67 views
by à Á Ïîëÿê
Reference:
« Èñòîðèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè » (Ã Á Ïîëÿê), In .
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Iieye,
  author = {"{I}^{i}"{e}"{y}^{e}, ~{A} '{A}},
  title = {{« `{E}~{n}`{o}^{i}ð`{e}"{y} `{i}`{e}ð^{i}^{a}^{i}'{e}
	'{y}^{e}^{i}'{i}^{i}`{i}`{e}^{e}`{e} »}},
  file = {:D$backslash$:/Книги по истории/История экономики/0794386_CA533_polyak_g_b_markova_a_n_red_istoriya_mirovoy_ekonomiki.pdf:pdf}
}

« Èñòîðèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè »
55 visitors online now
55 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 104 at 02:01 pm UTC
This month: 161 at 11-07-2018 10:10 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Реєстр гасел напряму “Соціальні комунікації” (літера А)

Реєстр гасел напряму "Соціальні комунікації" (літера А) Open "Main View" online online database powered by Airtable

Kyiv Event – анонси щоденних подій Києва

Kyiv Event - анонси щоденних подій Києва Kyiv Event - це cторінка з анонсами щоденних подій Києва, що привернуть увагу...

Close