ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ


129 views
by Ìåòîäîëîãß Íàóêè, Âîëîäèìèð Êóçíºöîâ
Reference:
ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ (Ìåòîäîëîãß Íàóêè, Âîëîäèìèð Êóçíºöîâ), In , 2008.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{I`aoe`e2008,
  author = {'{I}`{a}'{o}^{e}`{e}, `{I}aa`{o}^{i}"{a}^{i}"{e}^{i}~{a}ss
	and ^{E}'{o}c{c}'{i}º"{o}^{i}^{a}, ^{A}^{i}"{e}^{i}"{a}`{e}`{i}`{e}ð},
  title = {{"{E}^{I}~{A}²^{E}`{A}, ^{O}²"{E}^{I}~{N}^{I}^{O}²ss
	² `{I}AA`{O}^{I}"{A}^{I}"{E}^{I}~{A}²ss '{I}`{A}'{O}^{E}`{E}}},
  year = {2008},
  file = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Реферати/Философия/art4.pdf:pdf}
}

ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

20 visitors online now
20 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 109 at 11:41 am UTC
This month: 183 at 10-18-2018 09:14 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Энн Кенделл. ИНКИ. БЫТ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

 Энн Кенделл. ИНКИ. БЫТ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА    Аnn Kendall EVERYDAY LIFE OFTHE INCAS Энн Кенделл инки БЫТ РЕлиrия КУЛЬТУРА ~...

В. Кузьмищев Царство сынов Солнца

В. Кузьмищев Царство сынов Солнца Редактор Антонюк Л. Художник Жутовский Б. Художественный редактор Неволин В. Технический редактор Носова Н. Корректоры...

Close