Це тестова платформа Великої української енциклопедії

 Дії

Скорочення в українській мові

Матеріал з DBE

АЕС noun:f:nv
АЗС noun:f:nv
АйБіЕм noun:f:nv
АКШУ noun:f:nv
АМКУ noun:m:nv
АМНУ noun:f:nv
АНДР noun:f:nv
АНТК noun:m:nv:np
АН noun:f:nv
АПК noun:m:nv
АП noun:f:nv
АРСР noun:f:nv:np
АСЕАН noun:f:nv:np
АТЕК noun:m:nv:np
АТЗТ noun:n:nv
АТП noun:n:nv
АТР noun:m:nv
АТС noun:f:nv
АТ noun:n:nv
б-во /n2n.p1
БД noun:f:nv
б-ка /n10.p2
БК noun:m:nv
БМД noun:m:nv
БМП noun:f:nv
БРІК noun:n:nv:np
БРСР noun:f:nv:np
БТР noun:m:nv
БЮТ noun:m:nv:np
ВАЗ /n20
ВАК noun:m:nv
ВАСУ noun:m:nv
ВАТ noun:n:nv
в-во /n2n.p1
ВВП noun:m:nv
ВВ noun:p:nv:ns
ВГСУ noun:m:nv
ВДНГ noun:f:nv:np
вдсх noun:n:nv
ВДЦП noun:m:nv
вид-во /n2n.p1
ВИХ noun:m:nv
ВІЛ-СНІД noun:m:nv:np
ВІЛ noun:m:nv:np
ВІНК noun:f:nv
ВЛКСМ noun:f:nv:np
ВМГО noun:f:nv
ВМСУ noun:p:nv:ns
ВМС noun:p:nv:ns
ВНДІ noun:m:nv
ВНЗ noun:m:nv
ВНП noun:m:nv
ВООЗ noun:f:nv
ВО noun:n:nv
ВПК noun:m:nv
ВПС noun:p:nv:ns
ВРУ noun:f:nv
ВР noun:f:nv:np
ВССУ noun:m:nv
ВТССУМ noun:m:nv
ВУАН noun:f:nv
ВУНАС noun:f:nv
ВУФКУ noun:n:nv
ВУЦВК noun:m:nv
ВЦВК noun:m:nv
ВЦРПС noun:f:nv
ВЧК noun:f:nv:bad
ГАЕС noun:f:nv
ГАТТ noun:f:nv
Гбайт noun:m:nv
Гбіт noun:m:nv
Гб noun:m:nv
г-во /n2n
ГГц noun:m:nv
ГеВ noun:m:nv
ГЕС noun:f:nv
ГІС noun:f:nv
ГОЕЛРО noun:f:nv
госп-во /n2n
ГПа noun:m:nv
ГПО noun:n:nv
ГПУ noun:f:nv:np
ГРВІ noun:f:nv
грн noun:f:nv
ГРУ noun:n:nv:np
Гр noun:f:nv
ГУАМ noun:f:nv:np
ГУБОЗ noun:n:nv:np
ГУМВС noun:n:nv:np
ГУУАМ noun:n:nv:np
Гц noun:m:nv
г noun:m:nv
ДАІ noun:f:nv
ДАТ noun:n:nv
ДБСТ noun:m:nv
дБ noun:m:nv
ДДСО noun:f:nv
ДДТ noun:m:nv:np
ДемПУ noun:f:nv:np
Дж noun:m:nv
ДІНЗ noun:f:nv
ДКЦПФР noun:f:nv
ДЛК noun:m:nv
ДМЗ noun:f:nv
ДМЗ noun:m:nv:np
ДМСУ noun:f:nv
дм noun:m:nv
ДНД noun:f:nv
ДНК noun:f:nv
дНТФ noun:m:nv
ДОС noun:f:nv
ДПАУ noun:f:nv
ДПА noun:f:nv
