Вищі навчальні заклади України IV рівня акредитації


6 251 views

Вищі навчальні заклади України IV рівня акредитації

  Міністерство освіти і науки України

 1. Академія адвокатури України (Київ)
 2. Академія муніципального управління (Київ)
 3. Білоцерківський національний аграрний університет
 4. Буковинський державний медичний університет (Чернівці)
 5. Вінницький державний аграрний університет
 6. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 7. Вінницький нацiональний технічний університет
 8. Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 9. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
 10. Державна академія житлово-комунального господарства (Київ)
 11. Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (Київ)
 12. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Київ)
 13. Державна льотна академія України (Кіровоград)
 14. Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ)
 15. Дніпродзержинський державний технічний університет
 16. Дніпропетровська державна медична академія
 17. Дніпропетровський державний аграрний університет
 18. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 19. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 20. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
 21. Дніпропетровський університет економіки та права
 22. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (Макіївка)
 23. Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ)
 24. Донбаський державний технічний університет (Алчевськ)
 25. Донецький інститут туристичного бізнесу
 26. Донецький національний медичний університет імені Максима Горького
 27. Донецький національний технiчний університет
 28. Донецький національний університет
 29. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 30. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
 31. Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу (Київ)
 32. Житомирський державний технологічний університет
 33. Житомирський державний університет імені Івана Франка
 34. Запорізька державна інженерна академія
 35. Запорізький державний медичний університет
 36. Запорізький національний університет
 37. Запорізький національний технічний університет
 38. Івано-Франківський державний медичний університет
 39. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 40. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 41. Київський гуманiтарний iнститут
 42. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
 43. Київський міжнародний університет
 44. Київський міський педагогічний університет ім. Б. Д. Грінченка
 45. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 46. Київський національний лінгвістичний університет
 47. Київський національний торговельно-економічний університет
 48. Київський національний університет будівництва і архітектури
 49. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 50. Київський національний університет культури і мистецтв
 51. Київський національний університет технологій і дизайну
 52. Київський університет права НАН України
 53. Київський університет ринкових відносин
 54. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
 55. Кіровоградський національний технічний університет
 56. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського
 57. Криворізький державний технічний університет
 58. Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського (Сімферополь)
 59. Луганський державний медичний університет
 60. Луганський національний аграрний університет
 61. Луцький національний технічний університет
 62. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 63. Львівська державна фінансова академія
 64. Львівська комерційна академія
 65. Львівська національна академія мистецтв
 66. Львівський державний аграрний університет
 67. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 68. Львівський національний університет імені Івана Франка
 69. Мелітопольський державний педагогічний університет
 70. Миколаївський державний аграрний університет
 71. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
 72. Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського
 73. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
 74. Міжнародний Соломонів університет (Київ)
 75. Міжрегіональна Академія управління персоналом (Київ)
 76. Національна академія внутрішніх справ України (Київ)
 77. Національна академія державного управління при Президентові України (Київ)
 78. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький)
 79. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ)
 80. Національна академія природоохоронного і курортного будівництва (Сімферополь)
 81. Національна академія управління (Київ)
 82. Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ)
 83. Національна металургійна академія Україна (Дніпропетровськ)
 84. Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого (Харків)
 85. Національний авіаційний університет (Київ)
 86. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
 87. Національний гірничий університет (Дніпропетровськ)
 88. Національний лісотехнічний університет України (Львів)
 89. Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця (Київ)
 90. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ)
 91. Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
 92. Вищі навчальні заклади України IV рівня акредитації
Tagged on:         

Залишити відповідь

20 visitors online now
20 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 31 at 02:15 am UTC
This month: 199 at 07-04-2018 02:24 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Главные библиотеки Украины.

Главные библиотеки Украины.

Педагогические университеты Украины. Основные сайты.

Педагогические университеты Украины. Основные сайты.

Close