10 views

Наши книги:

[103] Бази даних «Іменний і географічний покажчики до Путівника фондами НМІУ» на основі Airtable та картографічного сервісу Fusion Tables (С.А. Купрієнко), 2016. [bibtex] [pdf]
[102] Историки Доколумбовой Америки и Конкисты. Книга 2. Трактат о происхождении и правлении инков. Хуан де Бетансос-и-Араус. Фернандо де Монтесинос (В. М.; Купрієнко С. А. Талах), (В. А. Рубель, ed.), Лыбидь, volume Книга 2, 2016. (пер. с исп. В.Н. Талаха и С.А. Куприенко) [bibtex] [pdf]
[101] Щодо деяких гравюр Galerie Historique de Versailles з колекції НМІУ (С. А. Купрієнко), 2016. [bibtex] [pdf]
[100]Визначення етнічної приналежності персоналій: емпіричний досвід та практика підготовки Великої української енциклопедії (С. А. Купрієнко), (ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", ed.), ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", 2016. [bibtex]
[99]Покловодці інків та їх військові кампанії XV - поч. XVI ст. (С. А. Купрієнко), (ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", ed.), ТОВ "Паперовий змій-ОПТ", 2016. [bibtex]
[98] Давні інки знали математику не гірше за майя (Сергій Купрієнко), 2015. [bibtex] [pdf]
[97] Педро Куберо: перша навколосвітня подорож у східному напрямку (С. А. Купрієнко), 2015. [bibtex] [pdf]
[96] Військо імперії інків Тавантінсуйу: структура, склад, чисельність, стратегія, тактика, зброя та визначні полководці (С. А. Купрієнко), 2015. (http://www.academia.edu/11813902/The_army_of_the_Inca_Empire_Tawantinsuyu_structure_force_level_strategy_tactics_weapons_and_captains) [bibtex] [pdf]
[95] Відкрита лекція «Старий і Новий світи: технології, ідеології, люди та цінності» (С.А. Купрієнко), 2015. (http://clio.ucu.edu.ua/anonsy/22-zhovtnya-2015-roku-vidkryta-lektsiya-staryj-i-novyj-svity-tehnolohiji-ideolohiji-lyudy-ta-tsinnosti-serhij-kuprijenko-kyjiv/) [bibtex] [pdf]
[94] Кипу инков (Раймондо ди Сангро), 2015. (ред. і пер. з італ. С. А. Купрієнко) [bibtex] [pdf]
[93] "Я не зустрічав більш варварського народу, ніж московити" - місіонер Педро Куберо (Сергій Купрієнко), 2015. [bibtex] [pdf]
[92] Представлення проекту «Велика Українська Енциклопедія» (С.А. Купрієнко), 2015. (http://ucu.edu.ua/press-releases/28944/) [bibtex] [pdf]
[91]Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія (С. А. Купрієнко), Chapter in Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії, Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. (Авторський колектив: Киридон А. М., д-р іст. наук, проф. (керівник авторського колективу); Абрамович С. Д. д-р філос. наук, проф.; Андон П. I., д-р фіз.-мат. наук, акад. НАН України; Березовський О. М. (відповідальний за випуск), канд. іст. наук; Буряк Л. І. д-р іст. наук, проф.; Вергунов В. А., д-р с.-г. наук, проф.; Ганжуров Ю. С., д-р політ. наук, проф.; Гірік С. І.; Глухова С.В.; Грінченко В. Т., д-р фіз.-мат. наук, проф., акад. НАН України; Івченко А. С., канд. географ. наук; Камишан С. В.; Капштик М. В., канд. с.-г. наук; Кудим К. О.; Купрієнко С. А., канд. іст. наук; Любовець О. М. д-р іст. наук; Мачуський Є. А., д-р техн. наук, проф.; Межжеріна Я. О.; Новицький О. В; Проскудіна Г. Ю.; Проценко Г. О., канд. пед. наук, Резніченко В. А., канд. фіз.-мат. наук; Руденко Л. Г., д-р географ. наук, акад. НАН України; Розкладай К. А., канд. філол. наук; Середа Н. І., канд. географ. наук; Троян С. С., д-р іст. наук, проф.; Чікарькова М. Ю., д-р філос. наук, проф.; Чорна М. В., канд. іст. наук.) [bibtex]
[90]Велика українська енциклопедія. Слóвник (С. А.; Киридон А. М.; Любовець О. М.; Березовський О. М.; Буряк Л. І.; Гаврилишина Н.; Гірік С. І.; Єсипенко А. Д.; Іваненко А. О.; Камишан С. В.; Капштик М. В.; Межжеріна Я. О.; Проценко Г. О. Розкладай К. А.; Чорна М. В. Купрієнко), (О. А.; Вощенко О. І.; Глухова С. В.; Дудар О. Є. Якубець, ed.), Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. (Авторський колектив: Упорядники: Киридон А. М., д.і.н., проф. (керівник авторського колективу); Любовець О. М. д.і.н. (відповід. за випуск); Березовський О. М., к.і.н.; Буряк Л І. д.і.н., проф.; Гаврилишина Н., к.і.н.; Гірік С. І.; Єсипенко А.Д., д.техн.н.; Іваненко А.О., к.і.н.;Камишан С. В.; Капштик М. В., к. с.-г. н.; Купрієнко С. А., к.і.н.; Межжеріна Я. О.; Проценко Г. О., к. пед. н., Розкладай К. А. к. філолог. н.; Чорна М. В., к. і. н. Редактори: Якубець О.А. (відповід.ред.), Вощенко О.І, Глухова С. В.; Дудар О.Є.) [bibtex]