ДПЕК noun:m:nv
ДПСУ noun:f:nv
ДПС noun:f:nv
ДП noun:n:nv
ДРВ noun:f:nv
ДРЕС noun:f:nv
ДРК noun:f:nv
д-р /n20.a.p.<
ДСЕС noun:f:nv
ДСК noun:f:nv
ДСТУ noun:m:nv
ДСУ noun:f:nv
ДС noun:m:nv
ДТЕК noun:f:nv
ДТП noun:f:nv
ДТРК noun:f:nv
ДЮСШОР noun:f:nv
ДЮСШ noun:f:nv
ЕКГ noun:f:nv
ЕОМ noun:f:nv
ЄАНТК noun:m:nv
ЄАР noun:f:nv
ЄБРР noun:m:nv
ЄврАзЕС noun:n:nv
ЄВС noun:f:nv
ЄДАПС noun:f:nv
ЄДРПОУ noun:m:nv
ЄЕП noun:m:nv
ЄЕСУ noun:p:nv:ns
ЄЕС noun:f:nv
ЄКА noun:n:nv
ЄКРН noun:f:nv
ЄСПЛ noun:m:nv
ЄС noun:n:nv
ЖБК noun:m:nv
ЖДУ noun:m:nv
ЖЕК /n20.p
ЖКГ noun:n:nv
зав /n20.a
ЗАТ noun:n:nv
з-д /n20.a.p
ЗЄС noun:m:nv
ЗМІ noun:p:nv:ns
ЗМОП noun:m:nv
ЗНО noun:n:nv
ЗПГ noun:m:nv
ЗРК noun:m:nv
ЗСУ noun:p:nv:ns
ЗУНР noun:f:nv
ІГХ noun:f:nv
ІНК noun:m:nv
ін-т /n20.p
ІОЦ noun:m:nv
ІПС noun:f:nv
ІРІ noun:f:nv
ІСРП noun:f:nv
ІТАР-ТАРС noun:n:nv:np
ІТТ noun:m:nv
ІТ noun:p:nv:ns
КАСУ noun:m:nv:np
КАС /n20
кбайт noun:m:nv
кбіт noun:m:nv
кб noun:m:nv
КБ noun:n:nv
КВК noun:m:nv
кВт noun:m:nv
КГЗКОР noun:m:nv
кГц noun:m:nv
кг noun:m:nv
КДБ noun:m:nv
кДж noun:m:nv
КДКА noun:f:nv
КДМА noun:f:nv:np
КД noun:f:nv
КД noun:m:nv
ккал noun:f:nv
ККД noun:m:nv
КМДА noun:f:nv:np
КМІС noun:m:nv
КМКФ noun:m:nv
КМУ noun:m:nv
км noun:m:nv
КНДР noun:f:nv:np
КНЕУ noun:m:nv
КНЛУ noun:m:nv
КНР noun:f:nv:np
КНУКіМ noun:m:nv
КНУ noun:m:nv
КОАТУУ noun:m:nv:np
кПа noun:m:nv
КПВ noun:f:nv
КПЗУ noun:f:nv
КПІ noun:m:nv:np
КПК noun:m:nv:np
КПП noun:m:nv
КПРС noun:f:nv:np
КПРФ noun:f:nv:np
КПУ noun:f:nv:np
КП noun:m:nv
крб noun:m:nv
к-сть /n30.p
КУІн noun:m:nv
КУК noun:m:nv
ЛАЗ /n20
ЛАК noun:f:nv
ЛБД noun:f:nv
ЛДПР noun:f:nv:np
ЛДПУ noun:f:nv:np
ЛКСМУ noun:f:nv:np
ЛНДР noun:f:nv
ЛНУ noun:m:nv
ЛОДА noun:f:nv
ЛОМ noun:f:nv
л-ра /n10 :np
ЛСД noun:m:nv:np
ЛуАЗ /n20
МАГАТЕ noun:n:nv:np
МАУП noun:f:nv:np
Мбайт noun:m:nv
МБА noun:m:nv
