954 views

Едуард Александренков. Латинська Америка в дослідженнях російських етнографів за останні тридцять років //  Народна творчість та етнографія. - 2010. - № 2. - С. 21-25. - ISSN 0130-6936.

 


Eduard Aleksandrenkov. Latin America in the russian ethnographers’ researches through the Last Thirty Years
The article is dedicated to the Latin American researches provided by the russian and Soviet scientists illustrated with the scientific activities of the representatives of the Soviet Academy of Science’s Myklukho-Maklai Ethnographical Institute (Moscow and Leningrad branches).
Keywords: ethnographical Latinoamericana, tribe, material culture, aboriginals.
Эдуард Александренков. Латинская Америка в исследованиях российских этнографов за последние тридцать лет
Статья посвящена истории исследований в области латиноамериканистики российскими и советскими учёными на примере научной деятельности сотрудников Института этнографии им.Н.Н.Миклухо-Маклая АНСССР (московское и  ленинградское отделения).
Ключевые слова: этнографическая латиноамериканистика, племя, материальная культура, аборигены

Едуард Александренков. Латинська Америка в дослідженнях російських етнографів за останні тридцять років

Залишити відповідь

16 visitors online now
16 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 110 at 01:57 pm UTC
This month: 199 at 07-04-2018 02:24 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Купрієнко С. Різновиди торгівлі та ринків в імперії інків Тавантінсуйу

Купрієнко С. Різновиди торгівлі та ринків в імперії інків Тавантінсуйу / С. Купрієнко // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць....

Купрієнко С. Історіографія суспільно-господарського устрою інків

Купрієнко С. Історіографія суспільно-господарського устрою інків / С. Купрієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — К., 2011....

Close