[89] Зброя інків (С. А. Купрієнко), (Логос, ed.), Логос, 2015. (http://www.academia.edu/11719698/Kurpiienko_S._A._Las_armas_del_Imperio_Inca) [bibtex] [pdf]
[88] «Флорентійський кодекс»: пізнання астеків у медицині та ботаніці (С. А. Купрієнко), (ВПЦ «Київський університет», ed.), ВПЦ «Київський університет», 2015. [bibtex] [pdf]
[87] Велика українська енциклопедія. Слóвник, (проф.) Киридон А. М. (Кер. авт. колективу д-р іст. наук, ed.), Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2015. (Авторський колектив: Киридон А. М. (керівник авторського колективу), Любовець О. М. (відповід.за випуск), Березовський О. М., Буряк Л. І., Гаврилишина Н. А., Гірік С. І., Іваненко А. О., Єсипенко А. Д., Камишан С. В., Капштик М. В., Купрієнко С. А., Межжеріна Я. О., Розкладай К. А., Середа Н. І., Тищенко А. О., Чорна М. В. Редактори: Якубець О. А. (відповідальний ред.), Вощенко О.І., Глухова С.В., Дудар О. Є.) [bibtex] [pdf]
[86]Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії (проект), (А. М.; Якубець О.А.; Купрієнко С.А. Киридон, ed.), 2015. (Авторський колектив: Киридон А. М. (керівник авторського колективу), Березовський О. М., Буряк Л. І., Гаврилишина Н. А., Гірік С. І., Глухова С.В., Дудар О. Є., Іваненко А. О., Єсипенко А. Д., Камишан С. В., Капштик М. В., Купрієнко С. А., Любовець О. М., Межжеріна Я. О., Розкладай К. А., Середа Н. І., Сирінський Р. А., Ферцович К. В., Чорна М. В., Якубець О. А. (відповідальний ред.)) [bibtex]
[85] Пам’ять про жертву (С. А. Купрієнко), 2014. [bibtex] [pdf]
[84]Дослідження проблем пам’яті в іспаномовному соціокультурному просторі (С. А. Купрієнко), In Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць., 2014. [bibtex]
[83] Прошлое, память и миф в контексте цивилизационного анализа исторического процесса (С. А. Куприенко), Chapter in ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВВЕДЕНИЕ В МИФОЛОГИЮ НАУА (С. А. Куприенко, ed.), Издатель Куприенко С. А., 2014. [bibtex] [pdf]
[82] Изначальные времена по «Кодексу Риос» (С. А. Куприенко), Chapter in ЧАСТЬ ВТОРАЯ. БОГИ УМЕРЛИ В ТЕОТИУАКАНЕ (С. А. Куприенко, ed.), Издатель Куприенко С. А., 2014. [bibtex] [pdf]
[81] Кипу из Чупачу: организация работ податного населения империи инков (С.А. Куприенко, В.Н. Талах), In Этнографическое обозрение, 2014. (0,62 обл.-вид.арк.) (S.A. Kuprienko, V.N. Talakh. The Khipu of Chupachu: The Organization of Labor among the Taxable Population in the Inca Empire) [bibtex] [pdf]
[80] Календарь доколумбовых индейцев Анд по сведениям Фернандо де Монтесиноса и Бласа Валеры (В.Н. Талах, С.А. Куприенко), In Проблемы истории, филологии, культуры, 2013. (V. N. Talakh, S. A. Kuprienko. Calendar of the Andes Pre-Columbian Indians According to Fernando De Montesinos And Blas Valera.) [bibtex] [pdf]
[79] Хроника Перу. Часть первая (Педро де Сьеса де Леон), (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex] [pdf]
[78] Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.02. (С. А. Купрієнко), ЛОГОС, 2013. (abstract of a thesis) (Куприенко С. А. Социально-экономический строй империи инков Тавантинсуйу. — Рукопись. Kupriienko S. A. The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu. - Manuscript.) [bibtex] [pdf]
[77] Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.02. (С. А. Купрієнко), ЛОГОС, 2013. (abstract of a thesis) (Куприенко С. А. Социально-экономический строй империи инков Тавантинсуйу. — Рукопись. Kupriienko S. A. The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu. - Manuscript.) [bibtex] [pdf]
[76] Держава, імперія чи цивілізація інків? (С. А. Купрієнко), 2013. [bibtex] [pdf]