Мбіт noun:m:nv
МБРР noun:m:nv:np
Мб noun:m:nv
м-во /n2n.p1
МВСУ noun:n:nv:np
МВС noun:n:nv
МВт noun:m:nv
МВФ noun:m:nv:np
МГД noun:m:nv
МГц noun:m:nv
мг noun:m:nv
МЖК noun:m:nv
МЗС noun:n:nv
МінАП noun:n:nv
мін-во /n2n.p1
мкг noun:m:nv
мкм noun:m:nv
МКС noun:f:nv
мкс noun:f:nv
мкФ noun:m:nv
млн noun:m:nv|numr:p:nv
млрд noun:m:nv|numr:p:nv
мл noun:m:nv
ММКФ noun:m:nv
мм noun:m:nv
МНРП noun:f:nv
МНР noun:f:nv
МНС noun:n:nv
МОЗ noun:n:nv:np
МОК noun:m:nv:np
МОНМС noun:n:nv
МОН noun:n:nv:np
МО noun:n:nv:np
МПа noun:m:nv
МПЛА noun:m:nv
мРНК noun:f:nv
мс noun:f:nv
МФТІ noun:m:nv
МХАТ noun:m:nv:np
МЮ noun:n:nv
м noun:m:nv
НАЕК noun:f:nv
НАК /n20
НАМН noun:f:nv
НАНУ noun:f:nv:np
НАН noun:f:nv
НАПН noun:f:nv
НАСА noun:n:nv
НАСК noun:f:nv
НАТО noun:n:nv
НаУКМА noun:f:nv:np
НБА noun:f:nv
НБУВ noun:f:nv
НБУ noun:m:nv:np
НВЦ noun:m:nv
НДІ noun:m:nv
НДО noun:f:nv
НДП noun:f:nv
НеоЛАЗ noun:m:nv
НЕП /n20
НКАУ noun:n:nv
НКВД noun:n:nv:np
НКВС noun:m:nv:np
НКДБ noun:m:nv:np
НКРЕ noun:f:nv:np
НКРЗ noun:m:nv:np
НЛО noun:m:nv
НМПУ noun:f:nv
нм noun:m:nv
НОП noun:f:nv
НРБ noun:m:nv
НРКУ noun:f:nv
НРП noun:f:nv
НРУ noun:m:nv:np
НСБ noun:f:nv
НСДАП noun:f:nv:np
НСЖУ noun:f:nv
НСКУ noun:f:nv:np
НСК noun:m:nv:np
НСМЕП noun:f:nv
НСНУ noun:m:nv
НСПУ noun:f:nv
НСРА noun:f:nv
НСТУ noun:f:nv
НСХУ noun:f:nv
НТД noun:p:nv:ns
НТКУ noun:f:nv
НТП noun:m:nv
НТР noun:f:nv
НТУУ noun:m:nv
НТШ noun:n:nv
НУ-НС noun:m:nv:np
НУНС noun:m:nv:np
НУХТ noun:m:nv
НФЛ noun:f:nv
НФПУ noun:m:nv
НХЛ noun:f:nv:np
НХМУ noun:m:nv
ОАД noun:f:nv
ОАЄ noun:f:nv
ОАС noun:m:nv
облУВС noun:n:nv
ОБСЄ noun:f:nv:np
ОВДП noun:p:nv:ns
ОВП noun:f:nv
о-в /n20.a.p
ОДА noun:f:nv
ОДКБ noun:f:nv
ОДПІ noun:f:nv
ОДПУ noun:n:nv
ОДТРК noun:f:nv
ОЕСР noun:f:nv
ОЗП noun:m:nv
ОІЯД noun:m:nv
ООН noun:f:nv:np
ОПЕК noun:f:nv:np
ОРД noun:f:nv
ОСББ noun:n:nv:np
