry:
@InBook{Купрієнко2015g,
 chapter =   {Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії},
 pages =    {117-121},
 title =    {Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія},
 publisher =  {Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»},
 year =     {2015},
 author =    {Купрієнко, С. А.},
 month =    {листопад},
 note =     {Авторський колектив: Киридон А. М., д-р іст. наук, проф. (керівник авторського колективу); Абрамович С. Д. д-р філос. наук, проф.; Андон П. I., д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України; Березовський О. М. (відповідальний за випуск), канд. іст. наук; Буряк Л. І. д-р іст. наук, проф.; Вергунов В. А., д-р с.-г. наук, проф.; Ганжуров Ю. С., д-р політ. наук, проф.; Гірік С. І.; Глухова С.В.; Грінченко В. Т., д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України; Івченко А. С., канд. географ. наук; Камишан С. В.; Капштик М. В., канд. с.-г. наук; Кудим К. О.; Купрієнко С. А., канд. іст. наук; Любовець О. М. д-р іст. наук; Мачуський Є. А., д-р техн. наук, проф.; Межжеріна Я. О.; Новицький О. В; Проскудіна Г. Ю.; Проценко Г. О., канд. пед. наук, Резніченко В. А., канд. фіз.-мат. наук; Руденко Л. Г., д-р географ. наук, акад. НАН України; Розкладай К. А., канд. філол. наук; Середа Н. І., канд. географ. наук; Троян С. С., д-р іст. наук, проф.; Чікарькова М. Ю., д-р філос. наук, проф.; Чорна М. В., канд. іст. наук.},
 abstract =   {Сучасна енциклопедистика потребує обґрунтування наукових та теоретикометодологічних принципів її засадничих та сутнісних характеристик. У монографії здійснено першу спробу увиразнити окремі складові багатогранного теоретико-методологічного дискурсу. У розділах колективного видання вміщено інформацію про проект Великої української енциклопедії, історію вітчизняної енциклопедистики, засади створення словника енциклопедії, критерії відбору та категоризації гасел, бібліографічну складову, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо.
Видання орієнтоване на науковців, видавців, усіх, хто цікавиться енциклопедистикою та процесом укладання енциклопедій.},
 booktitle =  {Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій},
 keywords =   {реєстр гасел, словник, соціогуманітарні науки, ВУЕ, Велика українська енциклопедія, Google tables, Airtable, Airtable.com, таблиці, бази даних, структура бази даних},
 language =   {українська},
 location =   {Київ},
 organization = {ДНУ «Енциклопедичне видавництво»},
 owner =    {Державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво"},
 review =    {Купрієнко С. А. Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії // Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія / За ред. д-ра іст. наук, проф. Киридон А. М. – К. : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. – С. 117-121.},
 timestamp =  {2015.11.03}
}

Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія
22 visitors online now
22 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 126 at 02:13 pm UTC
This month: 221 at 08-03-2018 02:49 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Політика конфіденційності

Хто ми Наша адреса сайту: http://kuprienko.info. Які особисті дані ми збираємо та чому ми їх збираємо Коментарі Коли відвідувачі залишають...

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Close