[75] Соціальне становище провінційної еліти в імперії інків Тавантінсуйу (С. Купрієнко), (КНУ імені Тараса Шевченка, ed.), volume Частина 6, 2013. [bibtex] [pdf]
[74] Система государственного накопления и распределения продукции в империи инков (С. А. Куприенко, Н. В. Ракуц), In Ойкумена. Регионоведческие исследования, 2013. (ISSN 1998-6785) (Kuprienko S.А., Rakuts N.V. The state system of accumulation and distribution of products in the Inka Empire.) [bibtex] [pdf]
[73] К вопросу о реформировании культа и храмового хозяйства в инкской империи (Перу, XV в.) (С. А. Куприенко, Н. В. Ракуц), In Латинская Америка, 2013. (Serguei Kuprienko, Nikolai Rakutz. On the question of the reforms of Tawantinsuyu’s temple management and cult implemented by Pachacutec Inca Yupanqui) [bibtex] [pdf]
[72] Фискальная политика империи инков: проблема существования подати, дани, повинностей (С. А. Куприенко), Исторический факультет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2013. (ISSN 0044-748X) [bibtex] [pdf]
[71] Историография общественно-хозяйственного устройства империи инков (С.А. Куприенко), In Проблемы истории, филологии, культуры, 2013. (S. A. Kuprienko (Kiev). Historiography of Social and Economic Structure of the Inca Empire) [bibtex] [pdf]
[70] Пукина-русский словарь (С.А. Куприенко), Chapter in Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex] [pdf]
[69] Перуанская книга особой важности (С.А. Куприенко), Chapter in Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex] [pdf]
[68] Краткий словарь индейской лексики, извлеченной из доклада Пачакути Йамки Салькамайвы (С.А. Куприенко), Chapter in Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex] [pdf]
[67]Бернардино де Саагун и его книги о медицине и ботанике астеков (С.А. Куприенко), Chapter in Бернардино де Саагун, Куприенко, С.А. Общая история о делах Новой Испании. Книги X-XI: Познания астеков в медицине и ботанике (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex]
[66]«Сообщение о Происхождении и Правлении Инков», составленное на основании сведений кипукамайоков, Хуана де Бетансоса, Франсиско де Вильякастина (1542), и других лиц, и подготовленное монахом Антонием 11 марта 1608 года для ревизора Педро Ибаньеса (Кальапиньа, Супно, Х. Бетансос, С.А. Куприенко), Chapter in Талах В.Н., Куприенко С.А. Америка первоначальная (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex]
[65] Святилища-ваки и главные места поклонений у инков, имевшиеся в регионе Чинчайсуйу от Куско до Кито (из книги Кристобаля де Альборноса «Инструкция по обнаружению всех вак Перу и их служителей, и имений») (Кристобаль де Альборнос, С.А. Куприенко), Chapter in Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу (С.А. Куприенко, ed.), Видавець Купрієнко С.А., 2013. [bibtex] [pdf]
[64] The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu. - Manuscript. (S. A. Kupriienko), ЛОГОС, 2013. (Куприенко С. А. Социально-экономический строй империи инков Тавантинсуйу. — Рукопись. Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу. — Рукопис.) [bibtex] [pdf]
[63] Историки Доколумбовой Америки и Конкисты. Книга первая. Фернандо де Альва Иштлильшочитль. Хуан Баутиста де Помар, (главный редактор С.В. Головко редактор Н.А. Холодная научный редактор В.А. Рубель, ed.), Либідь, 2013. [bibtex] [pdf]
[62]Хроника Перу. Часть первая (П. Сьеса де Леон, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2012. [bibtex]
[61] Імперія інків. Кіпу з Чупачу: організація праці, календар і чисельність населення (С. Купрієнко), (КНУ імені Тараса Шевченка, ed.), 2012. [bibtex] [pdf]
[60]Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка (С.А. Куприенко, В. Талах), Kuprienko.info, volume 2, 2012. [bibtex]
[59]Испанско-русский словарь средневековой лексики, извлечённой из испанских хроник Нового Света (Америки) XV, XVI, XVII веков (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2012. [bibtex]
[58]Доклад об открытии королевства Перу (Д. Трухильо-и-Паэс, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2011. [bibtex]
[57]Завоевание Перу (Кристобаль Мена, С.А. Куприенко), (С.А. Куприенко, ed.), Kuprienko.info, 2011. [bibtex]