ОУН-УПА noun:f:nv:np
ОУН noun:f:nv:np
ПАРЄ noun:f:nv:np
Па noun:m:nv
Пбайт noun:m:nv
Пб noun:m:nv
ПВХ noun:m:nv
ПДВЛ noun:m:nv
ПДВ noun:m:nv
ПДП noun:m:nv
ПЕК noun:m:nv
ПЕОМ noun:f:nv
ПЗП noun:m:nv
ПЗРК noun:m:nv
ПЗУ noun:f:nv
ПЗ noun:n:nv
ПК noun:m:nv
ПЛР noun:f:nv
ПНР noun:f:nv
ПОРП noun:f:nv
ППО noun:n:nv:np
ПППУ noun:f:nv
ПП noun:n:nv
ПрикВО noun:m:nv
ПРООН noun:f:nv
ПРО noun:f:nv:np
ПРП noun:f:nv
пр-т /n20
ПРУ noun:f:nv
ПР noun:f:nv
ПСПУ noun:f:nv
ПТСР noun:m:nv
ПТУ noun:n:nv
ПУМБ noun:m:nv
ПФТС noun:f:nv
пФ noun:m:nv
РАГС /n20
РАЕС noun:f:nv
РАН noun:f:nv
РАТАУ noun:n:nv
РВВС noun:m:nv
РДА noun:f:nv
РЄ noun:f:nv
РКД noun:m:nv
РКЦ noun:f:nv
РЛС noun:f:nv
РНБОУ noun:f:nv:np
РНБО noun:f:nv:np
РНГ noun:f:nv
РНК noun:f:nv
р-н /n20.p
РПГ noun:m:nv
РПЦ noun:f:nv
рРНК noun:f:nv
РСДРП noun:f:nv:np
РСЧА noun:f:nv
РУВС noun:n:nv
РУП noun:f:nv
РФ noun:f:nv
РХБ noun:f:nv
РХП noun:f:nv
САПР noun:n:nv
САР noun:f:nv
САУ noun:f:nv
СБУ noun:f:nv
СВАПО noun:f:nv
св-во /n2n.p1
СВУ noun:f:nv
СДПН noun:f:nv
СДПУ noun:f:nv
СДПФ noun:f:nv
СДРПШ noun:f:nv
сек noun:f:nv
СелПУ noun:f:nv
СІЗО noun:m:nv
СКА noun:m:nv
СКБД noun:f:nv
СКВУ noun:m:nv
СК noun:m:nv
смт noun:n:nv
см noun:m:nv
СНБОУ noun:f:nv
СНІД /n20
СНПУ noun:f:nv
СОТ noun:f:nv:np
СОУ noun:f:nv
СПС noun:m:nv
СПУ noun:f:nv
СРВ noun:f:nv
СРР noun:f:nv
СРЮ noun:f:nv
СР noun:f:nv
ССР noun:f:nv
СТД noun:f:nv
СУБД noun:f:nv
СУМ /n20
сусп-во /n2n
СФРЮ noun:f:nv
с-ще /n2n
с noun:f:nv
ТАРС noun:n:nv:np
Тбайт noun:m:nv
Тб noun:m:nv
ТБ noun:n:nv
ТВЕЛ /n20.a.p
т-во /n2n
Т-ДНК noun:f:nv
ТЕФІ noun:f:nv
ТЕЦ noun:f:nv
ТзОВ noun:n:nv
ТЗ noun:n:nv
ТНК-ВР noun:f:nv
ТНМК noun:m:nv
ТНС noun:p:nv:ns
ТОВ noun:n:nv
ТОУК noun:n:nv
ТРК noun:f:nv
трлн noun:m:nv|numr:p:nv
тРНК noun:f:nv
т noun:f:nv
УААН noun:f:nv
УАЗТ noun:f:nv
УАЗ noun:m:nv
УАНМ noun:f:nv
УАПЦ-КП noun:f:nv:np
