132 views
by Ëåêñè Íèé
Reference:
ÑÊËÀÄ IÑÒÎÐÈ × ÍÎ ¯ ÒÎÏÎÍIÌI ¯ ÊÐÈÌÓ (Ëåêñè Íèé).
Bibtex Entry:
@book{Iee,
author = {'{I}`{e}'{e}, "{E}aa^{e}~{n}`{e}},
file = {:D:/Книги по истории/Крымские татары/0867197_9BE5A_bushakov_v_a_leksichnii_sklad_istorichnoi_toponimii_krimu.pdf:pdf},
isbn = {966022737X},
title = {{~{N}^{E}"{E}`{A}"{A} I~{N}`{O}^{I}Ð`{E} × '{I}^{I} ¯ `{O}^{I}"{I}^{I}'{I}I`{I}I ¯ ^{E}Ð`{E}`{I}'{O}}}
}

ÑÊËÀÄ IÑÒÎÐÈ × ÍÎ ¯ ÒÎÏÎÍIÌI ¯ ÊÐÈÌÓ
14 visitors online now
14 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 124 at 04:42 am UTC
This month: 176 at 10-02-2018 09:13 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Реєстр гасел напряму “Соціальні комунікації” (літера А)

Реєстр гасел напряму "Соціальні комунікації" (літера А) Open "Main View" online online database powered by Airtable

Kyiv Event – анонси щоденних подій Києва

Kyiv Event - анонси щоденних подій Києва Kyiv Event - це cторінка з анонсами щоденних подій Києва, що привернуть увагу...

Close