[56] Математичні принципи суспільного устрою Імперії інків (С. А. Купрієнко), 2011. [bibtex] [pdf]
[55] Історіографія суспільно-господарського устрою інків (С. Купрієнко), In Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 2011. [bibtex] [pdf]
[54] Функціонування системи постоялих дворів, складів і сховищ в Імперії інків (С. Купрієнко), In Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник, 2011. [bibtex] [pdf]
[53] Різновиди торгівлі та ринків в імперії інків Тавантінсуйу (С. Купрієнко), In Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць, 2011. [bibtex] [pdf]
[52] «Хроніка Перу» Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз (С. Купрієнко), In Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія, 2011. [bibtex] [pdf]
[51] «Нові» джерела з історії суспільно-господарського устрою імперії інків Тавантінсуйу (С. Купрієнко), In Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науковий збірник, 2011. [bibtex] [pdf]
[50] Система державного управління господарством в імперії інків (С. Купрієнко), (КНУ імені Тараса Шевченка, ed.), 2011. [bibtex] [pdf]
[49]Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка. (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, volume 1, 2011. [bibtex]
[48]Іспансько-український словник средньовічної лексики з іспаномовних хронік Нового Світу (Америки) XV, XVI, XVII століть (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2011. [bibtex]
[47]Испанские средневековые хроники: Хроника Карденьи I. Хроника Карденьи II. Анналы Толедо I. Анналы Толедо II. Анналы Толедо III (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2011. [bibtex]
[46] «Хроника Перу» Педро де Сьеса де Леона: источниковедческий анализ (С.А. Куприенко), 2011. [bibtex] [pdf]
[45]Доклад о происхождении и правлении, имевшемся у Ингов (Гуаманга, 1557) (Дамиан де ла Бандера, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2011. [bibtex]
[44]Учебник языка кечуа (Д. Тупак Юпанки, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[43]Завещание Инки Сайри Тупака, второго правителя Вилькабамбы. (Куско, 25 октября 1558 года) (И.С. Тупак, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[42]Доклад о завоевании Нового Королевства Гранада и основание города Богота (июль 1539 год) (Х. Сан Мартин, А. Лебриха, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[41]Инструкция по борьбе с церемониями и обрядами, применяемыми индейцами со времён их безбожия (1567) (Х. Поло де Ондегардо-и-Сарате, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[40]Заблуждения и суеверные обряды индейцев, извлечённые из трактата и расследования, сделанного лиценциатом Поло (1559) (Х. Поло де Ондегардо-и-Сарате, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[39]Краткое изложение завоевания Нового Королевства Гранада ([1539], 1548-1549) (Г.Х. Кесада, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[38]ПИСЬМО АНОНИМНОГО ИЕЗУИТА ОТЦУ ХУАНУ СЕБАСТЬЯНУ, ГЛАВЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОРДЕНА. (Куско, ок. 1599) (Анонимный автор, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2010. [bibtex]
[37]Документы о Диего де Кастро Титу Куси Юпанки (Д.К. Титу Куси Юпанки, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[36]Хроника Перу. Часть вторая. Владычество Инков (П. Сьеса де Леон, С.А. Куприенко, О. Дьяконов, В.Н. Талах, V. Melnikoff), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[35]Сборник стихов (А. Скромницкий), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[34]Доклад о первых открытиях Франсиско Писарро и Диего де Альмагро, 1526 (Х. Саманос, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[33]Доклад о походе капитана Хорхе Робледо в провинции Ансерма и Кимбайа (Х. Робледо, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[32]О происхождении Инков, и о том, как они расширили свои завоевания (1572) (Х. Поло де Ондегардо-и-Сарате, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[31]Официальный текст "Требования", переданного Франсиско Писарро