ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ


502 views
by À Í Ëîãèíîâ
Reference:
ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ (À Í Ëîãèíîâ), In , 2002.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Eia`eiia2002,
  author = {"{E}^{i}~{a}`{e}'{i}^{i}^{a}, `{A} '{I}},
  title = {{`{E}~{N}`{O}^{I}Ð`{E}ss ~{N}`{O}Ð`{A}'{I} `{A}c{C}`{E}`{E}
	`{E} `{A}^{O}Ð`{E}^{E}`{E} ^{A} ~{N}ÐAA"{A}'{I}`{E}AA
	^{A}AA^{E}`{A}}},
  year = {2002},
  file = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Семінари/500433_CAEB4_loginov_a_n_istoriya_stran_azii_i_afriki_v_srednie_veka.pdf:pdf}
}

ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

14 visitors online now
14 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 112 at 11:30 am UTC
This month: 183 at 10-18-2018 09:14 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Энн Кенделл. ИНКИ. БЫТ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

 Энн Кенделл. ИНКИ. БЫТ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА    Аnn Kendall EVERYDAY LIFE OFTHE INCAS Энн Кенделл инки БЫТ РЕлиrия КУЛЬТУРА ~...

В. Кузьмищев Царство сынов Солнца

В. Кузьмищев Царство сынов Солнца Редактор Антонюк Л. Художник Жутовский Б. Художественный редактор Неволин В. Технический редактор Носова Н. Корректоры...

Close