158 views
by Ëåêñè Íèé
Reference:
ÑÊËÀÄ IÑÒÎÐÈ × ÍÎ ¯ ÒÎÏÎÍIÌI ¯ ÊÐÈÌÓ (Ëåêñè Íèé).
Bibtex Entry:
@Book{IeeNEEAAINOIDE,
 Title          = {{~{N}^{E}"{E}`{A}"{A} I~{N}`{O}^{I}Ð`{E} × '{I}^{I} ¯ `{O}^{I}"{I}^{I}'{I}I`{I}I ¯ ^{E}Ð`{E}`{I}'{O}}},
 Author          = {'{I}`{e}'{e}, "{E}aa^{e}~{n}`{e}},
 File           = {:D:/Книги по истории/Крымские татары/0867197_9BE5A_bushakov_v_a_leksichnii_sklad_istorichnoi_toponimii_krimu.pdf:pdf},
 ISBN           = {966022737X}
}

ÑÊËÀÄ IÑÒÎÐÈ × ÍÎ ¯ ÒÎÏÎÍIÌI ¯ ÊÐÈÌÓ
3 visitors online now
3 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 115 at 01:41 am UTC
This month: 230 at 05-05-2018 01:54 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Close