УАПЦ noun:f:nv:np
УАСС noun:f:nv
УБЕЗ noun:n:nv
УБЗПТЛ noun:n:nv
УБОЗ /n20
УВКБ noun:n:nv
УВКР noun:f:nv
УГА noun:f:nv
УГВР noun:f:nv
УГКЦ noun:f:nv:np
УГС noun:f:nv
УДАР /n20
УДК noun:f:nv
УДППЗ noun:n:nv
УДСБЕЗ noun:n:nv
УДСО noun:n:nv
УДЦР noun:m:nv
УЄФА noun:f:nv:np
УККА noun:m:nv
УКП noun:f:nv
УКСМ noun:f:nv
УКТЗЕД noun:f:nv:np
УМВГ noun:f:nv
УМВСУ noun:n:nv
УМВС noun:n:nv
УНА-УНСО noun:f:nv:np
УНА noun:f:nv:np
УНДО noun:n:nv
УНДП noun:f:nv:np
УНІАН noun:n:nv:np
УНІТА noun:m:nv
УНКВД noun:n:nv:np
УНКМО noun:m:nv
УНКП noun:f:nv
УНП noun:f:nv:np
УНРА noun:f:nv:np
УНР noun:f:nv:np
УНСО noun:f:nv:np
ун-т /n20.p
УНЦПД noun:m:nv
УПА noun:f:nv:np
УПСР noun:f:nv
УПЦ-КП noun:f:nv:np
УПЦ-МП noun:f:nv:np
УПЦ noun:f:nv:np
УРДП noun:f:nv
УРЕ noun:f:nv
УРП noun:f:nv
УРСР noun:f:nv:np
УСБУ noun:n:nv
УСДП noun:f:nv
УСДРП noun:f:nv
УСПП noun:m:nv
УСРР noun:f:nv
УСС noun:p:nv:ns
УТН noun:p:nv:ns
УТОГ noun:n:nv
УТОС noun:n:nv
УХДП noun:f:nv
УЦЕПД noun:m:nv
у-ще /n2n
ФАО noun:f:nv
ФАТХ noun:m:nv:np
ФБР noun:n:nv:np
ФДМУ noun:m:nv
ФІБА noun:f:nv
ФІДЕ noun:f:nv
ФІЖ noun:f:nv
ФІЛА noun:f:nv
ФІНА noun:f:nv
ФІСУ noun:f:nv
ФІФА noun:f:nv
ф-ка /n10
ФКП noun:f:nv
ФК noun:m:nv
ФМ-діапазон /n20
ФМ-станція /n10.p1
ФМШ noun:f:nv
фоб noun:m:nv
ФОС noun:m:nv
ФРЕЛІМО noun:m:nv
ФСБ noun:f:nv:np
ФСП noun:f:nv
ф-т /n20.p
ФФУ noun:f:nv:np
ХАЕС noun:f:nv
ХАМАС noun:m:nv:np
хв noun:f:nv
ХДПУ noun:f:nv
ХЛПУ noun:f:nv
ХНС noun:m:nv
ХСС noun:m:nv
ЦАР noun:f:nv
ЦАХАЛ noun:m:nv:np
ЦВК noun:f:nv:np
ЦГЗК noun:m:nv
ЦЕРН /n20
ЦК noun:m:nv
ЦНБ noun:f:nv
ЦНС noun:f:nv
ЦП noun:m:nv
ЦРУ noun:n:nv:np
ЦСКА noun:m:nv:np
ЦУМ noun:m:nv:np
ЧАЕС noun:f:nv:np
ЧАП noun:m:nv
ЧК noun:f:nv
ЧР noun:f:nv
ЧССР noun:f:nv:np
ЧСФР noun:f:nv:np
ЧС noun:m:nv
ЧФ noun:m:nv
ШВСМ noun:f:nv
ЮНЕСКО noun:n:nv:np
ЮНІСЕФ noun:m:nv:np
ЯМР noun:m:nv