для осуществления Завоевания Перу (8 марта 1533) (Ф. Писарро, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[30]Грамота Франсиско Писарро об энкомьенде для Диего Мальдонадо, [Куско,] 15 апреля 1539 (Ф. Писарро, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[29]Письмо о знаках, использовавшихся Индейцами до завоевания (1589?) (Ф. Мурильо де ла Серда, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[28]Доклад о сказаниях и обрядах инков (К. Молина, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[27]Словарь языка гуанчей (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[26]Документы, связанные с Франсиско де Авила, «искоренителем язычества» (1608 г.) (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[25]Отрывки из «Доклада» Гарси Диеса де Сан -Мигеля (1567) (Г. Диес де Сан-Мигель, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[24]Завещание Мартина Гуамана, знатного индейца из долины Чиму, 1567 год (М. Гуаман, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[23]Это не Конец света: но что нам говорят древние майя о 2012 годе? (М. Ван Стоун, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[22]Доклад о религии и обрядах Перу, составленный первыми священниками Августинцами, направившимися туда для обращения местных жителей в христианство [1560]. (А. Анонимный автор, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[21]Боги и люди Варочири (Ф. Авила, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2009. [bibtex]
[20]Хроника Перу. Часть Первая (П. Сьеса де Леон, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2008. [bibtex]
[19]Новые открытия основополагающих идеологических принципов империи Инков «Тавантинсуйу»: священное в мире Инки, согласно двум тайным иезуитским документам (Л. Лауренсич-Минелли, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2008. [bibtex]
[18]Любопытное понятие мезоамериканского и андского «нуля предметного» и логика инкских богов-чисел (Л. Лауренсич-Минелли, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2008. [bibtex]
[17]Невиновный изнанник Блас Валера своему народу (Б. Валера, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2008. [bibtex]
[16]Фантастические рассказы (Ф. Соррентино, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2007. [bibtex]
[15]Карпатская легенда (А. Скромницкий), Kuprienko.info, 2007. [bibtex]
[14]Гранада (А. Лара, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2006. [bibtex]
[13]Письма молодому романисту (М. Варгас Льоса, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2006. [bibtex]
[12]Мечта Плуто (М. Варгас Льоса, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2006. [bibtex]
[11]Письмо Че Фиделю Кастро («Год сельского хозяйства» Гавана, 1 апреля 1965 г.) (Э. Че Гевара де ла Серна, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[10]Камень (Э. Че Гевара де ла Серна, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[9]Обычаи и Верования. Извлечение из "Общей истории о делах Новой Испании" (Б. Саагун, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[8]Прошение индейцев из Тепетлаоцтока, 1555 г. (С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[7]Письма (Э. Кортес, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[6]Литературные категории: Литература – её технические приёмы и история (Г. Диас-Плаха, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[5]Стихи (Ф. Гарсиа Лорка, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[4]Сигнал, которого ждут (А. Буэро Вальехо, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[3]История одной лестницы (А. Буэро Вальехо, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[2]Брат Педро (М.А. Астуриас, С.А. Куприенко), Kuprienko.info, 2005. [bibtex]
[1]Жасмин (А. Скромницкий), Kuprienko.info, 2002. [bibtex]

Поділитись
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
9 visitors online now
9 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 88 at 06:43 am UTC
This month: 115 at 02-02-2019 04:41 pm UTC
This year: 151 at 01-03-2019 12:45 am UTC