guillemotleftФлорентійський кодексguillemotright: пізнання астеків у медицині та ботаніці

by С. А. Купрієнко
Reference:
guillemotleftФлорентійський кодексguillemotright: пізнання астеків у медицині та ботаніці (С. А. Купрієнко), In Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених guillemotleftОб’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних дослідженьguillemotright, 2015.
Bibtex Entry:
@inproceedings{купрієнко2015флорентійський,
  title={{guillemotleft}Флорентійський кодекс{guillemotright}: пізнання астеків у медицині та ботаніці},
  author={Купрієнко, С. А.},
  booktitle={Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених {guillemotleft}Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень{guillemotright}},
  pages={75--76},
  year={2015},
  organization={ВПЦ {guillemotleft}Київський університет{guillemotright}}
}

50 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науково-популярне онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.